Αναβολή πρακτικής άσκησης σπουδαστών των ΑΣΤΕ του Υπουργείου Τουρισμού

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση1fdf667f-9755-4c8b-9cde-00749f282ca6 166797

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

0 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 έως 20 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αναβολής της πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές των ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) του Υπουργείου Τουρισμού, την οποία οφείλουν να πραγματοποιήσουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Κυμαινόμενη υπό προϋποθέσεις

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση χορήγησης αναβολής πρακτικής άσκησης, ο πρακτικά ασκούμενος θα πρέπει να πραγματοποιήσει την οφειλόμενη πρακτική του άσκηση, σε μεταγενέστερο χρόνο που θα του καθορίζει η Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (πρώην Κεντρική Υπηρεσία του Ο.Τ.Ε.Κ) με σχετικό έγγραφο της χορηγηθείσας αναβολής.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση χορήγησης αναβολής πρακτικής άσκησης

Σημειώσεις

Η αίτηση του/της σπουδαστή/στριας υποβάλλεται στη Διεύθυνση της οικείας ανώτερης σχολής τουριστικής εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) του Υπουργείου Τουρισμού.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Χορήγηση αναβολής πρακτικής άσκησης σε σπουδαστές των ανώτερων σχολών τουριστικής εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε) του Υπουργείου Τουρισμού

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Σπουδαστών Ανώτερων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου και Κρήτης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,


      • 1 Ικανότητας Η ύπαρξη πολύ σοβαρών και συγκεκριμένων λόγων, οι οποίοι αποδεικνύονται με σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία προερχόμενα από κρατικό φορέα.

       Όχι Όχι

      • 2 Χρονικής προθεσμίας Oι σπουδαστές των ΑΣΤΕ δικαιούνται να λαμβάνουν αναβολή πραγματοποίησης της πρακτικής τους, σε περίπτωση ύπαρξης πολύ σοβαρών και συγκεκριμένων λόγων, αφού αποστείλουν (εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο) σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, προερχόμενα από κρατικό φορέα.

       Όχι Όχι

      • 1 Ιατρική Γνωμάτευση από κρατικό φορέα. Γνωμάτευση

       Ιατρική Γνωμάτευση από κρατικό φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ικανότητας

       Όχι 8520

      • 2 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 3964

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση B.17 4010 2006 919 Β

       Περιγραφή Οι σπουδαστές των ΑΣΤΕ δικαιούνται να λαμβάνουν αναβολή πραγματοποίησης της πρακτικής τους, σε περίπτωση ύπαρξης πολύ σοβαρών και συγκεκριμένων λόγων, αφού αποστείλουν (εντός δέκα (10) ημερών το αργότερο) σχετικά δικαιολογητικά στοιχεία, προερχόμενα από κρατικό φορέα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060200919

      • 1 Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση από οικεία ΑΣΤΕ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαβή αίτησης και πρωτοκόλληση

       Όχι Όχι


      • 2 Διαβίβαση της αίτησης στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Διευθυντής της Σχολής συγκεντρώνει την αίτηση και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα διαβιβάζει στη Διεύθυνση Τουριστικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Τουρισμού.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος της αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Πραγματοποιείται έλεγχος της αίτησης, αν συντρέχουν οι λόγοι αναβολής.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση απόφασης χορήγησης ή μη αναβολής πρακτικής πρακτικής άσκησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά και αξιολογεί, σε συνεργασία με τους ανωτέρους του, τη συνδρομή των λόγων αναβολής πρακτικής άσκησης που επικαλείται ο αιτών/η αιτούσα και εκδίδει τη σχετική απόφαση.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.