Διακοπή λειτουργίας Συμβουλευτικών - Θεραπευτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0036ff77-6416-431d-b2d0-f8f58612fdd5 753019

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη διακοπή λειτουργίας συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες από Δήμους και Περιφέρειες, Κοινωφελή Ιδρύματα, Εκκλησιαστικούς φορείς, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Νομικά Πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, κατόπιν σχετικού αιτήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας της Μονάδας χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα που την αναπτύσσει. Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και ο φορέας δεν διακόπτει τη λειτουργία της Μονάδας, εάν δεν διασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής, με μέριμνα του

ίδιου του φορέα.

Σε περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή λειτουργίας της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των διαδικασιών που περιγράφονται ανωτέρω,με απόφαση του Υπουργού Υγείας αποκλείεται από τη συμμετοχή του σε νέα διαδικασία αδειοδότησης.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αιτιολογημένη αίτηση του φορέα που αναπτύσσει την Μονάδα


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διακοπή λειτουργίας Συμβουλευτικών - Θεραπευτικών Μονάδων για την αντιμετώπιση των εξαρτήσεων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και ο φορέας δεν διακόπτει τη λειτουργία της Μονάδας, εάν δεν διασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής, με μέριμνα του ίδιου του φορέα.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 21 4958 2022 142 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις που αφορούν στην ανάπτυξη, εποπτεία και τον έλεγχο συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες,.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220100142

      • Υπουργική Απόφαση 9 Δ2α/οικ.46350 2019 2463 Β

       Περιγραφή Ρυθμίσεις για τη Διακοπή των συμβουλευτικών και θεραπευτικών μονάδων- Ανάκληση απόφασης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202463

       ΑΔΑ ΩΟ2Μ465ΦΥΟ-Ι4Λ

      • Νόμος 91 παρ.5 4600 2019 43 Α

       Περιγραφή Ρυθμίσεις επί ζητημάτων επιβολής διοικητικών προστίμων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190100043

      • Νόμος 58 4139 2013 74 Α
      • 1 Αιτιολογημένη αίτηση του φορέα που αναπτύσσει την Μονάδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Απαγορεύεται η διακοπή λειτουργίας της Μονάδας χωρίς προηγούμενη απόφαση του Υπουργού Υγείας, μετά από αιτιολογημένη αίτηση του φορέα που την αναπτύσσει.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση αιτήματος από αρμόδια Διεύθυνση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και ο φορέας δεν διακόπτει τη λειτουργία της Μονάδας, εάν δεν διασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής, με μέριμνα του ίδιου του φορέα.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση υπουργικής απόφασης διακοπής λειτουργίας της μονάδας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η άδεια διακοπής της λειτουργίας της μονάδας δεν χορηγείται και ο φορέας δεν διακόπτει τη λειτουργία της Μονάδας, εάν δεν διασφαλιστεί η συνέχιση της φροντίδας των εξυπηρετούμενων αυτής, με μέριμνα του ίδιου του φορέα.

       Ναι Ναι


      • 4 Διακοπή λειτουργίας της μονάδας από τον φορέα πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή λειτουργίας της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και προϋποθέσεων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας αποκλείεται η συμμετοχή του σε νέα διαδικασία αδειοδότησης.

       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση υπουργικής απόφασης αποκλεισμού από τη συμμετοχή του φορέα σε νέα διαδικασία αδειοδότησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο φορέας προβεί στη διακοπή λειτουργίας της μονάδας πριν την ολοκλήρωση των ανωτέρω διαδικασιών και προϋποθέσεων, με απόφαση του Υπουργού Υγείας αποκλείεται η συμμετοχή του σε νέα διαδικασία αδειοδότησης.

       Ναι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.