Αναγγελία Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λέμβων και Ταχύπλοων Μικρών Σκαφών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaf6eeaf8-b5fa-4ea7-b78e-5fa3e8ee33e7 402390 Announcement of Rental of Motor Boats and Small Speedboats

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 6

Κόστος

Κυμαινόμενο

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λεμβών και ταχυπλόων μικρών σκαφών και απευθύνεται σε φυσικά και νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Γενικής Αστυνομίας της οικείας Λιμενικής Αρχής


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Αναγγελίας με θέμα: «Αναγγελία Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λεμβών και Ταχυπλόων Μικρών Σκαφών».


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή / Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Eντός 50 ημερών από την αναγγελία, η Λιμενική Αρχή απαγορεύει εγγράφως την εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχύπλοων σκαφών, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία. Tο προαναφερόμενο χρονικό διάστημα έχει το χαρακτήρα της επιβαλλόμενης, στον ενδιαφερόμενο να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα, υποχρέωσης αναμονής και αναβολής της έναρξης άσκησης αυτού, ώστε να παρασχεθεί στη Λιμενική Αρχή η δυνατότητα να διενεργήσει έλεγχο και, ενδεχομένως, να απαγορεύσει την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, αν δεν υφίσταται ή δεν προκύπτει συνδρομή των, προς τούτο, νομίμων προϋποθέσεων.

    NACE

    • 77.34 Ενοικίαση και εκμίσθωση εξοπλισμού πλωτών μεταφορών

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Εκμίσθωσης Μηχανοκίνητων Λεμβών και Ταχυπλόων Μικρών Σκαφών

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει συμπληρώσει το 18o έτος της ηλικίας του, για τον υπολογισμό της οποίας λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία γέννησής του.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για οποιαδήποτε αδίκημα το οποίο αποτελεί κώλυμα για διορισμό σε δημόσια θέση.

       Όχι Όχι

      • 4 Πτωχευτικού δικαίου Ο αιτών δεν πρέπει να τελεί σε κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης και δεν πρέπει να έχει υποβληθεί αίτηση για κάποια από τις ανωτέρω καταστάσεις.

       Όχι Όχι

      • 5 Φορολογικές Ο αιτών πρέπει να διαθέτει δήλωση έναρξη εργασιών, για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, η οποία έχει χορηγηθεί από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο αιτών δεν πρέπει να διώκεται ως φυγόποινος ή φυγόδικος για τέτοιο αδίκημα.

       Όχι Όχι

      • 7 Ιδιοκτησιακές Κυριότητα απαιτούμενου αριθμού και προδιαγραφών σκαφών.

       Όχι Όχι

      • 8 Ασφαλιστικές Να υπάρχει κάλυψη αστικής ευθύνης έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές και πρόκληση ρύπανσης.

       Όχι Όχι

      • 9 Υπηκοότητας Ο αιτών μπορεί να είναι υπήκοος κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (ΕΖΕΣ) ή υπήκοος τρίτων χωρών, εφόσον είναι κάτοχος άδειας διαμονής και εργασίας στην Ελλάδα.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια εκμίσθωσης μηχανοκίνητων λέμβων (70€ για κάθε εκμισθούμενο ταχύπλοο μικρό σκάφος) 70 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0122

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Όχι

      • 2 Άδεια εκμίσθωσης ταχυπλόων σκαφών (50€ για κάθε εκμισθούμενη μηχανοκίνητη λέμβο). 50 €

       Κωδικός e-παραβόλου 0141

       Υπολογισμός κόστους Ποσοτικό

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/welcome.htm

       Ναι

      • 1

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου, όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου σε ότι αφορά: Α) σε αδικήματα τα αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση, δίωξη ως φυγόποινου ή φυγόδικού, Β) κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης Γ) έναρξη εργασιών (μόνο για φυσικό πρόσωπο) Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του φυσικού προσώπου ή του νομίμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου σε ότι αφορά: Α) σε αδικήματα τα αποτελούν κώλυμα διορισμού σε δημόσια θέση, δίωξη ως φυγόποινου ή φυγόδικού, Β) κατάσταση πτώχευσης ή στερητικής ή επικουρικής συμπαράστασης Γ) έναρξη εργασιών (μόνο για φυσικό πρόσωπο)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για το Γ) σε περίπτωση Νομικού Προσώπου, Υ.Δ. ν. 1599/1986 περί δήλωσης έναρξης εργασιών εκμισθωτή μηχανοκίνητων σκαφών και ταχυπλόων μικρών σκαφών. «Διαθέτω την υπ’ αριθμ.. ……..… δήλωση έναρξης εργασιών, η οποία μου έχει χορηγηθεί από την ………. Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.)».

