Αναγγελία για την Αναβάθμιση σε Λογιστή Φοροτεχνικού Α’ Τάξης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2c724594-7ec4-42f0-b787-ff4f6e7da5b8 272459 Announcement for the upgrade to a Class A Accountant / Tax Consultant

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (ΚΕΠ-ΕΚΕ)

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 5 + (
1
)

Κόστος

35 €

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

17 ημέρες

Περιγραφή

Με τη διεκπεραίωση της παρούσας διαδικασίας επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος του λογιστή φοροτεχνικού Α Τάξης.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ο.Ε.Ε.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Τίτλος

Αίτηση αναγγελίας για την αναβάθμιση σε λογιστή Α’ Τάξης

Σημειώσεις

Αναγράφεται στην Αίτηση / Υπεύθυνη Δήλωση ο αριθμός Μητρώου μέλους του ενδιαφερόμενου (υπηρεσιακή αναζήτηση των στοιχείων)

Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος: 1. εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το ΑΦΜ του (υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση) 2. είναι σαν εταίρος σε εταιρεία με λογιστικό αντικείμενο: Στην Αίτηση - Υπεύθυνη δήλωση ο ενδιαφερόμενος δηλώνει το εταιρικό ΑΦΜ και το καταστατικό της εταιρίας.

(υπηρεσιακή αναζήτηση για την τεκμηρίωση)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    NACE

    • 69.20 Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου, παροχή φορολογικών συμβουλών
    • 52.20 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγγελία για την Αναβάθμιση σε Λογιστή Φοροτεχνικό Α Τάξης

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο των Μελών του Οικονομικού Επιμελητηρίου

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1


      • 1 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο αιτών να είναι κάτοχος κωδικών TAXISnet

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Αναγγελία για την αναβάθμιση της τάξης της επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή φοροτεχνικού από Β σε Α’.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο ενδιαφερόμενος δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί αμετακλήτως σε ποινή κάθειρξης ή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, υφαρπαγή ψευδούς βεβαίωσης, χρήση υφαρπαχθείσης ψευδούς βεβαίωσης, απιστία, δωροδοκία, δωροληψία, καταπίεση, παράβαση καθήκοντος, εγκλήματα κατά των ηθών, συκοφαντική δυσφήμιση, δόλια χρήση ξένου σήματος, δόλια χρεωκοπία, λαθρεμπορία και παράβαση της νομοθεσίας για την εμπορία ναρκωτικών.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Η φωτογραφία θα πρέπει να είναι πρόσφατη. - Ο εικονιζόμενος θα πρέπει να είναι αποκλειστικά μόνος, χωρίς να εμφανίζονται πλάτες καρεκλών, παιχνίδια ή άλλα πρόσωπα - Το φόντο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφο ή με ομοιογενή χρωματισμό. Απαιτείται φόντο ελαφρού χρώματος, κατά προτίμηση λευκό ή πολύ ανοιχτό γρι - Οι ώμοι θα πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένοι στην εικόνα - Έγχρωμη 480 pixels ύψος και 360 pixels πλάτος ή διαστάσεων 40mm x 30mm. (ύψος επί πλάτος) - Μόνο σε ηλεκτρονική μορφή (τύπος αρχείου .jpg) Το όνομα του αρχείου της φωτογραφίας θα είναι υποχρεωτικά ο ΑΦΜ (π.χ. 456789123.jpg).

       Όχι Όχι

      • 5 Εκπαιδευτικές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι: - μέλος του Ο.Ε.Ε. ή κάτοχος πτυχίου Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης των Πανεπιστημίων ή κάτοχος πτυχίου των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τεχνολογικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.) ή φυσικό πρόσωπο που πληροί τις προϋποθέσεις επαγγελματικών προσόντων του π.δ. 38/2010.

       Όχι Όχι

      • 6 Προϋπηρεσίας Επιπλέον, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να έχει ασκήσει το επάγγελμα του Λογιστική Φοροτεχνικού Β’ Τάξης για 3 έτη από τη χορήγηση της Β τάξης. Η προϋπηρεσία που οφείλει να έχει αποκτήσει ο ενδιαφερόμενος ασκώντας το επάγγελμα του Λογιστή Φοροτεχνικού Β’ Τάξης μειώνεται για χρόνο ίσο προς τη διάρκεια σπουδών για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στη Λογιστική Ελεγκτική, Εσωτερικό Έλεγχο, Κοστολόγηση και Διοίκηση Επιχειρήσεων.

