Ανάκληση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την εφεδρεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf97c8127-63e6-481b-9ddd-ddd799621c47 978127

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

Διεύθυνση αστηνομικού προσωπικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας., ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
6
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση Αξιωματικών Γενικών και Ειδικών Καθηκόντων της Ελληνικής Αστυνομίας από την εφεδρεία στην ενεργό υπηρεσία και απευθύνεται σε εν αποστρατεία Αξιωματικούς που προέρχονται από τη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, το Τμήμα Επαγγελματικής Μετεκπαίδευσης Ανθυπαστυνόμων, στους Αξιωματικούς Ειδικών Καθηκόντων και στους Αξιωματικούς του Ν.3686/2008 και είναι εγγεγραμένοι στα στελέχη της εφεδρείας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση αστηνομικού προσωπικού /Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Ανάκληση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την εφεδρεία.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999.
    
    Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκληση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την εφεδρεία

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας από την εφεδρεία


      Μητρώα που τηρούνται

      Γενικό Μητρώο Σώματος

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Οι αξιωματικοί που είναι γραμμένοι στα στελέχη της εφεδρείας μπορεί να ανακαλούνται στην ενέργεια σε καιρό ειρήνης, γενικής ή μερικής επιστράτευσης ή πολέμου, με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, ύστερα από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, για την αντιμετώπιση επειγουσών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς. Οι ανακαλούμενοι από την εφεδρεία δεν καταλαμβάνουν Οργανικές θέσεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋπηρεσίας Όσοι από τους ανακαλούμενους είχαν κατά την αποστρατεία τους προαχθεί στον ανώτερο βαθμό καλούνται με το βαθμό αυτό, αν κατά το χρόνο της ανάκλησης έχει προαχθεί νεότερός τους. Διαφορετικά καλούνται με το βαθμό που έφεραν όταν ήταν στην ενέργεια.

       Όχι Όχι

      • 3 Υγειονομικές Οι ανακαλούμενοι κατατάσσονται στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος, στην οποία παραπέμπονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι

      • 4 Εργασιακές Οι κατατασσόμενοι έφεδροι δύνανται να προαχθούν μέχρις αποκτήσεως δύο ακόμη βαθμών οι κατώτεροι και έναν οι ανώτεροι και οι Ταξίαρχοι, πέραν του βαθμού με τον οποίο ανακλήθηκαν, εφόσον προβλέπονται οι βαθμοί αυτοί στην κατηγορία των αξιωματικών που ανήκουν.

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι κατατασσόμενοι έφεδροι απολύονται, με απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης, όταν εκλείψουν οι λόγοι της ανάκλησής τους ή συντρέχει περίπτωση αποστρατείας τους ή θέσεώς τους σε κατάσταση υπηρεσίας γραφείου, Διαθεσιμότητας, αργίας ή μακράς αναρρωτικής άδειας. Επίσης, οι έφεδροι απολύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του πειθαρχικού δικαίου του αστυνομικού προσωπικού.

       Όχι Όχι

      • 1 Έκθεση προκαλούμενης δαπάνης Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έκθεση προκαλούμενης δαπάνης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 2 Έγκριση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους Έγκριση

       Έγκριση Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8880

      • 3 Απόφαση της επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006 Απόφαση

       Απόφαση της επιτροπής της Π.Υ.Σ. 33/2006

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 4 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή θέσης Απόφαση

       Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών για κατανομή θέσης

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 6 Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • Προεδρικό Διάταγμα 57 24 1997 29 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αναφέρονται στην ανάκληση αξιωματικών από την εφεδρεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100029

      • Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 2 33 2006 280 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που αναφέρονται στη σύσταση επιτροπής για την έγκριση διορισμών και προσλήψεων προσωπικού καθώς και στη σύναψη συμβάσεων έργου.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100280

      • Νόμος 9 παρ. 20 και 21 4057 2012 54 Α

       Περιγραφή Διατάξεις που προβλέπουν ότι για την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης ή διορισμού απαιτείται προηγούμενη έγκριση της ΠΥΣ 33/2006 και για την ολοκλήρωση αυτών απαιτείται απόφαση κατανομής θέσης από το Υπουργείο Εσωτερικών

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100054

      • 1 Εισήγηση στο αρμόδιο αποφασίζον όργανο της Διοίκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, προτείνει στον αρμόδιο Υπουργό την ανάκληση από την εφεδρεία αξιωματικών για την αντιμετώπιση επειγουσών ή ειδικών υπηρεσιακών αναγκών, οι οποίες δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους μόνιμους εν ενεργεία αξιωματικούς.

       Όχι Όχι


      • 2 Αίτημα στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για την προκαλούμενη δαπάνη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Αίτημα στην αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία για αποστολή σχετικής έκθεσης στην οποία εμφαίνεται η δαπάνη που θα προκληθεί από την ανάκληση εφέδρου στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 3 Αίτημα στην επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006 για την έγκριση της διαδικασίας επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία, αφού το επεξεργαστεί με τη συνδρομή του Υπουργείου Οικονομικών, εισηγείται ανάλογα στη Διμελή Επιτροπή του άρθρου 2 παρ. 1 της 33/2006 Π.Υ.Σ. (Φ.Ε.Κ. Α΄-280) όπως ισχύει (Υπουργός Εσωτερικών και Υπουργός Οικονομικών), η οποία εκδίδει σχετική απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Αίτημα προς το Υπουργείο Εσωτερικών για έκδοση απόφασης κατανομής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αίτημα στην αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών για την κατανομή θέσης προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία επαναφοράς στην ενεργό υπηρεσία.

       Όχι Όχι


      • 5 Εγγραφή στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης ανάκλησης από την εφεδρεία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Οι αξιωματικοί που είναι γραμμένοι στα στελέχη της εφεδρείας ανακαλούνται στην ενέργεια με απόφαση του Υπουργού.

       Όχι Όχι


      • 7 Έγκριση πίστωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μετά την υπογραφή της απόφασης, διαβιβάζεται, αντίγραφο στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Επιτελικού Σχεδιασμού/ Διεύθυνση Ελέγχου, Εκκαθάρισης και Πληρωμής Δαπανών, για τη βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό.

       Σημειώσεις Αφού εκδοθεί η βεβαίωση ύπαρξης σχετικών προβλέψεων στον προϋπολογισμό, αποστέλεται η ψηφιακά υπογραμμένη περίληψη της απόφασης, στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση στο Γ΄ τεύχος της Εφημερίδας της Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Κοινοποίηση απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Μόλις η περίληψη της απόφασης δημοσιευτεί στο Φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης, αναρτηθεί στον ιστότοπο Δι@ύγεια και λάβει Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης, διαβιβάζεται στην Υπηρεσία του τόπου κατοικίας του ανακληθέντος από την εφεδρεία Αξιωματικού για την επίδοσή της καθώς και στις καθ ύλην αρμόδιες Υπηρεσίες για τις δικές τους ενέργειες.

       Όχι Όχι


      • 9 Παραπομπή στην Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ανακαλούμενοι κατατάσσονται στο Σώμα, εφόσον κριθούν ικανοί για την ενεργό Υπηρεσία από την Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή του Σώματος, στην οποία παραπέμπονται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.