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 3 Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών εκτέλεσης πλόων ή/και πρωτοκόλλων γενικής επιθεώρησης των υπό εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών. Άδεια

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα των αδειών εκτέλεσης πλόων ή/και πρωτοκόλλων γενικής επιθεώρησης των υπό εκμίσθωση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων μικρών σκαφών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 4 Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου, του μισθωτή, του κατόχου ή οποιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των εκμισθωμένων ταχύπλοων μικρών σκαφών έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές και πρόκληση ρύπανσης. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων για ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης του κυρίου, του μισθωτή, του κατόχου ή οποιουδήποτε προστηθέντος ή υπευθύνου των εκμισθωμένων ταχύπλοων μικρών σκαφών έναντι τρίτων για θάνατο, σωματικές βλάβες καθώς και υλικές ζημιές και πρόκληση ρύπανσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • 5 Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο του καταστατικού της εταιρείας με όλες τις τυχόν τροποποιήσεις, το οποίο προβλέπει την εκτέλεση τέτοιων εργασιών.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9338

      • 6 Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Πρόσφατο (τελευταίου εξαμήνου) πιστοποιητικό ή βεβαίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 513.12/13/118β 2013 35 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) έντεκα (11) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου/Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος−Ελληνικής Ακτοφυλακής σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (Α΄ 63) κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας 2006/123/ΕΚ και αντικατάσταση της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 απόφασης «Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α/3−5−2010)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200035

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/21866 2011 2652 Β

       Περιγραφή Απλούστευση και ένταξη στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) που λειτουργούν ως Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΕΚΕ) πέντε (5) διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α΄/3−5−2010).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110202652

      • Υπουργική Απόφαση 2122/10 2004 748 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένα με αριθμ. 38 «Εκμίσθω-ση μηχανοκίνητων λέμβων και ταχυπλόων σκαφών/ Αντικατά-σταση της διάταξης του αριθμ. 23 Γενικού Κανονισμού Λιμένα». Η εν λόγω Απόφαση τροποποιήθηκε με τις: - Υ.Α. 2133.1/43348/2019 (Β΄ 2390) - Υ.Α. 2122/01/2008 (Β΄ 1535)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20040200748

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή Αίτησης - Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γραμματείας και Πληροφορικής της Λιμενικής Αρχής ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εκυπηρέτησης την αίτηση με επισυναπτόμενα τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά την αίτηση με τα προαπαιτούμενα δικαιολογητικά στο portal eugo.

       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γραμματείας και Πληροφορικής πρωτοκολλεί και παραδίδει την αίτηση του ενδιαφερόμενου.

       Όχι Όχι


      • 5 Επίδειξη Πρωτοκόλλου στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος επιδεικνύει το πρωτόκολλο που έλαβε η αίτησή του στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 6 Έκδοση Βεβαίωσης Υποβολής Αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συμπληρώνει, σφραγίζει και υπογράφει τη Βεβαίωση Υποβολής Αιτήματος και εν συνεχεία την παραδίδει στον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 7 Επανέλεγχος πληρότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας επανελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και εφόσον διαπιστωθούν ελλείψεις το στέλεχος επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον αιτούντα και του ζητά να προσκομίσει τα ορθά δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 8 Υποβολή (ελλιπών) δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Γραφείο Γενικής Αστυνομίας τα δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν.

       Όχι Όχι


      • 9 Σύνταξη σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στέλεχος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας συντάσσει και υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας. Εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν υποβάλλει τα ορθά δικαιολογητικά που του ζητήθηκαν αντί για Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων το στέλεχος του Γραφείο Γενικής Αστυνομίας συντάσσει έγγραφο απόρριψης με σαφή και αναλυτική αιτιολογία.

       Όχι Όχι


      • 10 Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος προϊστάμενος γραφείου

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Γραφείου Γενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υποδιοικητή Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 11 Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Άλλο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υποδιοικητής Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 12 Υπογραφή Σχεδίου Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τομέα Λιμενικής Αστυνομίας υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Υπολιμενάρχη.

       Όχι Όχι


      • 13 Υπογραφή σχεδίου Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων από τον υπο-Λιμενάρχη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπολιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Υπολιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το προωθεί στον Λιμενάρχη.

       Όχι Όχι


      • 14 Ο Λιμενάρχης υπογράφει τη Βεβαίωση Νομίμων Προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λιμενάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο Λιμενάρχης υπογράφει το σχέδιο Βεβαίωσης Νομίμων Προϋποθέσεων και το επιστρέφει το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας.

       Όχι Όχι


      • 15 Επικοινωνία με τον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας επικοινωνεί τηλεφωνικά με τον ενδιαφερόμενο και τον ενημερώνει να προσέλθει στο Λιμεναρχείο με σκοπό να παραλάβει την υπογεγραμμένη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων.

       Όχι Ναι


      • 16 Παράδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Γραφείο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας παραδίδει τη Βεβαίωση Συνδρομής Νόμιμων Προϋποθέσεων στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.