Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση9ea8f56d-7707-4dad-b9f0-285b75bcdaf2 555035

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΕΝΑΕΡΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  3 Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση της ισχύουσας άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ (Δ29)

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  Παρατηρήσεις

  Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 22 του ν.4663/2020, σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου, των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και των υποχρεώσεων του άρθρου 13 του ν.4663/2020, όπως ισχύει μπορεί να επιβάλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου λιμενάρχη ή της αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 13 του ν.4663/2020. Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13 του ν.4663/2020, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων, ύστερα από επιθεώρηση. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η οποία διαπιστώνει την παράβαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του ν.4663/2020 η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει.

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Τίτλος

  Αίτηση του κατόχου της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

  Σημειώσεις

  Ο κάτοχος άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών για ανάκληση της άδειας.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Ανάκληση άδειας υδατοδρομίου

       Επίσημος τίτλος

       Ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (επιστολή), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • Νόμος 10 και 22 4663 2020 30 Α

        Περιγραφή Η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με πράξη όμοια με την πράξη της χορήγησής της μετά από σχετική αίτηση του κατόχου της (άρθρο 10). Σε περίπτωση παραβίασης των όρων λειτουργίας υδατοδρομίου, των θεμάτων αερολιμενικού ελέγχου, ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, τελωνειακού και δασμολογικού ελέγχου, καθώς και των υποχρεώσεων του άρθρου 13 του ν.4663/2020, όπως ισχύει μπορεί να επιβάλεται η απαγόρευση λειτουργίας με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου λιμενάρχη ή της αρμόδιας αρχής ή του Διοικητή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, ανάλογα με την αιτία επιβολής της απαγόρευσης, ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας που διαπιστώνει την παράβαση ή σύμφωνα με το πόρισμα της Επιτροπής Υδατοδρομίων για τις περιπτώσεις που εμπίπτουν στο άρθρο 13 του ν.4663/2020. Αν, εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη απαγόρευσης λειτουργίας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το άρθρο 13 του ν.4663/2020, δεν έχει εκλείψει ο λόγος που οδήγησε στην απαγόρευση αυτή, η άδεια λειτουργίας υδατοδρομίου ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια. Η ανάκληση της άδειας πραγματοποιείται ύστερα από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών και αφού προηγηθεί ενημέρωση για μη συμμόρφωση από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διαπιστώνουν την παράβαση ή από την Επιτροπή Υδατοδρομίων ύστερα από επιθεώρηση. Σε περίπτωση παραβίασης όρων που σχετίζονται με θέματα ασφάλειας πτήσεων και ασφάλειας πολιτικής αεροπορίας από έκνομες ενέργειες, δημόσιας ασφάλειας και εθνικής άμυνας, η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που έχουν χορηγήσει τη σχετική άδεια, έπειτα από εισήγηση των αρμόδιων υπηρεσιών της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας ή του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής, η οποία διαπιστώνει την παράβαση. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη τήρησης των προϋποθέσεων του άρθρου 5 του παρόντος η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ανακαλείται με κοινή απόφαση των Υπουργών που την έχουν χορηγήσει (άρθρο 22).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100030

       • Νόμος 4757 2020 240 Α

        Περιγραφή Σύσταση λειτουργία και αρμοδιότητες Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, ρύθμιση ζητημάτων Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100240

       • 1 Παραλαβή της αίτησης και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Ο κάτοχος της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου υποβάλλει αίτηση στο Τμήμα Εναέριων Μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

        Όχι Όχι


       • 2 Εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για ανάκληση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών εισηγείται την ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, η οποία και ανακαλείται με όμοια πράξη με την πράξη χορήγησής της.

        Όχι Όχι


       • 3 Έκδοση απόφασης ανάκλησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Υπουργείο


        Περιγραφή Μετά από εισήγηση του Τμήματος Εναέριων Μεταφορών για ανάκληση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, εκδίδεται κοινή υπουργική απόφαση ανάκλησης της άδειας.

        Όχι Όχι


       • 4 Ενημέρωση αρμόδιων υπηρεσιών από το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εφόσον ανακληθεί η άδεια ίδρυσης και λειτουργίας υδατοδρομίου, το Τμήμα Εναέριων Μεταφορών ενημερώνει σχετικά τις υπηρεσίες της παραγράφου Α.1 του άρθρου 9 του ν.4663/2020.

        Όχι Όχι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.