Αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης πυροσβεστικού προσωπικού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf760ea43-733d-4637-974d-6a690c8eda7d 760437

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ, ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος για συγκεκριμένες περιπτώσεις, κατόπιν αίτησής τους.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ - ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΥΡΟΝΟΜΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Ως «νομός συμφερόντων» ορίζεται εκείνος με τον οποίο ο πυροσβεστικός υπάλληλος συνδέεται με δεσμούς οικογενειακούς, κοινωνικούς και οικονομικούς.

Ως «Υπηρεσία προτίμησης» ορίζεται η υπηρεσία ή το κλιμάκιο που βρίσκεται εντός του επιλεγόμενου νομού συμφερόντων, υπό την προϋπόθεση ότι εκεί προβλέπεται αντίστοιχη θέση του βαθμού του, σύμφωνα με την υφιστάμενη κατανομή.

Αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης γίνεται κατόπιν απόφασης του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων και εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης.

Σημειώσεις

Η ως άνω αίτηση υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους από εκείνο κατά το οποίο συνέτρεξαν οι σχετικές προϋποθέσεις.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης πυροσβεστικού προσωπικού.

      Επίσημος τίτλος

      Αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Αίτηση για την εν λόγω αλλαγή μπορεί να πραγματοποιήσει το πυροσβεστικό προσωπικό, μέχρι και το βαθμό του Επιπυραγού, όσον αφορά τους Αξιωματικούς, κατά την κείμενη νομοθεσία (παρ.6 του άρθρο 164 του ν.4662/2020).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Η αλλαγή πραγματοποιείται σε περίπτωση έναρξης λειτουργίας, κατάργησης, αναστολής λειτουργίας ή υποβιβασμού υπηρεσίας ή κλιμακίου.

       Όχι Όχι

      • 3 Οικογενειακές Η αλλαγή πραγματοποιείται λόγω γάμου ή λύσης αυτού.

       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Η αλλαγή πραγματοποιείται λόγω σύναψης συμφώνου συμβίωσης ή λύσης αυτού.

       Όχι Όχι

      • 5 Οικογενειακές Η αλλαγή πραγματοποιείται σε περίπτωση θανάτου συζύγου ή τέκνου.

       Όχι Όχι

      • 6 Μόνιμης κατοικίας/Διαμονής/Εγκατάστασης Η αλλαγή πραγματοποιείται λόγω απόκτησης κατοικίας από τον/την υπάλληλο, σύζυγο ή συμβίο/α του/της σε διαφορετική πόλη.

       Όχι Όχι

      • 7 Χρονικές Η αλλαγή πραγματοποιείται μετά την πάροδο έξι (6) ετών από την προηγούμενη αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης, ανεξάρτητα από τις ως άλλες προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 8 Χρονικές Η αλλαγή πραγματοποιείται εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής.

       Όχι Όχι

      • 9 Εργασιακές Η αλλαγή πραγματοποιείται λόγω προαγωγής σε ανώτερο βαθμό και έλλειψης θέσης του βαθμού προαγωγής στην υπηρεσία προτίμησης.

       Όχι Όχι

      • 10 Χρονικές Η αίτηση για την αλλαγή υποβάλλεται το αργότερο μέχρι την 31η Αυγούστου του επόμενου έτους κατά το οποίο συνέτρεξαν οι σχετικές προϋποθέσεις.

       Όχι Όχι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που η αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης αιτείται λόγω της περίπτωσης 3β. του άρθρου 150 του νόμου 4662/2020 (Γάμος υπαλλήλου ή λύση αυτού).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης. Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος ληξιαρχικής πράξης Συμφώνου Συμβίωσης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-sumphonou-sumbioses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη συμφώνου συμβίωσης

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που η αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης αιτείται λόγω της περίπτωσης 3γ. του άρθρου 150 του νόμου 4662/2020 (Σύναψη συμφώνου συμβίωσης ή λύσης αυτού).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3531

      • 3 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που η αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης αιτείται λόγω της περίπτωσης 3δ. του άρθρου 150 του νόμου 4662/2020 (Θάνατος συζύγου ή τέκνου).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1701

