Αναβολή κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή εξωτερικό Απόλυση υπό όρους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2afa9a41-3316-43ab-aa37-76edb42a7ea4 763482

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 1 + (
1
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων και ανυποτάκτων για το χρονικό διάστημα για το οποίο κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια αρχή, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. Τυχόν ανυποταξία στην οποία διατελεί ο ενδιαφερόμενος διακόπτεται από την ημερομηνία έναρξης της κράτησης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Η ημερομηνία έναρξης της κράτησης λογίζεται ως ημερομηνία διακοπής της τυχόν ανυποταξίας. Οι στρατεύσιμοι και οι ανυπότακτοι που κρατούνται και απολύονται υπό όρο από Σωφρονιστικά Καταστήματα, μέχρι την ολοκλήρωση της περιόδου δοκιμασίας τους, λογίζονται ότι κρατούνται για την έκτιση της ποινής τους και υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 16 του ν.3421/2005 όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-10). Σε περίπτωση αποφυλάκισης όσων έλαβαν αναβολή κατάταξης ως κρατούμενοι, οι ίδιοι υποχρεούνται να υποβάλουν επίσημα έγγραφα από τα οποία να προκύπτει η ημερομηνία παύσης της κράτησής τους μέχρι την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη εξαιτίας διακοπής της αναβολής τους. Σε περίπτωση μη υποβολής, τους επιβάλλεται πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση δύο μηνών, εκτός αν τα παραπάνω έγγραφα περιέλθουν στη Στρατολογική Υπηρεσία από τις αρμόδιες αρχές.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση ενδιαφερομένου για χορήγηση αναβολής κατάταξης ως κρατούμενου.

Σημειώσεις

Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ιεραρχική ή και δικαστική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης, ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      1. Αναβολή κατάταξης σε κρατούμενους σε φυλακή ή σε άλλη αρμόδια αρχή στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό - απόλυση υπό όρους. 2. Αναβολή στράτευσης ως κρατούμενος - απολυθείς υπό όρους

      Επίσημος τίτλος

      Αναβολή κατάταξης κρατουμένων


      Μητρώα που τηρούνται

      Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, email

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Δικαστικές Απαιτείται οι ενδιαφερόμενοι (στρατεύσιμοι ή ανυπότακτοι) να κρατούνται σε φυλακές ή από οποιαδήποτε αρμόδια Αρχή στο εσωτερικό ή εξωτερικό ή να έχουν απολυθεί υπό όρους από Σωφρονιστικά Καταστήματα.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνταν για κατάταξη. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα η αναβολή χορηγείται μόνο εάν οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

       Όχι Όχι

      • 1 Έγγραφο σωφρονιστικού καταστήματος ή οποιαδήποτε αρμόδιας αρχής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος κρατείται ή τελεί σε καθεστώς υπό όρο απόλυσης από σωφρονιστικό κατάστημα. Βεβαίωση

       Έγγραφο σωφρονιστικού καταστήματος ή οποιαδήποτε αρμόδιας αρχής στο εσωτερικό ή το εξωτερικό, που πιστοποιεί ότι ο ενδιαφερόμενος κρατείται ή τελεί σε καθεστώς υπό όρο απόλυσης από σωφρονιστικό κατάστημα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.stratologia.gr/sites/default/files/plhr ent/9.pdf

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατό να ζητηθούν αυτεπάγγελτα απ’ τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, κατόπιν εγγράφων αιτημάτων των Στρατολογικών Υπηρεσιών. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ Α 302/13-12-2005) όπως αντικ. με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/3-5-19). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Νόμος 16, 30, 46, 51 (παρ. 3 στ΄) 3421 2005 302 Α

       Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 16: Αναβολή κατάταξης κρατουμένων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 παρ.4 του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-10, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20100100167). Άρθρο 30 : Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης. Άρθρο 46 : Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σε αυτές των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των δοκίμων ή εφέδρων ή επίκουρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από σωφρονιστικά καταστήματα και στρατιωτικές φυλακές. Άρθρο 51: Ανυπότακτοι, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 77 παρ.9 α, γ του ν.3883/10 (ΦΕΚ 167 Α/24-09-10), με το άρθρο 28 ν.4278/14 (ΦΕΚ 157 Α/04-08-14, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140100157), με το άρθρο 12 του ν.4361/16 (ΦΕΚ 10 Α/01-02-16, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20160100010) και με το άρθρο 18 παρ. 16 του ν.4609/19 (ΦΕΚ 67 Α/03-05-19)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

      • Υπουργική Απόφαση 6, 16, 27 Φ.429.1/5/150045/Σ.11/4-1-06/Απόφαση ΥΦΕΘΑ 2006 34 Β

       Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 6: Αναβολή κατάταξης κρατουμένων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.3 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-2022 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011 Β/26-09-2022, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) Άρθρο 27: Προσωρινή απόλυση από τις Ένοπλες Δυνάμεις και επανακατάταξη σ΄ αυτές των οπλιτών, των εφέδρων οπλιτών και των δοκίμων ή εφέδρων ή επίκουρων αξιωματικών που απολύονται υπό όρο από σωφρονιστικά καταστήματα ή στρατιωτικές φυλακές, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 1 παρ.14 της Φ.429.1/10/494654/Σ.1156/03-03-17 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 977 Β/23-03-2017, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20170200977) και το άρθρο 1 παρ.10 της Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/19-09-2022 απόφασης ΥΕΘΑ (ΦΕΚ 5011 Β/26-09-2022). Άρθρο 16 : Γενικές διατάξεις επί των ευεργετημάτων, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. Φ.429.1/14/351184/Σ.1204/23-7-2013 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1842 Β/29-07-2013, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20130201842), τα άρθρα 1 και 2 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/38/372969/Σ.2001/11-12-2014 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 3440 Β/22-12-2014, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20140203440), το άρθρο 1 παρ.5 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/15/302592/Σ.2421/20-04-18 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 1484 Β/27-04-2018, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20180201484), το άρθρο 2 παρ.4 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/42/217818/Σ.4199/19 απόφασης ΑΝΥΕΘΑ (ΦΕΚ 2699 Β/02-07-2019, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190202699) και το άρθρο 1 της υπ’αριθμ. Φ.429.1/55/218536/Σ.6973/15-10-20 απόφασης ΥΦΕΘΑ (ΦΕΚ 4611 Β/19-10-2020, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20200204611).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση σελ. 59253-59255 ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

       Περιγραφή ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835/17 : Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

      • 1 Κατάθεση αιτήματος και πρωτοκόλληση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούνταν για κατάταξη. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα η αναβολή χορηγείται μόνο εάν οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

       Σημειώσεις Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά είναι δυνατό να ζητηθούν αυτεπάγγελτα απ’ τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές, κατόπιν εγγράφων αιτημάτων των Στρατολογικών Υπηρεσιών. Επίσης, η κατάθεση του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει και μέσω συστημένης επιστολής προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή και μέσω πληρεξουσίου σε Στρατολογική Υπηρεσία ή σε ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας φακέλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Αποδοχή αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Με την χορήγηση της αναβολής σε όσους κρατούνται, οι Στρατολογικές Υπηρεσίες ενημερώνουν υποχρεωτικά τις φυλακές ή τις αρμόδιες αρχές στο εσωτερικό ή εξωτερικό όπου κρατούνται αυτοί, για τη χορήγηση της σχετικής αναβολής και την υποχρέωσή τους για την άμεση γνωστοποίηση της τυχόν παύσης της κράτησής τους.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται για την απόρριψη του αιτήματός του με έγγραφο της αρμόδιας Στρατολογικής Υπηρεσίας, το οποίο φέρει σαφή και πλήρη αιτιολογία.

       Ναι Όχι


      • 5 Έγγραφη ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 6 Πέρας διαδικασίας       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.