Ανάκτηση από Ελληνίδα της Ελληνικής Ιθαγένειας, την οποία απέβαλε λόγω γάμου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση55cf7717-31eb-44b5-a3c0-b564691b8cf4 353352

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας (εκτός από Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής και Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας) και Τμήματα Ιθαγένειας ανά νομό.

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την έκδοση διαπιστωτικής πράξης ανάκτησης ελληνικής ιθαγένειας Ελληνίδας την οποία απώλεσε λόγω γάμου της με αλλοδαπό πριν τις 8/5/1984

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Περιφερειακές Διευθύνσεις Ιθαγένειας (εκτός από Διεύθυνση Ιθαγένειας Αττικής και Β΄ Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας Κεντρικής Μακεδονίας) και Τμήματα Ιθαγένειας ανά νομό.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση άρθρου 22 του Ν.3284/2004

Σημειώσεις

Η αίτηση κατατίθεται από την ενδιαφερόμενη στην αντίστοιχη Περιφερειακή Διεύθυνση Ιθαγένειας του τόπου κατοικία της. (https://www.ypes.gr/g-g-ithageneias/cat-building--kentriki-dieythynsi-ithageneias). Οι κάτοικοι εξωτερικού καταθέτουν αίτηση στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ειδική Διοικητική Προσφυγή του άρθρου 8 του Ν.3200/55 (A’ 97) ενώπιον του Υπουργού Εσωτερικών εντός τριάντα ημερών από την κοινοποίηση. H υποβαλλόμενη προσφυγή συνοδεύεται από παράβολο ύψους εκατό (100) ευρώ. (άρθρο 37 Ν.4674/2020, ΦΕΚ 53 Α’).
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Αίτηση ακύρωσης κατά παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειαςΆλλο


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας από Ελληνίδα, την οποία απώλεσε λόγω γάμου με αλλοδαπό

      Επίσημος τίτλος

      Ανάκτηση Ελληνικής Ιθαγένειας αρ.22 του Κ.Ε.Ι


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Υπηκοότητας Προηγούμενη εγγραφή της ενδιαφερόμενης σε δημοτολόγια του ελληνικού κράτους

       Όχι Όχι

      • 2 Οικογενειακές Έγκυρος γάμος με αλλοδαπό υπήκοο πριν τις 8/5/1984. Οι πολιτικοί γάμοι επιδρούν στην απώλεια της ιθαγένειας μόνο εάν έχουν τελεστεί από 18/07/1982 έως 7/5/1984.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Κτήση αλλοδαπής υπηκοότητας ως συνέπεια του γάμου με τον αλλοδαπό υπήκοο

       Όχι Όχι

      • 1 Διαβατήριο σε ισχύ. Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Διαβατήριο σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Άδεια Διαμονής για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε Άδεια διαμονής

       Άδεια Διαμονής για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε

       Σχετικός σύνδεσμος: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 3 Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε για πολίτες χωρών Ε.Ε. Βεβαίωση

       Βεβαίωση Εγγραφής πολίτη κράτους μέλους Ε.Ε για πολίτες χωρών Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://portal.immigration.gov.gr/electronic-applications

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες κράτους μέλους Ευρωπαϊκής Ένωσης : https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-prostasias-tou-polite/ellenike-astunomia/bebaiose-eggraphes-politon-kratous-melous-tes-ee-gia-loipous-logous

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 9703

      • 4 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα ( για τους πολιτικούς γάμους θα πρέπει να έχουν τελεστεί από 18/07/1982 έως 7/5/1984) στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976 Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της ληξιαρχικής πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου που τελέστηκε στην Ελλάδα ( για τους πολιτικούς γάμους θα πρέπει να έχουν τελεστεί από 18/07/1982 έως 7/5/1984) στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: -Ληξιαρχική πράξη γάμου ελληνικής αρχής: Εκδίδεται από το αρμόδιο ελληνικό ληξιαρχείο του τόπου τέλεσης γάμου ή -Ξενόγλωσσο πιστοποιητικό γάμου : Εκδίδεται από τις αλλοδαπές αρχές και φέρει σφραγίδα Apostille* για χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης ενώ για τις λοιπές χώρες απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια Πρεσβεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή . Συνοδεύεται από μετάφραση: ι) Πιστοποιημένου μεταφραστή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html ) ή ιι) Έλληνα δικηγόρου ή ιιι) από μεταφραστή του Ελληνικού Προξενείου ή ιv) από μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.** * Η επικύρωση Apostille δεν είναι υποχρεωτική για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός Ε.Ε. 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016) ** Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάγκη μετάφρασης όταν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από αρχής κράτους μέλους Ε.Ε. και συνοδεύεται από το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. (άρθρο 6 του κανονισμού 2016/1191)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9665

