Ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς κατόπιν αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση13592c84-046e-4171-92bd-53d63d9a6390 291827

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

18 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην εξέταση αιτήσεων για την επαναφορά των φυσικών πόρων, που έχουν υποστεί δυσμενή μεταβολή ή υποβάθμιση, στην πρότερη κατάστασή τους, μέσω της λήψης των κατάλληλων μέτρων αποκατάστασης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από περιβαλλοντική ζημιά ή έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά, δικαιούται να υποβάλλει εγγράφως αίτηση στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Τελευταία ενημέρωση

12/07/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς

Σημειώσεις

Η αίτηση θα πρέπει να είναι σαφής, συγκεκριμένη, συγκροτημένη, αιτιολογημένη, όχι γενικόλογη και όχι καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενη. Ο αιτών πρέπει να επισυνάψει οποιοδήποτε σχετικό (έγγραφα, φωτογραφικό υλικό, σημειώματα, μετρήσεις κλπ) το οποίο θεωρεί ότι στοιχειοθετεί την αίτησή του.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς κατόπιν αίτησης

      Επίσημος τίτλος

      Ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς κατόπιν αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Θα πρέπει από την αίτηση ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς και τα συνοδευτικά δικαιολογητικά, να κρίνεται ότι αυτή αποδεικνύεται επαρκώς, να μην είναι ακατάληπτη, καταχρηστικώς επαναλαμβανόμενη ή αόριστη.

       Όχι Όχι

      • Προεδρικό Διάταγμα 58 132 2017 160 Α

       Περιγραφή Οργανισμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας., στο άρθρο 58 του οποίου, ορίζονται οι αρμοδιότητες του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100160

      • Προεδρικό Διάταγμα 6,9,10,13 148 2009 190 Α

       Περιγραφή Πρόκειται για το Προεδρικό Διάταγμα σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για πρόληψη και αποκατάσταση περιβαλλοντικών ζημιών. Τα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζουν τα αρμόδια όργανα και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνουν κατόπιν αίτησης ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημίας από φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090100190

      • 1 Παραλαβή της αίτησης για ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς από φυσικό ή νομικό πρόσωπο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που επηρεάζεται ή ενδέχεται να επηρεαστεί από περιβαλλοντική ζημιά ή έχει έννομο συμφέρον από τη λήψη απόφασης σχετικά με περιβαλλοντική ζημιά, δικαιούται να υποβάλλει εγγράφως αίτηση στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ή στο Τμήμα Επιθεώρησης Περιβάλλοντος των Σωμάτων Βορείου και Νοτίου Ελλάδος της Γενικής Διεύθυνσης του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Η αίτηση αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται από σχετικές πληροφορίες και στοιχεία που να τεκμηριώνουν επαρκώς τα όσα ο αιτών ισχυρίζεται σχετικά με την περιβαλλοντική ζημιά.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση της αίτησης φυσικού ή νομικού προσώπου για ανάληψη δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος στον οποίο χρεώνεται από τον προϊστάμενο του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών η αίτηση, την εξετάζει μαζί με τα συνημμένα σε αυτήν στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Κλήση του φορέα εκμετάλλευσης για κατάθεση απόψεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει έγγραφο με το οποίο γνωστοποιεί στον ενδιαφερόμενο φορέα εκμετάλλευσης την αίτηση που έχει γίνει και αφορά στη δραστηριότητά του και τον καλεί να καταθέσει σχετικά τις απόψεις του, όπως και κάθε άλλη συνοδευτική πληροφορία.

       Σημειώσεις Η κλήση σε κατάθεση απόψεων του φορέα εκμετάλλευσης έχει προθεσμία 5 ημερών, με δυνατότητα παροχής παράτασης αν αυτή ζητηθεί.

       Όχι Όχι


      • 4 Εξέταση απόψεων του υπεύθυνου φορέα εκμετάλλευσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εξετάζει τις απόψεις και τις τυχόν συνοδευτικές πληροφορίες που κατέθεσε ο φορέας εκμετάλλευσης.

       Όχι Όχι


      • 5 Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών στον Γενικό Διευθυντή του Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για απόρριψη της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν κατόπιν της εξέτασης της αίτησης, αλλά και των απόψεων που κατέθεσε ο φορέας εκμετάλλευσης διαπιστωθεί ότι η αίτηση δεν ευσταθεί, ο αρμόδιος υπάλληλος (με την έγκριση του προϊστάμενου του Τμήματος) εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την απόρριψη αυτής, στοιχειοθετώντας ταυτόχρονα την εισήγηση αυτή.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης απόρριψης της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ο Γενικός Διευθυντής Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών υπογράφει Απόφαση απόρριψης της αίτησης.

