Αλλαγή Σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd9034866-b816-4750-8c33-e3e572ad2c8e 011837

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  5 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην καταχώρηση στο Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.) κάθε µεταβολής στοιχείων του Οργάνου Διοίκησης της Κοινωνικής Συνεταιριστικής Επιχείρησης ή Συνεταιρισμού Εργαζομένων. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων τροποποίησης στοιχείων της Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων υλοποιείται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  Αόριστη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  ΝΠΙΔ

  Τίτλος

  Αίτηση για την τροποποίηση στοιχείων φορέα Κ.ΑΛ.Ο.- Αλλαγή σύνθεσης οργάνου διοίκησης

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Καταχώρηση Διοικούσας Επιτροπής, Καταχώρηση Διοικητικού Συμβουλίου

       Επίσημος τίτλος

       Αλλαγή σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης (για Κοιν.Σ.Επ ή Συνεταιρισμούς Εργαζομένων)


       Μητρώα που τηρούνται

       Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής
        J1

        ,,,,,


       • 1 Διοικητικές Η αίτηση να έχει υποβληθεί από Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση ή Συνεταιρισμό Εργαζομένων, εγγεγραμμένους στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας


        Όχι Όχι

       • 2 Χρονικής προθεσμίας Να έχει πραγματοποιηθεί Γενική Συνέλευση για εκλογή ή συγκρότηση/ανασυγκρότηση Οργάνου Διοίκησης της Κοιν.Σ.Επ/Συν.Εργαζομένων έως 30 ημέρες πριν την υποβολή της αίτησης


        Όχι Όχι

       • 1 Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσας Επιτροπής/ Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστή) Πρακτικό

        Πρακτικό Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσας Επιτροπής/ Διοικητικού Συμβουλίου/Διαχειριστή)

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 8360

       • 2 Πρακτικό Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσα Επιτροπή/ Διοικητικο Συμβούλιο) για συγκρότηση/ανασυγκρότηση σε σώμα Πρακτικό

        Πρακτικό Οργάνου Διοίκησης (Διοικούσα Επιτροπή/ Διοικητικο Συμβούλιο) για συγκρότηση/ανασυγκρότηση σε σώμα

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Δεν απαιτείται αν ως Οργανο Διοίκησης το Καταστατικό προβλέπει Διαχειριστή

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 8360

       • Υπουργική Απόφαση 13 61621/Δ5.2643 2016 56 Β

        Περιγραφή Τα στοιχεία του Φορέα που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο τροποποιούνται με ευθύνη του εγγεγραμμένου Φορέα και μετά από έγκριση του Τμήματος Μητρώου σε περίπτωση αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης. Οι Φορείς οφείλουν να υποβάλλουν σχετική αίτηση τροποποίησης των στοιχείων εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία επέλευσης της μεταβολής.

        Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/07/Efarmostiki YA.pdf

       • Νόμος 16 και 26 4430 2016 205 Α

        Περιγραφή Η Κοιν.Σ.Επ. και ο Συνεταιρισμός Εργαζομένων καταχωρεί στο Μητρώο κάθε µεταβολή του Οργάνου Διοίκησης.

        Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2019/01/21-1-2019 KODIKOP %CE%9D.4430.2016.pdf

       • Υπουργική Απόφαση 61986/3269 2017 4757 Β

        Περιγραφή Έναρξη λειτουργίας της ειδικής διαδικτυακής πύλης για την ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016.

        Νομικές παραπομπές https://kalo.gov.gr/wp-content/uploads/2018/09/YA-61986 2017 %CE%9B%CE%B5%CE%B9%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%AF%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CF%8D-%CE%9C%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF%CF%85-%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F.pdf

       • 1 Ταυτοποίηση χρήστη μέσω ΓΓΠΣ


        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Ο εκπρόσωπος της επιχείρησης εισάγει στην πλατφόρμα kalo.yeka.gr τους κωδικούς taxisnet της επιχείρησης προκειμένου να ταυτοποιηθεί μέσω ΓΓΠΣ.

        Όχι Όχι


       • 2 Υποβολή αίτησης τροποποίησης στοιχείων Φορέα

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση τροποποίησης στοιχείων φορέα, επιλέγοντας το πεδίο αλλαγή σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης και επισυνάπτοντας στην καρτέλα Αρχεία Αίτησης τα απαραίτητα δικαιολογητικά

        Όχι Όχι


       • 3 Εξέταση αίτησης από το Τμήμα Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την αίτηση βάσει του ν.4430/2016 και της ΥΑ 61621/2643

        Όχι Όχι


       • 4 Εγκριση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την αίτηση και χορηγεί μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr Βεβαίωση καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης

        Ναι Όχι


       • 5 Παρατηρήσεις Τμήματος Μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Σε περίπτωση ελλείψεων, το Τμήμα Μητρώου αποστέλλει παρατηρήσεις/διορθώσεις στον αιτούντα και τον καλεί να υποβάλει συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση.

        Ναι Όχι


       • 6 Υποβολή συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

        Περιγραφή Η επιχείρηση υποβάλει μέσω της πλατφόρμας kalo.yeka.gr συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση τροποποιήσης στοιχείων Φορέα, με βάση τις παρατηρήσεις που της έχουν αποσταλει από το Τμήμα Μητρώου

        Ναι Όχι


       • 7 Εξέταση συμπληρωματικής/διορθωτικής αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εξετάζει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση

        Ναι Όχι


       • 8 Έγκριση ή οριστική απόρριψη αίτησης αλλαγής σύνθεσης Οργάνου Διοίκησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

        Περιγραφή Το Τμήμα Μητρώου εγκρίνει την συμπληρωματική/διορθωτική αίτηση και αποστέλλει στην επιχείρηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου την βεβαίωση καταχώρησης Οργάνου Διοίκησης ή απορρίπτει οριστικά την αίτηση και ενημερώνει σχετικά την επιχείρηση.

        Όχι Όχι


       • Γενικό Μητρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλεγγυας Οικονομίας


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.