       Όχι Όχι

      • 1 Παράβολο 35 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Όχι

      • 1 Απόσπασμα ποινικού μητρώο γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή) Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Απόσπασμα ποινικού μητρώο γενικής χρήσης ή ισοδύναμο έγγραφο, όταν ο ενδιαφερόμενος έχει την ιθαγένεια άλλου κράτους - μέλους της Ε.Ε. (Αναζητείται αυτεπάγγελτα εφόσον εκδίδεται από ημεδαπή αρχή)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 2 Φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (cd) ή e-mail. Σημειώνεται, ότι αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όνομα αρχείου το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου. Αποδεικτικό ιθαγένειας/υπηκοότητας

       Φωτογραφία τύπου ταυτότητας σε ηλεκτρονική μορφή (cd) ή e-mail. Σημειώνεται, ότι αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με όνομα αρχείου το ΑΦΜ του ενδιαφερόμενου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-ithageneias

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2712

      • 3 Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι., Τμήματος Οικονομικής κατεύθυνσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου Α.Ε.Ι., Τμήματος Οικονομικής κατεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 2825

      • 4 Αντίγραφο πτυχίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης. Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφο πτυχίου της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας των Τ.Ε.Ι., των Τμημάτων Οικονομικής κατεύθυνσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στις περιπτώσεις που έχει αποκτηθεί στην αλλοδαπή, κατατίθεται και η επίσημη ισοτιμία από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., όπως και η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 3

       Ναι 2825

      • 5 Αντίγραφο Απόφασης Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) Αποδεικτικό

       Αντίγραφο Απόφασης Αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων λογιστή φοροτεχνικού Β΄ τάξης από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3798

      • 6 Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός: Αντίγραφο του λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Στην περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος εργάζεται ως μισθωτός: Αντίγραφο του λογαριασμού ασφαλισμένου στο ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 4441

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 41/ΓΓ 2013 17 Β

       Περιγραφή Υπόδειγμα αίτησης - Ένταξη στα Κ.Ε.Π.-Ε.Κ.Ε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20130200017

      • Προεδρικό Διάταγμα 340 1998 228 Α

       Περιγραφή Άσκηση του επαγγέλματος του Λογιστή Φοροτεχνικού Τροποποιήσεις: - Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ //2020) παρ. 1 αρ. 164 - Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Αιτήσεις πτυχίων αποκτηθέντων στην αλλοδαπή), παρ. 2 αρ. 164 - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 αρ. 4 (Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων), - Ν. 4271/2014 (ΦΕΚ 144/Α/2014) αρ. 9 – Τροποποίηση εδ. 2 παρ. 7 του π.δ. 340/1998 (Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού) - Ν. 4152/2013 (φεκ 107/Α /2013), περ. 7 υποπαρ. Η.2. παρ. Η αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 3 του π.δ. 340/1998 (Περιεχόμενο της επαγγελματικής δραστηριότητας των λογιστών φοροτεχνικών κατά κατηγορία επαγγελματικής ταυτότητας), περ. 8 υποπ. Η.2. παρ. Η αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 5 του π.δ. 340/1998 (Απόκτηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης κατηγορίας) - Ν.4111/2013 (ΦΕΚ 18/Α/2013), παρ. 2 αρ. 20 – Τροποποίηση Παρ. 6 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερειακού Τμήματος του ΟΕΕ), παρ. 3 αρ. 20 – Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Καταβολή δικαιωμάτων υπέρ του ΟΕΕ), παρ. 4 αρ. 20 – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 10 του π.δ. 340/1998 (Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι) , παρ. 4 αρ. 20 – Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 10 του π.δ. 340/1998 (Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι), παρ. 4 αρ. 20 – Τροποποίηση παρ. 2 Αρ. 10 του π.δ. 340/1998 (Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι) - N. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α/2012), περ. 2 υποπαρ. