Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηc13f56c0-4b7b-4cff-a279-712417a7210a 135604

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΕΗ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

18 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την υποβολή αίτησης για αλλαγή της διεύθυνσης αποστολής των λογαριασμών στην περίπτωση που ο συμβαλλόμενος πελάτης επιθυμεί να αποστέλλονται οι λογαριασμοί σε διαφορετική διεύθυνση από αυτή που βρίσκεται το ακίνητο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΕΗ


Τελευταία ενημέρωση

11/04/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ

Σημειώσεις

Η αίτηση για την αλλαγή διεύθυνσης αποστολήςτου λογαριασμού της ΔΕΗ μπορεί να υποβληθεί:
 • Ηλεκτρονικά μέσω του ιστοτόπου της ΔΕΗ (https://mydei.dei.gr/el/).
 • Τηλεφωνικώς, κατόπιν επικοινωνίας με το Τμήμα Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης Πελατών, στο 800-900-1000 (χωρίς χρέωση), Δευτέρα έως Παρασκευή 7:00-23:00 και Σάββατο 10:00-20:00.
 • Σε οποιοδήποτε κατάστημα ΔΕΗ.
 • Σε οποιοδήποτε ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Άλλο

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού της ΔΕΗ

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Πιστοποίησης Σε αίτηση για αλλαγή διεύθυνσης αποστολής του λογαριασμού μπορεί να προβεί το πρόσωπο στου όνομα του οποίου είναι η παροχή ή τρίτο πρόσωπο με εξουσιοδότηση του συμβαλλόμενου.

       Όχι Όχι

      • 1 Ταυτοποιητικό έγγραφο. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ταυτοποιητικό έγγραφο.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης αποστολής λογαριασμού ΔΕΗ εταιρείας, απαιτείται το ταυτοποιητικό έγγραφο του εκπροσώπου της εταιρίας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικό ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό ΑΦΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ Έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ΔΕΗ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • 4 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2242 2006 135 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) – αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).Αρ.Πραξης: ΔΙΑΔΠ/E/2242

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200135

      • Νόμος 2773 1999 286 Α

       Περιγραφή Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19990100286

      • Νόμος 1468 1950 169 Α

       Περιγραφή Περί ιδρύσεως της Δημόσιας Επιχειρήσεις Ηλεκτρισμού

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19500100169

      • Απόφαση 2013 832 Β

       Περιγραφή Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200832

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στοιχείων πολίτη ,δημιουργία και πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Αποστολή φακέλου υπόθεσης στην αρμόδια υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 1 Συμπλήρωση στοιχείων ταυτοποίησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://www.dei.gr/el/gia-to-spiti/ypostiriksi-epikoinonia/allagi-diefthinsis/

       Περιγραφή Συμπληρώνονται τα στοιχεία ταυτοποίησης όπως αυτά απαιτούνται στην αντίστοιχη φόρμα.

       Όχι Όχι


      • 2 Προσωπικά στοιχεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώριση νέας διεύθυνσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 4 Επιβεβαίωση κινητού τηλεφώνου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό


       Όχι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση

       Συναρμόδιος Φορέας ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.