Αλλαγή εκπροσώπου γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηd2b46c72-6254-45ac-9573-a3ef12c066c0 434803

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση ποντοπόρου ναυτιλίας - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  25
  Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή εκπροσώπου γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας. Απευθύνεται σε πολίτες και επιχειρήσεις.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Μαζί με την αίτηση κατατίθεται πρακτικό οργάνου της εταιρείας και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου περί αποδοχής του διορισμού του. Τα δύο (02) προαναφερόμενα έγγραφα πρέπει να είναι δεόντως θεωρημένα για το γνήσιο της υπογραφής.


  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Σιωπηρή έγκριση

     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Παραγωγή εγγράφου, Άλλο

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Αλλαγή εκπροσώπου γραφείου/υποκαταστήματος ναυτιλιακής εταιρείας - ν. 27/75, αρ. 25


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • Υπουργική Απόφαση

        Περιγραφή Αφορά την εκάστοτε υπουργική απόφαση που εκδίδεται από το ΥΝΑΝΠ, δημοσιεύεται στο Εθνικό Τυπογραφείο και αφορά την εγκατάσταση υποκαταστήματος ή γραφείου αλλοδαπής εταιρείας του άρθρου 25 του ν. 27/1975 στην Ελλάδα

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/index.php/anazitisi-fek

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 3122.18/03/13 2013 3263 Β

        Περιγραφή Αφορά τα δικαιολογητικά που αναφέρονται για τον ορισμό εκπροσώπου (κατά την εγκατάσταση και αναλογικά εφαρμόζεται και σε μεταγενέστερη αλλαγή του εκπροσώπου). Οι περιπτώσεις 1στ και 2στ του άρθρου 1 της εν λόγω Κ.Υ.Α αντικαταστάθηκαν με την Κ.Υ.Α. 2212.2/25747/2020 (ΦΕΚ 1772/Β/2020).

        Νομικές παραπομπές https://www.ynanp.gr/media/documents/document iZjfAN0.pdf

       • 1 Αλλαγή εκπροσώπου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.