Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Συμβουλευτικών - Θεραπευτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b0997fe-5159-4376-b74c-aa18fffb045f 276685

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

5 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων από Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Εκκλησιαστικούς φορείς και Ανώτατα Εκπαιδευτικά ιδρύματα και νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν διαπίστωσης παραβάσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Καταγγελία για παραβίαση των όρων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Καταγγελία

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Παραβίαση των όρων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Σοβαρές υστερήσεις και παραβιάσεις των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και της επίτευξης των τιθέμενων στόχων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργανισμών και εκθέσεις αρμοδίων εποπτικών οργάνων.

       Ναι Ναι

      • Νόμος 21 4958 2022 142 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για την επιβολή διοικητικών προστίμων σε φορείς που λειτουργούν προγράμματα ή παρέχουν υπηρεσίες απεξάρτησης χωρίς την απαραίτητη άδεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100142

      • Υπουργική Απόφαση 9 παρ. 3 και 4 46350 2019 2463 Β

       Περιγραφή Ανάκληση της άδειας σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.moh.gov.gr/articles/health/domes-kai-draseis-gia-thn-ygeia/antimetwpish-eksarthsewn/eksarthsiogones-oysies/politikh-peri-eksarthsiogonwn-oysiwn/5276-ypoyrgikes-apofaseis

      • Νόμος 91 παρ. 5 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4139/2013 (Α ́ 74) περί ναρκωτικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 58 4139 2013 74 Α

       Περιγραφή Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130100074

      • 1 Έγγραφη επισήμανση προς το φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περιπτώσεις παραβίασης των όρων άδειας ίδρυσης και λειτουργίας και των υποχρεώσεων του φορέα προηγείται έγγραφη επισήμανση από την αρμόδια Δ/νση του Υπουργείου Υγείας για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

       Όχι Όχι


      • 2 Επαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα σχετικά με τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις εντός δεκαπέντε ημερών

       Ναι Ναι


      • 3 Ανεπαρκείς εξηγήσεις εκ μέρους του φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 4 Συμμόρφωση του φορέα στις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση ανεπαρκών εξηγήσεων εκ μέρους του φορέα για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις, ο φορέας οφείλει εντός διμήνου με δυνατότητα δίμηνης παράτασης προς ολοκλήρωση να συμμορφωθεί προς τις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης

       Ναι Ναι


      • 5 Μη συμμόρφωση του φορέα στις σχετικές υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μη συμμόρφωση του φορέα στις υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας

       Ναι Όχι


      • 6 Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης για τις διαπιστωθείσες παραβιάσεις

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του φορέα στις υποδείξεις της αρμόδιας Δ/νσης ανακαλείται η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας και διασφαλίζεται η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετουμένων με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας

       Σημειώσεις Σε περιπτώσεις σοβαρών υστερήσεων και παρα- βάσεων των δικαιωμάτων των εξυπηρετούμενων, της ποιότητας, της αποτελεσματικότητας των παρεχομένων υπηρεσιών καθώς και της επίτευξης των τιθέμενων στό- χων σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρμόδιων διεθνών οργα- νισμών και εκθέσεις αρμοδίων εποπτικών οργάνων, ο Υπουργός Υγείας δύναται να επιβάλλει άμεσα ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας με κοινο- ποίηση αυτής στις κατά τόπον αρμόδιες Εισαγγελικές και αστυνομικές αρχές, προς εκτέλεση και ενημέρωση, χωρίς τη τήρηση της ως άνω διαδικασίας-προδικασίας, φροντίζοντας τη μεταφορά των εξυπηρετούμενων σε ανάλογη μονάδα.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.