      • 4 Συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας σπιτιού. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Συμβολαιογραφική πράξη ιδιοκτησίας σπιτιού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Το εν λόγω δικαιολογητικό απαιτείται σε περίπτωση που η αλλαγή του νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης αιτείται λόγω της περίπτωσης 3ε. του άρθρου 150 του νόμου 4662/2020 (Απόκτηση κατοικίας από τον/την υπάλληλο, σύζυγο ή συμβίο/α σε διαφορετική πόλη). Σε περίπτωση που η κατοικία αποκτήθηκε από τον/την σύζυγο του/της πυροσβεστικού υπαλλήλου, χρειάζεται να προσκομιστεί επιπροσθέτως και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιδιοκτησιακές, Φορολογικές

       Όχι 3139

      • Νόμος 150, 164 4662 2020 27 Α

       Περιγραφή Ν. 4662/2020 "Εθνικός Μηχανισμός Διαχείρισης Κρίσεων και Αντιμετώπισης Κινδύνων, αναδιάρθρωση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθμιση συστήματος εθελοντισμού πολιτικής προστασίας, αναδιοργάνωση του Πυροσβεστικού και άλλες διατάξεις"- άρθρο 150 "Νομός Συμφερόντων - Υπηρεσία Προτίμησης" - άρθρο 164 "Μεταβατικές Διατάξεις"

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100027

      • 1 Παραλαβή της αίτησης ή αναφοράς του/της ενδιαφερόμενου/νης στην Υπηρεσία του/της.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο/Η ενδιαφερόμενος/η υποβάλει αίτηση ή αναφορά στην Υπηρεσία όπου υπηρετεί, στην οποία αναφέρει τον λόγο για τον οποίο αιτείται την αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης, την οποία και προσδιορίζει, σύμφωνα με τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ.3. του άρθρου 150 του ν.4662/2020 (Α 27).

       Σημειώσεις Αλλαγή νομού συμφερόντων ή υπηρεσίας προτίμησης γίνεται εφόσον έχει συμπληρωθεί τουλάχιστον ένα (1) έτος από την προηγούμενη έγκριση αλλαγής.

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση αίτησης/αναφοράς στο Αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση ή αναφορά υποβάλλεται ιεραρχικά στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση αίτησης στο οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο για τον χειρισμό της υπόθεσης Τμήμα της Διεύθυνσης Ανθρωπίνων Πόρων του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος παραλαμβάνει την αίτηση ή αναφορά και την θέτει υπόψη του οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων προκειμένου αυτό να αποφασίσει για την αποδοχή ή μη της αλλαγής.

       Όχι Όχι


      • 4 Συνεδρίαση οικείου Υπηρεσιακού Συμβουλίου Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων, κατά τη συνεδρίασή του αποφασίζει για την αποδοχή ή μη της αλλαγής νομού συμφερόντων ή της υπηρεσίας προτίμησης των αιτούντων, ελέγχοντας την εγκυρότητα και την ορθότητα της αίτησης και των προσκομισθέντων εγγράφων, με γνώμονα την κείμενη νομοθεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη αποφάσεων κατόπιν ολοκλήρωσης του Συμβουλίου Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το αρμόδιο Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων έχοντας παραλάβει το πρακτικό της συνεδρίασης του οικείου Συμβουλίου Μεταθέσεων, συντάσσει τις αποφάσεις περί αποδοχής ή μη των αλλαγών.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Με Απόφαση που εκδίδεται από το Τμήμα Αξιωματικών και Πυρονόμων κοινοποιούνται προς όλες τις Υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος οι πίνακες, που περιλαμβάνονται στην απόφαση και στους οποίους αποτυπώνεται η αλλαγή ή μη του νομού συμφερόντων και της Υπηρεσίας προτίμησης των Αξιωματικών που υπέβαλαν σχετική αίτηση, όπως αποφασίστηκε από το οικείο Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Σημειώσεις Οι υπάλληλοι ενημερώνονται μέσω των Υπηρεσιών τους.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.