Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) κατόπιν Μεταβολής των Στοιχείων Εγκατάστασης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση0326f82c-8b05-4078-bb07-924fa8553d79 429712 Announcement of operation of a Private Centre for the Technical Inspection of Vehicles (IKTEO), Following a Change Of Information Regarding its Installation

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ), Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας

Ψηφιακά σημεία παροχής

Eξ αποστάσεως σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 3

Κόστος

Από 2.500 έως 12.000 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

3 μήνες

Περιγραφή

Η συγκεκριμένη διαδικασία αφορά Αναγγελία λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ), κατόπιν μεταβολής των στοιχείων εγκατάστασης ήδη λειτουργούντος Ι.Κ.Τ.Ε.Ο., όπως π.χ. η επέκταση των εγκαταστάσεων για διενέργεια τεχνικών ελέγχων και σε οχήματα άλλης κατηγορίας (προσθήκη αυτόματης/ων γραμμής/ών κ.ο.κ.)

Βασικές πληροφορίες

Σχετικοί σύνδεσμοι

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Δ35)


Παρέχεται σε

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Διοικητική προσφυγή
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Μετά παρέλευση τριμήνου ο ενδιαφερόμενος λειτουργεί την επιχείρηση ελεύθερα, χωρίς άλλη ειδοποίηση εκ μέρους του επιτηδευματία.

    NACE

    • 71.20 Τεχνικές δοκιμές και αναλύσεις
    • 52.29 Άλλες υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία Λειτουργίας Ιδιωτικού Κέντρου Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΙΚΤΕΟ) Κατόπιν Μεταβολής των Στοιχείων Εγκατάστασης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,      • 1 Εταιρικού δικαίου Σύσταση επιχείρησης (ατομική, εταιρική)
       • Για σύσταση εταιρείας δείτε τον σύνδεσμο παρακάτω

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 3 Τεχνικές Τήρηση όλων των προϋποθέσεων του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τη λειτουργία των ΙΚΤΕΟ (εγκαταστάσεις, εξοπλισμός, προσωπικό, κλπ)


       Όχι Όχι

      • 1 Αρχικά παράβολα: - Για ελαφρά οχήματα, βαρέα οχήματα και μότο: 12.000€ - Για ελαφρά και βαρέα οχήματα: 10.000€ - Για ελαφρά οχήματα και μότο: 8.000€ - Για ελαφρά οχήματα: 5.000€ - Για μότο: 2.500€ - Για βαρέα οχήματα 7.500€ 2500 € - 12000 €

       Υπολογισμός κόστους Βάσει προϋπόθεσης

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Σχέδια στα οποία απεικονίζονται οι επελθούσες μεταβολές Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Σχέδια στα οποία απεικονίζονται οι επελθούσες μεταβολές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 2 Τεχνικές περιγραφές και μελέτες των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τις επελθούσες μεταβολές Σχέδια/Μελέτες Μηχανικού/Αρχιτέκτονα

       Τεχνικές περιγραφές και μελέτες των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων με τις επελθούσες μεταβολές

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5768

      • 3 Οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί κατά την αρχική αναγγελία για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Οποιοδήποτε από τα δικαιολογητικά είχαν υποβληθεί κατά την αρχική αναγγελία για τα οποία έχει επέλθει μεταβολή

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 9102

      • Εγκύκλιος 27230/288 2012

       Περιγραφή Εφαρμογή του ν. 3919/2011 στη διαδικασία λειτουργίας των Ι.Κ.Τ.Ε.Ο. Εγκύκλιος Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, οικ. 67157/708/6-9-2019, τροπ. εγκυκλίου 27230/288/2012 (προϋποθέσεις, διαδικασία)


      • Υπουργική Απόφαση 7,8 Φ.50/48597/5875 2009 1975 Β

       Περιγραφή Περιγραφή Προϋποθέσεις, κτιριακές εγκαταστάσεις, προδιαγραφές, δικαιολογητικά - Άρθρο 7 (άδεια ίδρυσης) - Άρθρο 8 (άδεια λειτουργίας). Η εν λόγω ΥΑ τροποποιήθηκε με τις: - ΥΑ 40017/2023 (Β΄ 736) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 81905/1018/2019 (Β’ 4859) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 516/58/2014 (Β΄ 73) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 64008/5839/2014 (Β΄ 3102) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 34449/4375/2013 (Β΄ 1730) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 28792/3638/2013 (Β΄ 1454) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 9860/1132/2012 (Β΄ 1469) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά), - ΥΑ 8265/957/2011 (Β΄ 247) (προϋποθέσεις, δικαιολογητικά).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090201975

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 16085Φ.700.1 2009 770 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά, πυρασφάλεια

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200770

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 51067/6222 2009 2108 Β

       Περιγραφή Σχετικό παράβολο Τροποποίηση: - ΚΥΑ Φ.50/67540/8283/2009, (ΦΕΚ 2467/Β), τροπ. ΥΑ ΚΥΑ 51067/6222/2009, (παράβολο)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090202108

