Ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηda865a73-0c61-46b4-bc9c-cd94456d2600 148187

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου στις περιπτώσεις: α) θανάτου του δικαιούχου (και μη δυνατότητας περαιτέρω μεταβίβασης του δικαιώματος), β) παραίτησής του από το δικαίωμα, γ) μη λειτουργίας του περιπτέρου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση οικονομικών υπηρεσιών.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 227 του ν.3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση ή την ανάρτησή τους. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκληση δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Διοικητικές Θάνατος δικαιούχου (και εφόσον δεν υπάρχουν διάδοχοι ή ενεργή μισθωτική σύμβαση).

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Παραίτηση δικαιούχου από το δικαίωμα εκμετάλλευσης περιπτέρου.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Μη λειτουργία του περιπτέρου για μεγάλο χρονικό διάστημα και εφόσον δεν στοιχειοθετείται σπουδαίος λόγος (ασθένεια κ.λπ.) από τον δικαιούχο.

       Ναι Ναι

      • 1 Aπόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Aπόσπασμα Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα εκμετάλλευσης. Δήλωση

       Δήλωση παραίτησης από το δικαίωμα εκμετάλλευσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9429

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Πεδίο εφαρμογής ψηφιακής διαφάνειας-Ανάρτηση πράξεων στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • 1 Αναγγελία θανάτου ή παραίτησης δικαιούχου εκμετάλλευσης περιπτέρου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο θάνατος ή η παραίτηση του δικαιούχου από το δικαίωμα εκμετάλλευσης γνωστοποιείται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου. Η περίπτωση μη λειτουργίας του περιπτέρου διαπιστώνεται από τις καθ΄ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν πληρούνται, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, οι προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης ανάκλησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.

       Σημειώσεις Η ανάκληση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου πραγματοποιείται εφόσον συντρέχει τουλάχιστον μία από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην καρτέλα "ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ".

       Όχι Όχι


      • 3 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τον έλεγχο, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δήμαρχο την ανάκληση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Απόφαση Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει απόφαση ανάκλησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.