Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5e4adda6-5949-4f67-a42a-33c0ac1e6ea3 684860

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΚΕΠ, Στρατολογικές υπηρεσίες, ΓΕΕΘΑ/Β4 (Διεύθυνση Νομικού Σώματος)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1 έως 2 +
  (1)

  Κόστος

  0.00

  Εκτιμώμενος χρόνος

  50 ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην αναβολή κατάταξης στις Ένοπλες Δυνάμεις των στρατευσίμων οι οποίοι κατά την ημερομηνία που υποχρεούνται για κατάταξη είναι:

  α. Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 21ο έτος της ηλικίας τους.

  β. Σπουδαστές ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 24ο έτος της ηλικίας τους.

  γ. Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 28ο έτος της ηλικίας τους.

  δ. Γραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών τους δεν υπερβαίνει την 31η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 31ο έτος της ηλικίας τους.

  ε. Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του Εξωτερικού και η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών δεν υπερβαίνει την 31η Δεκ του έτους που συμπληρώνουν το 26ο έτος της ηλικίας τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

  ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

  Παρατηρήσεις

  1. Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο χρόνια για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα).

  2. Στην ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών προσμετράται και η ελάχιστη τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση.

  3. Για τον υπολογισμό της ηλικίας στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιαν του έτους εγγραφής στο δημοτολόγιο

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

  Κατατίθεται από

  Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση ενδιαφερομένου για τη χορήγηση αναβολής κατάταξης για λόγους σπουδών.

  Σημειώσεις

  Η υποβολή του αιτήματος δύναται να γίνει ψηφιακά, μέσω της ενιαίας ψηφιακής πύλη της δημόσιας διοίκησης gov.gr με τη χρήση κωδικών taxisnet. Επίσης, μπορεί να γίνει αυτοπροσώπως ή μέσω προξενικής αρχής ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω email ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο ΚΕΠ, ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

     Άλλο

                   Ιεραρχική προσφυγή ή δικαστική προσφυγή
     

     Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

     Άλλο

     Σε κάθε περίπτωση, ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει γνώση της έκβασης του αιτήματός του. Ειδικά δε, σε περίπτωση απόρριψης ενημερώνεται με έγγραφο που φέρει πλήρη και σαφή αιτιολογία.

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       1. Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης. 2. Αναβολή στράτευσης ως φοιτητής σε ανώτερη / ανώτατη σχολή για κύριες / μεταπτυχιακές σπουδές ή σε κέντρο μεταλυκειακής εκπαίδευσης

       Επίσημος τίτλος

       Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


       Μητρώα που τηρούνται

       Αυτοματοποιημένο Σύστημα Στρατολογίας Ενόπλων Δυνάμεων (ΑΣΥ- ΣΕΔ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Αίτηση (ψηφιακά), email

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,


       • 1 Χρονικής προθεσμίας Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μέχρι την ημερομηνία που ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να καταταγεί στις Ένοπλες Δυνάμεις. Εφόσον υποβληθούν μεταγενέστερα, η αναβολή χορηγείται μόνο εάν οι προϋποθέσεις υπήρχαν κατά την ημερομηνία κατάταξης.

        Όχι Όχι

       • 2 Εκπαιδευτικές 1. Οι ενδιαφερόμενοι στρατεύσιμοι πρέπει να είναι: α) Μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, β) Σπουδαστές ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή Σ.Ε.Κ., γ) Γραμμένοι για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, δ) Γραμμένοι για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ε) Σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

        Όχι Όχι

       • 3 Χρονικής προθεσμίας 1. Απαιτείται η ελάχιστη εναπομένουσα διάρκεια σπουδών να μην υπερβαίνει την 31η Δεκεμβρίου του έτους που συμπληρώνουν: α) Το 21ο έτος της ηλικίας, για τους μαθητές λυκείων ή σχολείων δεύτερης ευκαιρίας ή Γυμνασίων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, β) Το 24ο έτος της ηλικίας, για τους σπουδαστές ΙΕΚ ή σχολών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή εσπερινών λυκείων ή τους μαθητές «Μεταλυκειακού έτους-τάξης μαθητείας» των ΕΠΑΛ ή ΣΕΚ, γ) Το 28ο έτος της ηλικίας, για τους γραμμένους για φοίτηση σε ανώτερη ή ανώτατη σχολή για κύριες ή μεταπτυχιακές σπουδές, δ) Το 31ο έτος της ηλικίας, για τους γραμμένους για την απόκτηση διδακτορικού διπλώματος, ε) Το 26ο έτος της ηλικίας, για τους σπουδαστές Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης που εδρεύουν στην Ελλάδα και συμπράττουν με αναγνωρισμένα ανώτερα ή ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. 2. Τα παραπάνω όρια ηλικίας αυξάνονται κατά δύο χρόνια για όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα). 3. Για τον υπολογισμό της ηλικίας, στρατολογικά ως ημερομηνία γέννησης λογίζεται η 1η Ιαν του έτους εγγραφής στα μητρώα αρρένων.

