Αναγγελία Επαγγελματικής Ασθένειας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0edb6907-f05d-4329-b277-c17aed667f43 534036

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Τμήματα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (ΤΕΑΥΕ)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

6 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη γνωστοποίηση (και εν συνεχεία διερεύνηση) μιας ασθένειας που προκύπτει εξ΄ αφορμής της εργασίας, στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας. Η "Αναγγελία επαγγελματικής ασθένειας" πραγματοποιείται από τον ιατρό εργασίας μέσω της επιχείρησης. Σε περίπτωση όπου η "Αναγγελία επαγγελματικής ασθένειας" πραγματοποιείται από τον πάσχοντα, θεωρείται "Καταγγελία".

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η επαγγελματική ασθένεια δεν πρέπει να συγχέεται με τις συνέπειες στην υγεία ενός εργαζόμενου από ένα εργατικό ατύχημα. Ένα εργατικό ατύχημα είναι ένα αιφνίδιο, βίαιο συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου, ενώ μία επαγγελματική ασθένεια είναι μία βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου ως αποτέλεσμα μιας, συνήθως, μακροχρόνιας έκθεσης σε κάποιο κίνδυνο, όπως χημικό, βιολογικό, φυσικό, εργονομικό παράγοντα κλπ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία Επαγγελματικής Ασθένειας


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία επαγγελματικής ασθένειας

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Ασθένειας που οφείλεται στην εργασία


      Μητρώα που τηρούνται

      Αναγγελίες εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών ασθενειών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       Q1, B8

       ,,,,


      • 1 Εργασιακές Ο αναγγέλλων την Επαγγελματική Ασθένεια πρέπει να είναι ο εργοδότης του εργαζόμενου που εμφάνισε την επαγγελματική ασθένεια.

       Όχι Όχι

      • 2 Εργασιακές Η επαγγελματική ασθένεια πρέπει, βάσει ιατρικών κριτηρίων, να έχει προκύψει εξ΄ αφορμής της εργασίας και των συνθηκών που επικρατούν σε αυτή π.χ. έκθεση σε χημικούς, φυσικούς ή βιολογικούς παράγοντες.

       Όχι Όχι

      • Νόμος 18 3850 2010 84 Α

       Περιγραφή Ο ιατρός εργασίας αναγγέλλει μέσω της επιχείρησης στην Επιθεώρηση Εργασίας ασθένειες των εργαζομένων που οφείλονται στην εργασία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100084

      • Προεδρικό Διάταγμα 1-3 41 2012 91 Α

       Περιγραφή Στο Π.Δ. 41/2012 αναφέρεται ο εθνικός κατάλογος των επαγγελματικών ασθενειών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120100091

      • 1 Συμβάν επαγγελματικής ασθένειας


       Περιγραφή Εξ αφορμής της εργασίας ένας εργαζόμενος εμφανίζει μία επαγγελματική ασθένεια η οποία και διαπιστώνεται, βάσει ιατρικών κριτηρίων, μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή.

       Σημειώσεις Η επαγγελματική ασθένεια δεν πρέπει να συγχέεται με τις συνέπειες στην υγεία ενός εργαζόμενου από ένα εργατικό ατύχημα. Ένα εργατικό ατύχημα είναι ένα αιφνίδιο, βίαιο συμβάν το οποίο προκαλεί βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου, ενώ μία επαγγελματική ασθένεια είναι μία βλάβη στην υγεία του εργαζόμενου ως αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας έκθεσης σε κάποιο κίνδυνο, όπως χημικό, βιολογικό, φυσικό, εργονομικό παράγοντα κλπ.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναγγελία Επαγγελματικής Ασθένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εργοδότης συμπληρώνει κατάλληλο έντυπο με τα στοιχεία του ασθενούς εργαζόμενου και κοινοποιεί την αναγγελία στο αρμόδιο Τμήμα της Επιθεώρησης Εργασίας.

       Σημειώσεις Το αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Ασφάλειας και Υγείας είναι το τμήμα στο οποίο υπάγεται η επιχείρηση στην οποία εκδηλώθηκε η επαγγελματική ασθένεια.

       Όχι Όχι


      • 3 Χρέωση σε αρμόδιο στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του αρμόδιου Τμήματος αναθέτει σε αρμόδιο στέλεχος, Επιθεωρητή Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία, τη διερεύνηση της αναγγελθείσας επαγγελματικής ασθένειας.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος και διερεύνηση επαγγελματικής ασθένειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία προβαίνει σε ενέργειες για τη διερεύνηση της αναγγελθείσας επαγγελματικής ασθένειας, όπως π.χ. επιτόπιο έλεγχο, συλλογή στοιχείων και εγγράφων, διενέργεια μετρήσεων, πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου, κλπ.

       Σημειώσεις Σημειώνεται ότι ο χρόνος διερεύνησης μίας υπόθεσης επαγγελματικής ασθένειας ενδέχεται να διαφοροποιηθεί αρκετά σε σχέση με τον αναφερόμενο χρόνο, εξαιτίας των ιδιαιτεροτήτων που συχνά παρουσιάζουν αυτές οι υποθέσεις διερεύνησης.

       Όχι Όχι


      • 5 Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας - Μηνυτήρια Αναφορά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική ασθένεια οφείλεται σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εκ μέρους του εργοδότη, συντάσσει Έκθεσης Έρευνας - Μηνυτήρια Αναφορά την οποία και αποστέλλει στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Εισαγγελική Αρχή. Οι περαιτέρω ενέργειες αποφασίζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

       Ναι Όχι


      • 6 Σύνταξη Έκθεσης Έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Επιθεωρητής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, εφόσον καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η επαγγελματική ασθένεια δεν οφείλεται σε έλλειψη μέτρων ασφάλειας, εκ μέρους του εργοδότη, συντάσσει Έκθεσης Έρευνας η οποία όμως δεν επέχει ρόλο Μηνυτήριας Αναφοράς. Την Έκθεση Έρευνας αποστέλλει στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα ή Εισαγγελική Αρχή. Οι περαιτέρω ενέργειες αποφασίζονται από τον αρμόδιο Εισαγγελέα.

       Ναι Όχι


      • 7 Αρχειοθέτηση - μη σύνταξη Έκθεσης Έρευνας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αναγγελία της Επαγγελματικής Ασθένειας είναι προδήλως εκτός αρμοδιότητας ή συντρέχει αντίστοιχος λόγος μη σύνταξης έκθεσης, αυτή αρχειοθετείται.

       Ναι Όχι


      • 8 Ολοκλήρωση Διαδικασίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την αποστολή των απαραίτητων εγγράφων στην αρμόδια Αστυνομική ή Εισαγγελική Αρχή και το σχηματισμό Φακέλου στο αρμόδιο Τμήμα όπου θα περιλαμβάνονται όλα τα έγγραφα που συγκεντρώθηκαν κατά τη διερεύνηση της επαγγελματικής ασθένειας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.