Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8e917cda-b9ba-4eda-9d8a-0b84ef9da554 596746

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

45 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου, ευρισκόμενου εντός δημοτικού κοινόχρηστου χώρου και απευθύνεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών (ΑμεΑ, πολύτεκνοι, πολεμιστές της Κύπρου).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

10 έτη

Παρατηρήσεις

Η εν λόγω διαδικασία εφαρμόζεται για το 30% του συνόλου των διαθέσιμων θέσεων περιπτέρων του δήμου, καθώς οι απομένουσες θέσεις (70%) παραχωρούνται με δημοπρασία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου για παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου με εισοδηματικά κριτήρια.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή άρθρου 227 ν. 3852/2010
    
    Οι αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των ΟΤΑ μπορούν να προσβληθούν από τους έχοντες έννομο συμφέρον ενώπιον του Επόπτη ΟΤΑ εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση ή την ανάρτησή της. Ο Επόπτης ΟΤΑ αποφαίνεται εντός προθεσμίας δύο (2) μηνών.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Παραχώρηση με εισοδηματικά κριτήρια του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου.


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,,,


      • 1 Εισοδηματικές Ετήσιο οικογενειακό εισόδημα.


       Όχι Όχι

      • 2 Οικονομικές Δημοτική ενημερότητα του αρ. 285 του ν. 3463/2006.


       Όχι Όχι

      • 3 Αναπηρίας Άτομα με αναπηρία.


       Όχι Όχι

      • 4 Οικογενειακές Πολύτεκνοι.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

       Ναι Ναι

      • 5 Στρατολογικές Όσοι μόνιμοι αξιωματικοί, ανθυπασπιστές και υπαξιωματικοί, δόκιμοι έφεδροι αξιωματικοί και οπλίτες θητείας συμμετείχαν με οποιονδήποτε τρόπο στα πολεμικά γεγονότα της περιόδου από την 20η Ιουλίου έως την 20η Αυγούστου 1974 στην Κύπρο, καθώς και στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τυληρία και Λευκωσία και το 1967 στην Κοφινού και τους Αγίους Θεοδώρους της Κύπρου.

       Eναλλακτική προϋπόθεση της 3

       Ναι Ναι

      • 1 Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Δελτίο

       Φωτοαντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Εκκαθαριστικό σημείωμα Αποδεικτικό εισοδήματος

       Εκκαθαριστικό σημείωμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.aade.gr/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Έκδοση μέσω της aade.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους. Πιστοποιητικό αναπηρίας

       Πιστοποιητικό της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής του άρθρου 6 του ν. 2556/1997, όπως ισχύει, από το οποίο να προκύπτει η πάθηση και το ποσοστό αναπηρίας για τους ανάπηρους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1458

      • 4 Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για τους πολυτέκνους. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος, που να πιστοποιεί την πολυτεκνική ιδιότητα για τους πολυτέκνους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8619

      • 5 Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τους πολεμιστές της Κύπρου. Πιστοποιητικό

       Πλήρες πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και βεβαίωση του οικείου συνδέσμου ή συλλόγου πολεμιστών, αναγνωρισμένου από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για τους πολεμιστές της Κύπρου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 8619

      • Νόμος 75-83 4727 2020 184 Α

       Περιγραφή Ψηφιακή Διαφάνεια - Πρόγραμμα Διαύγεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100184

      • Νόμος 76 4257 2014 93 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση υποπαραγράφου ΣΤ2 άρθρου πρώτου ν.4093/2012 "Ρυθμίσεις για την παραχώρηση δικαιώματος χρήσης των κοινόχρηστων χώρων και κτιρίων των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών έναντι ανταλλάγματος".

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100093

      • Νόμος 3548 2007 68 Α

       Περιγραφή Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο Νομαρχιακό και τοπικό τύπο και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100068

      • Νόμος 67 3852 2010 87 Α

       Περιγραφή Άρθρο 67: Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100087

      • Νόμος 9, 53, 54 5056 2023 163 Α

       Περιγραφή Άρθρο 9 Αρμοδιότητες δημοτικής επιτροπής - Προσθήκη άρθρου 74 Α στον ν. 3852/2010, Άρθρο 53 «Καταργούμενες διατάξεις», Άρθρο 54 «Έναρξη ισχύος»

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20230100163

      • 1 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για τη διάθεση του 30% των θέσεων περιπτέρων σε κατηγορίες ΑμεΑ, πολυτέκνων, και πολεμιστών της Κύπρου με δημόσια κλήρωση αυτών και εξουσιοδοτεί το δήμαρχο προκειμένου να εκδώσει σχετική Δημόσια Πρόσκληση.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια. Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για την έκδοση της εν λόγω απόφασης είναι η προγενέστερη έκδοση απόφασης δημοτικού συμβουλίου περί καθορισμού των θέσεων περιπτέρων και αποτύπωσής τους σε τοπογραφικά διαγράμματα αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλων χώρος του και ο ευρύτερος περιβάλλων χώρος του. Η απόφαση χωροθέτησης εκδίδεται κατόπιν γνώμης της οικείας δημοτικής κοινότητας, εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής και γνώμης της οικείας αστυνομικής αρχής και ακολούθως αναρτάται στο διαδίκτυο και την ιστοσελίδα του δήμου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έκδοση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εκδίδεται Δημόσια Πρόσκληση, βάσει της οποίας θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους οι ενδιαφερόμενοι, όπου καθορίζονται ιδίως οι θέσεις και το ύψος του ετήσιου τέλους.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια, στον ιστότοπο του Δήμου, στον πίνακα ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος και δημοσίευση περίληψης της Προκήρυξης στον τοπικό τύπο.

       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση του ενδιαφερόμενου για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου με εισοδηματικά κριτήρια μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά διαβιβάζεται στην αρμόδια υπηρεσία του δήμου για εξέταση και σχετική εισήγηση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος προϋποθέσεων - δικαιολογητικών και σύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει εάν ο αιτών πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης περιπτέρου με εισοδηματικά κριτήρια. Επίσης, προβαίνει στη σύνταξη πίνακα κατάταξης υποψηφίων και επιλαμβάνεται της διενέργειας κλήρωσης σε περίπτωση ίδιου ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Κλήρωση για την παραχώρηση του δικαιώματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη σύνταξη του πίνακα κατάταξης, η αρμόδια υπηρεσία επιλαμβάνεται τυχόν διαδικασίας κλήρωσης, με την οποία καθορίζεται ποιο περίπτερο θα δοθεί σε κάθε δικαιούχο.

       Σημειώσεις Επισημαίνεται ότι προϋπόθεση για τη διενέργεια κλήρωσης σε αυτό το στάδιο είναι η παραχώρηση περισσότερων από μιας θέσης εκμετάλλευσης περιπτέρου με εισοδηματικά κριτήρια.

       Όχι Όχι


      • 6 Εισήγηση αρμόδιας υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε συνέχεια της ολοκλήρωσης των παραπάνω βημάτων, η αρμόδια υπηρεσία εισηγείται στο δήμαρχο την παραχώρηση του δικαιώματος εκμετάλλευσης στον αιτούντα και την έκδοση σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 7 Απόφαση Δημάρχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει ατομική διοικητική πράξη παραχώρησης του δικαιώματος εκμετάλλευσης στον αιτούντα, σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας.

       Σημειώσεις Ανάρτηση στο Πρόγραμμα Διαύγεια και κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.