        Όχι Όχι

       • 4 Εκπαιδευτικές Το εκπαιδευτικό ίδρυμα να είναι κρατικό ή αναγνωρισμένο από την αρμόδια κρατική υπηρεσία, να έχει ενταχθεί στο επίσημο εκπαιδευτικό σύστημα, και να χρησιμοποιεί διεθνώς γνωστή γλώσσα.

        Όχι Όχι

       • 1 Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της οικείας σχολής-σχολείου από την οποία να προκύπτουν : α. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του μαθητή – σπουδαστή. β. Η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει η σχολή σχολείο. γ. Το τμήμα, ο κλάδος και το έτος ή το εξάμηνο σπουδών. δ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση. ε. Επιπρόσθετα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αποδεικτικό σπουδών

        Πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρέχοντος ακαδημαϊκού ή σχολικού έτους της οικείας σχολής-σχολείου από την οποία να προκύπτουν : α. Τα πλήρη ληξιαρχικά στοιχεία του μαθητή – σπουδαστή. β. Η ημερομηνία εγγραφής καθώς και η εκπαιδευτική βαθμίδα που ανήκει η σχολή σχολείο. γ. Το τμήμα, ο κλάδος και το έτος ή το εξάμηνο σπουδών. δ. Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών και τυχόν υποχρεωτική πρακτική άσκηση ή εκπαίδευση. ε. Επιπρόσθετα οι σπουδαστές των Κέντρων Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, εκτός των παραπάνω πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων του συνεργαζόμενου εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, υποβάλλουν επιπλέον βεβαίωση εγγραφής από το οικείο Κέντρο Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης, θεωρημένη από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Τα δικαιολογητικά που έχουν διατυπωθεί σε ξένη, διεθνώς γνωστή γλώσσα, γίνονται δεκτά μόνο αν είναι θεωρημένα για τη γνησιότητά τους και συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.4 του ν.3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α/13-12-2005) όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 18 παρ.19 του ν.4609/19, (ΦΕΚ 67 Α/03-05-2019). Ως επίσημη μετάφραση νοείται αυτή που έχει γίνει ή έχει επικυρωθεί από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από Ελληνική Προξενική Αρχή ή από δικηγόρο (σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 53 του Δικηγορικού Κώδικα). Επίσης γίνονται δεκτά ευκρινή αντίγραφα των ανωτέρω εγγράφων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α/26-03-2014). Σε περίπτωση υποβολής πιστοποιήσεων ή βεβαιώσεων από μη δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα, σχολές ή λύκεια του εσωτερικού ή εξωτερικού αυτές πρέπει να είναι θεωρημένες ή επικυρωμένες από την αρμόδια κρατική Αρχή.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 2825

       • 2 Βεβαίωση ή Γνωμάτευση από τα αρμόδια Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τις αρμόδιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των ειδικών (Παιδοψυχιατρικών και Ψυχιατρικών) και των Γενικών Νοσοκομείων, Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ενηλίκων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με τα παραρτήματά του ή από αρμόδιες υπηρεσίες ξένου κράτους (μόνο για όσους αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες). Γνωμάτευση

        Βεβαίωση ή Γνωμάτευση από τα αρμόδια Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) ή τις αρμόδιες Επιτροπές Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (ΕΔΕΑΥ) ή από Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που εποπτεύονται από το Υπουργείο Υγείας, όπως τα Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα των ειδικών (Παιδοψυχιατρικών και Ψυχιατρικών) και των Γενικών Νοσοκομείων, Παιδοψυχιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες ενηλίκων των Κέντρων Ψυχικής Υγείας και των Γενικών Νοσοκομείων, Ψυχιατρικά Τμήματα των Γενικών Νοσοκομείων και του Κέντρου Ψυχικής Υγιεινής με τα παραρτήματά του ή από αρμόδιες υπηρεσίες ξένου κράτους (μόνο για όσους αντιμετωπίζουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες).

        Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Αφορά μόνο όσους έχουν ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, επειδή αντιμετωπίζουν δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία ή σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής, με ή χωρίς υπερκινητικότητα.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

        Όχι 8520

       • 3 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης. Εξουσιοδότηση

        Η διαδικασία αφορά στην έκδοση εξουσιοδότησης από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργεί για λογαριασμό του, στο πλαίσιο διεκπεραίωσης υποθέσεων και μέχρι του εύρους εξουσίας που του παρέχεται. Η εξουσιοδότηση για να είναι αποδεκτή από κάθε διοικητική αρχή θα πρέπει να φέρει το γνήσιο της υπογραφής του εξουσιοδοτούντος και άμεσα ενδιαφερόμενου προσώπου, καθώς με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η δήλωση της βούλησής του. Η εξουσιοδότηση εκδίδεται είτε με επίσκεψη του πολίτη σε οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ για τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του στο κείμενο εξουσιοδότησης που επιθυμεί, είτε με τη χρήση της υπηρεσίας ηλεκτρονικής έκδοσης εξουσιοδότησης (e-exousiodotisi), μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (ΕΨΠ-gov.gr) της δημόσιας διοίκησης.

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

        Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

        Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον άμεσα ενδιαφερόμενο προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

        Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

        Όχι 3070

       • Απόφαση 1 Αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553 2022 5011 Β

        Περιγραφή Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.429.1/5/150045/Σ.11/04-01-2006 απόφασης Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας «Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων» (Β’ 34 άρθρο 8).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20220205011

       • Απόφαση 8 Αριθμ. Φ.429.1/5/150045 2006 34 Β

        Περιγραφή Ρύθμιση ορισμένων στρατολογικών θεμάτων. Άρθρο 8 : Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με την υπ’αριθμ. Φ.429.1/20/384648/Σ.7553/22 (ΦΕΚ 5011 Β/26-9-22, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20220205011) απόφαση ΥΕΘΑ και την υπαριθμ. ΥΠ ΑΡΙΘΜ. Φ.429.1/2/280117/11 (ΦΕΚ 111 Β/7-2-2011, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20110200111) απόφαση ΥΕΘΑ.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200034

       • Νόμος 18, 30 3421 2005 302 Α

        Περιγραφή Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Στρατολογία των Ελλήνων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 18 : Αναβολή κατάταξης σπουδαστών δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με το άρθρο 118 του ν. 4790/2021 (ΦΕΚ 48 Α/31-03-2021, https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20210100048). Άρθρο 30 : Γενικές διατάξεις και ρύθμιση λεπτομερειών για τις απαλλαγές από την υποχρέωση στράτευσης και τις αναβολές κατάταξης.

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20050100302

       • Απόφαση σελίδες 59281-59284 Αριθμ. ΔΙΑΔΙΠΥΔ/Φ15/32/42835 2017 4480 Β

        Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας /Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας/Β Κλάδου/Διεύθυνσης Β4ΓΕΕΘΑ/ΒΚΛ/Β4(ΔΝΣ) και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170204480

       • 1 Παραλαβή αιτήματος και πρωτοκόλληση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Σημειώσεις Η υποβολή του αιτήματος και των συνημμένων δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ηλεκτρονικά, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος https://www.stratologia.gr/el/redirect/ypobolh_aithshs με χρήση κωδικών taxisnet. Η υποβολή γίνεται αυτοπροσώπως ή μέσω πληρεξουσίου ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με συστημένη επιστολή προς την αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία ή μέσω ΚΕΠ. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης σε ΚΕΠ ισχύει η ημερομηνία κατάθεσης στο ταχυδρομείο ή στο ΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος τυπικών προϋποθέσεων και πληρότητας δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 3 Αποδοχή αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Καταχώριση στρατολογικής μεταβολής στο στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

        Σημειώσεις Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερωθεί για τη χορήγηση της αναβολής κατάταξης μέσω της ιστοσελίδας του Νομικού Σώματος των Ενόπλων Δυνάμεων, στο μενού Υπηρεσίες-Πληροφορίες (https://www.stratologia.gr/el/anavoli)

        Ναι Ναι


       • 4 Απόρριψη αιτήματος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Καταχώριση στρατολογικής μεταβολής στο στρατολογικό μητρώο του αιτούντος.

        Σημειώσεις Η απόρριψη του αιτήματος γνωστοποιείται στον ενδιαφερόμενο με έγγραφο της Στρατολογικής Υπηρεσίας, στο οποίο παρατίθεται πλήρως η σχετική αιτιολογία, η νομική της βάση και τα πραγματικά περιστατικά.

        Ναι Ναι


       • Gov.gr

       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.