      • Νόμος 2963 2001 268 Α

       Περιγραφή Τα ιδιωτικά ΚΤΕΟ αδειοδοτούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2963/2001 (Α’ 268) και του ν. 3919/2011 (Α’ 32). Ο ν. 2963/2001 (Α’ 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», έχει τις εξής τροποποιήσεις: - ν. 4850/2021 (Α΄ 208) άρθρο 73, τροποποίηση άρθρου 34 και 36 του ν. 2963/2001 (ίδρυση και λειτουργία ΙΚΤΕΟ) – ν. 4819/2021 (Α΄ 129), άρθρο 169, τροποποίηση άρθρου 36 του ν. 2963/2001 (έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης) - ν. 4530/2018 (Α΄ 59), άρθρο 54, τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) - ν. 4313/2014 (Α΄ 261), άρθρο 21, τροποποίηση ν. 3170/2008 αντικατάσταση άρθρου 11 (ένταξη στις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης) - ν. 4146/2013 (Α΄ 90), άρθρο 64, τροποποίηση άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) - ν. 4070/2012 (Α΄ 82), άρθρο 185, τροποποίηση άρθρου 37 του ν. 2963/2001 (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) - ν. 3897/2010 (Α΄ 208), άρθρο 5, τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 2963/2001, (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) και άρθρου 36 (δικαιολογητικά) - ν. 3170/2008 (Α΄ 216), άρθρο 11, τροποποίηση άρθρου 34 του ν. 2963/2001 (ένταξη στις εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης) - ν. 3534/2007, (Α΄ 40), άρθρο 16, παρ. 1, τροποποίηση άρθρου 34του ν.2963/2001, (περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας) και άρθρου 36 (δικαιολογητικά) - ν. 3446/2006, (Α΄ 49), άρθρο 24, τροποποίηση άρθρου 33 του ν. 2963/2001, (ορισμοί), ν. 3245/2004 (Α΄ 110), άρθρο 37 του ν.2963/2001 (περί πιστοποίησης).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010100268

      • 1 Εκκίνηση διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στο Πρωτόκολλο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφερειακής Ενότητας αίτηση ή στο ΚΕΠ που λειτουργεί ως Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης, την αιτηση - υπεύθυνη δήλωση αναγγελίας λειτουργίας ΙΚΤΕΟ – κατόπιν μεταβολής στοιχείων εγκατάστασης συνοδευόμενη με όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Στην ΚΥΑ 26640/2298/2014 (Β’ 1302), στο Παράρτημα I παρέχονται υποδείγματα αιτήσεων.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Πρωτοκόλληση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Πρωτοκόλλου της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας παραλαμβάνει, πρωτοκολλεί την αίτηση και τη διαβιβάζει στο αρμόδιο Τμήμα.

       Όχι Όχι


      • 5 Έλεγχος πληρότητας και ορθότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος/αρμόδιας Διεύθυνσης ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών. Σε περίπτωση που εντοπιστούν ελλείψεις ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για την ανάγκη προσκόμισης συμπληρωματικών στοιχείων.

       Όχι Όχι


      • 6 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου για έλλειψη προϋποθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις χορήγησης της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας ο αρμόδιος υπάλληλος συντάσσει και αποστέλλει στον ενδιαφερόμενο ενημερωτική επιστολή.

       Όχι Όχι


      • 7 Διαβίβαση αίτησης για αυτοψία

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που πληρούνται οι προϋποθέσεις και απαιτείται η διενέργεια αυτοψίας, η αίτηση διαβιβάζεται σε κλιμάκιο ελέγχου για τη διενέργεια αυτοψίας.

       Όχι Όχι


      • 8 Αυτοψία - Σχετική έκθεση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διενεργείται αυτοψία από το κλιμάκιο ελέγχου και συντάσσεται σχετική έκθεση.

       Όχι Όχι


      • 9 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται η έκθεση. Σε περίπτωση απόρριψης ενημερώνεται ο ενδιαφερόμενος για τους λόγους απόρριψης.

       Ναι Ναι


      • 10 Έγκριση αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά είναι πλήρη, και έχει παραληφθεί η έκθεση αυτοψίας ή δεν απαιτήθηκε αυτοψία και αφού πληρούνται οι προϋποθέσεις λειτουργίας, συντάσσεται σχέδιο απόφασης και προωθείται προς υπογραφή από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 11 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο του Τεχνικού Τμήματος.

       Ναι Όχι


      • 12 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας.

       Ναι Όχι


      • 13 Υπογραφή βεβαίωσης από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Περιφερειάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας υπογράφεται από τον Αντιπεριφερειάρχη ή τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφέρειας

       Ναι Όχι


      • 14 Παράδοση βεβαίωσης στον ενδιαφερόμενο - Κοινοποίηση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του Τεχνικού Τμήματος/αρμόδιας Διεύθυνσης αποστέλλει/παραδίδει τη βεβαίωση νόμιμης λειτουργίας στον ενδιαφερόμενο και την κοινοποιεί στη Διεύθυνση Εποπτείας και Ελέγχου (Δ36) και Υπηρεσία Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Δ9) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών καθώς και στην αστυνομική αρχή και την πυροσβεστική υπηρεσία της περιοχής.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.