Αλλαγή στοιχείων ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηa0903c42-f5fb-4862-8e3e-14c2efb5feb1 934254

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή στοιχείων ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση πολίτη τρίτης χώρας για παροχή διεθνούς προστασίας. Οι αιτούντες διεθνή προστασία μπορεί να θελήσουν να διορθώσουν ή να τροποποιήσουν τα στοιχεία ταυτότητάς τους, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας που είχαν δηλώσει με την αρχική τους αίτηση. Αυτό μπορεί να συμβεί γιατί τα στοιχεία αυτά καταγράφηκαν εσφαλμένα ή γιατί δόθηκαν μη ορθά στοιχεία από τον/την αιτούντα/αιτούσα κατά την καταγραφή του/της.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Υπηρεσία Ασύλου

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Εκδίδεται έγγραφη απάντηση σε κάθε περίπτωση.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή στοιχείων ταυτότητας και στοιχείων επικοινωνίας στην αίτηση για παροχή διεθνούς προστασίας

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υπηκοότητας Οι αιτούντες διεθνή προστασία είναι Υπήκοοι τρίτων χωρών ή ανιθαγενείς που ζητούν να μην απελαθούν γιατί φοβούνται δίωξη λόγω φυλής, θρησκείας, εθνικότητας, συμμετοχής σε ιδιαίτερη κοινωνική ομάδα ή πολιτικών πεποιθήσεων, ή γιατί κινδυνεύουν να υποστούν σοβαρή βλάβη στη χώρα καταγωγής ή προηγούμενης διαμονής του, ιδίως γιατί κινδυνεύουν με θανατική ποινή ή εκτέλεση, με βασανιστήρια ή απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση ή κινδυνεύει η ζωή ή η ακεραιότητά τους λόγω διεθνούς ή εμφύλιας σύρραξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβατήριο ακόμα και μετά τη λήξη του. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο ακόμα και μετά τη λήξη του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών θα πρέπει να παραδώσει τα πρωτότυπα ταξιδιωτικά έγγραφα σύμφωνα με το άρθρο 78 (παρ. 4) του Ν.4636/2019, εκτός αν τα έχει παραδώσει σε προηγούμενο στάδιο της διαδικασίας (π.χ. Αστυνομία). Στην περίπτωση αυτή, οι άλλες υπηρεσίες οφείλουν να παραδώσουν τα ως άνω έγγραφα στο Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου. Χορηγείται στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του αποδεικτικού λήψης εγγράφων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η ταυτότητα παραδίδεται εάν ο αιτών το επιθυμεί. Στην περίπτωση αυτή, χορηγείται και πάλι στον αιτούντα ακριβές αντίγραφο του αποδεικτικού λήψης εγγράφου. Διαφορετικά φωτοτυπείται και η φωτοτυπία τίθεται στο φάκελο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: εφόσον ο αιτών έχει γεννηθεί στην Ελλάδα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9224

      • 4 Μισθωτήριο συμβόλαιο. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Μισθωτήριο συμβόλαιο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για αιτούντες που δεν διαμένουν σε δομές, σε κάθε περίπτωση θα ζητείται η προσκόμιση κάποιου εγγράφου που αποδεικνύει τη διεύθυνση κατοικίας τους (μισθωτήριο συμβόλαιο, λογαριασμός, υπεύθυνη δήλωση φιλοξενίας κλπ.), ενώ σε περίπτωση αστεγίας, ο αιτών θα ενημερώνεται ότι πρέπει να δώσει έστω διεύθυνση συγγενικού ή φιλικού προσώπου το οποίο θα ενεργεί ως αντίκλητος.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9347

      • 5 Λογαριασμός Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών. Αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας

       Λογαριασμός Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 9347

      • 6 Δήλωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Δήλωση φιλοξενίας από άλλο πρόσωπο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 4

       Ναι 7320

      • Νόμος 79 4636 2019 169 Α

       Περιγραφή Περί Διεθνούς Προστασίας και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100169

      • 1 Υποβολή αίτησης περί αλλαγής στοιχείων σε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιηθούν μετά από σχετική αίτηση του αιτούντος σε Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου/ Αυτοτελές Κλιμάκιο Ασύλου.

       Σημειώσεις Για την αλλαγή διεύθυνσης κατοικίας δεν απαιτείται υποβολή σχετικής αίτησης

       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη του αντιγράφου του απαιτούμενου αποδεικτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Λήψη αντιγράφου του απαιτούμενου κατά τα κατωτέρω, εγγράφου, μετά από επίδειξη του πρωτοτύπου και αναγραφή πάνω στο έγγραφο ότι πρόκειται για αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου.

       Σημειώσεις Για την αλλαγή στοιχείων γίνονται δεκτά αποκλειστικά τα παρακάτω πρωτότυπα (όχι σε φωτοτυπία) έγγραφα: • Δελτίο ταυτότητας της χώρας καταγωγής. • Διαβατήριο, ακόμη και μετά τη λήξη του. • Ληξιαρχική πράξη γέννησης, εφόσον ο/η αιτών/ούσα έχει γεννηθεί στην Ελλάδα. Άλλα έγγραφα, εκτός από τα αναφερόμενα ανωτέρω, μπορούν να γίνουν δεκτά μόνο μετά από απόφαση του Διευθυντή περί αποδοχής και άλλων εγγράφων από την Υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση της αίτησης από τον Προϊστάμενο του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4636/2019 τα στοιχεία ταυτότητας δύναται να τροποποιηθούν με απόφαση του Προϊσταμένου του αρμόδιου Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου/Αυτοτελούς Κλιμακίου Ασύλου

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης περί αλλαγής στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν η αίτηση γίνει δεκτή, ο Προϊστάμενος του Περιφερειακού Γραφείου Ασύλου αποστέλλει ηλεκτρονικά την «Απόφαση αλλαγής βασικών στοιχείων» στην ηλεκτρονική διεύθυνση gas.report.errors@migration.gov.gr ώστε να πραγματοποιηθεί η σχετική αλλαγή στοιχείων στον ηλεκτρονικό φάκελο του αιτούντος.

       Σημειώσεις Ο Προϊστάμενος θα πρέπει να εκδώσει σχετική απόφαση και όταν έχει κρίνει αρνητικά την αίτηση αλλαγής στοιχείων του αιτούντος.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.