       Σημειώσεις Αυτή κοινοποιείται στον αιτούντα, καθώς και στον φορέα εκμετάλλευσης, ώστε να λάβουν γνώση για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 7 Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών προς τον Γενικό Διευθυντή Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για αποδοχή της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αν κατόπιν της εξέτασης της αίτησης, αλλά και των απόψεων που κατέθεσε ο φορέας εκμετάλλευσης, διαπιστωθεί ότι η αίτηση αυτή ευσταθεί, ο αρμόδιος υπάλληλος (με την έγκριση του προϊστάμενου του Τμήματος) εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την αποδοχή της αίτησης, στοιχειοθετώντας ταυτόχρονα την εισήγηση αυτή.

       Ναι Όχι


      • 8 Έκδοση απόφασης αποδοχής της αίτησης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά την εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, ο Γενικός Διευθυντής Σώματος Επιθεωρητών και Ελεγκτών υπογράφει Απόφαση αποδοχής της αίτησης ανάληψης δράσης αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς και καταλογισμού περιβαλλοντικής ευθύνης του φορέα εκμετάλλευσης.

       Σημειώσεις Η εκδοθείσα απόφαση κοινοποιείται στον αιτούντα, καθώς και στον φορέα εκμετάλλευσης, ώστε να λάβουν γνώση.

       Ναι Όχι


      • 9 Διαβίβαση της απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί αποδοχής της αίτησης, στην αρμόδια Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εάν η ζημία στην οποία αναφέρεται η απόφαση επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες που δεν είναι εθνικής σημασίας και η προστασία τους δεν εμπίπτει στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής ή βρίσκονται στα διοικητικά όρια μιας και μόνης Αποκεντρωμένης Διοίκησης, τότε η Απόφαση διαβιβάζεται στην αρμόδια Αποκεντρωμένη Διοίκηση, ώστε η Περιφερειακή Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών να εξετάσει και να γνωμοδοτήσει για έκδοση Απόφασης μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς από τον Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση αυτή έχουμε έξοδο από την παρούσα διαδικασία και είσοδο σε διαδικασία άλλης δημόσιας αρχής, εν προκειμένω της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

       Ναι Ναι


      • 10 Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για εξέταση του θέματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εάν η ζημία στην οποία αναφέρεται η απόφαση επηρεάζει φυσικούς πόρους ή υπηρεσίες εθνικής σημασίας, η προστασία ή/και η διαχείριση των οποίων εμπίπτει στην αρμοδιότητα δημόσιας αρχής ή όταν η ζημία επηρεάζει φυσικούς αποδέκτες ή υπηρεσίες που εκτείνονται στα διοικητικά όρια περισσότερων της μιας Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ή στην επικράτεια άλλων όμορων κρατών μελών, τότε η Απόφαση διαβιβάζεται στην Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών προς εξέταση.

       Ναι Όχι


      • 11 Έκδοση εγγράφου ορισμού συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών και πρόσκληση των συμμετεχόντων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος εκδίδει έγγραφο που ορίζει την ημερομηνία, την ώρα, τον τόπο και το θέμα της συνεδρίασης της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών σχετικά με το θέμα της σχετικής Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Σημειώσεις Το έγγραφο αυτό αποστέλλεται μαζί με πρόσκληση σε όλα τα μέλη της επιτροπής, όπως και στον φορέα εκμετάλλευσης.

       Ναι Όχι


      • 12 Συνεδρίαση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών συνεδριάζει για το θέμα.

       Ναι Όχι


      • 13 Έκδοση πρακτικών της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, για γνωμοδότηση σχετικά με την έκδοση Απόφασης λήψης μέτρων αποκατάστασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Επιτροπή Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών εκδίδει τα πρακτικά της συνεδρίασης με την γνωμοδότησή της για το εν λόγω θέμα και τη διαβιβάζει στο Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

       Ναι Όχι


      • 14 Εισήγηση του Συντονιστικού Γραφείου Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σχεδίου Απόφασης καθορισμού μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Συντονιστικό Γραφείο Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, λαμβάνοντας υπ όψιν του την γνωμοδότηση της Επιτροπής Αντιμετώπισης Περιβαλλοντικών Ζημιών, εισηγείται στον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας σχέδιο Απόφασης καθορισμού των μέτρων αποκατάστασης της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε και η οποία εξετάστηκε κατόπιν της σχετικής αίτησης.

       Ναι Όχι


      • 15 Έκδοση Απόφασης καθορισμού μέτρων αποκατάστασης περιβαλλοντικής ζημιάς.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας ελέγχει και υπογράφει την Απόφαση που καθορίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν προς αποκατάσταση της περιβαλλοντικής ζημιάς που προκλήθηκε.

       Σημειώσεις Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον φορέα εκμετάλλευσης, καθώς και στον αιτούντα.

       Ναι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.