      • 5 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,εγγραφή σε πατρική μερίδα, από τον Δήμο όπου η ενδιαφερόμενη ήταν εγγεγραμμένη πριν απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ,εγγραφή σε πατρική μερίδα, από τον Δήμο όπου η ενδιαφερόμενη ήταν εγγεγραμμένη πριν απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από τον Δήμο όπου υπήρχε κανονική εγγραφή της ενδιαφερόμενης πριν τον γάμο της.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 6 Βεβαίωση αλλοδαπής αρχής σχετικά με τον τρόπο κτήσης της αλλοδαπής ιθαγένειας της ενδιαφερόμενης . Βεβαίωση

       Βεβαίωση αλλοδαπής αρχής σχετικά με τον τρόπο κτήσης της αλλοδαπής ιθαγένειας της ενδιαφερόμενης .


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Από τη βεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι η αλλοδαπή ιθαγένεια της ενδιαφερόμενης αποκτήθηκε λόγω του γάμου της με τον αλλοδαπό σύζυγο . Εκδίδεται από τις αρχές του εξωτερικού ή από την Πρεσβεία της Ξένης Αρχής στην Ελλάδα. Αν εκδοθεί από τις αρχές εξωτερικού πρέπει να φέρει επικύρωση Apostille* για τις χώρες οι οποίες έχουν προσχωρήσει στη σύμβαση της Χάγης ενώ για τις λοιπές χώρες απαιτείται επικύρωση από την αρμόδια Πρεσβεία της Ελλάδας στην αλλοδαπή. Αν εκδοθεί από την Πρεσβεία της Ξένης Αρχής στην Ελλάδα απαιτείται επικύρωση από το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών (Τμήμα Επικυρώσεων ).** Ανεξάρτητα από την αρχή έκδοσης της βεβαίωσης θα πρέπει αυτή να συνοδεύεται από μετάφραση ι) Πιστοποιημένου μεταφραστή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών (https://www.mfa.gr/ypiresies-gia-ton-politi/metafrastiki-ypiresia/i-metaphrastiki-ypiresia.html ) ή ιι) Έλληνα δικηγόρου ή ιιι) μεταφραστή της Ελληνικής Πρεσβείας ή ιv) μεταφραστή του Ιονίου Πανεπιστημίου.*** * Η επικύρωση Apostille δεν είναι υποχρεωτική για χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης (κανονισμός Ε.Ε. 2016/1191 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2016) ** Δεν απαιτείται για Αυστρία, Γαλλία , Γερμανία, Ελβετία, Εσθονία, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μολδαβία, Νορβηγία, Ολλανδία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σουηδία,Τουρκία, Τσεχία. ( Ν.844/1978) *** Δεν απαιτείται περαιτέρω ανάγκη μετάφρασης όταν πρόκειται για δημόσιο έγγραφο το οποίο έχει εκδοθεί από αρχής κράτους μέλους Ε.Ε. και συνοδεύεται από το πολύγλωσσο τυποποιημένο έντυπο. (άρθρο 6 του κανονισμού 2016/1191)

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο. Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί ληξιαρχική πράξη γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • Νόμος 22 3284 2004 217 Α

       Περιγραφή Ελληνίδα που απέβαλε την ελληνική ιθαγένεια λόγω του γάμου της με αλλοδαπό την ανακτά , αν δηλώσει τη σχετική βούλησή της στον Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας* ή στην Ελληνική Προξενική Αρχή του τόπου της κατοικίας της ή της διαμονής της . * Περιφερειακό Διευθυντή Ιθαγένειας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040100217

      • Νόμος 4735 2020 197 Α
      • Νομοθετικό Διάταγμα 16 3370 1955 258 Α

       Περιγραφή Απώλεια ιθαγένειας " Ένεκα γάμου μετ αλλοδαπού "

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19550100258

      • 1 Πρωτοκόλληση αίτησης -δήλωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 2 Χρέωση της υπόθεσης σε εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος προϋποθέσεων και δικαιολογητικών από τον εισηγητή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση θετικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση αρνητικής απόφασης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Αποστολή απόφασης για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή


       Ναι Όχι


      • 7 Έκδοση εγγράφου εντολής δημοτόλογησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Αποστολή εγγράφου εντολής δημοτολόγησης στους αρμόδιους φορείς και στην ενδιαφερόμενη.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 9 Αποστολή απόφασης απόρριψης αιτήματος στην ενδιαφερόμενη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.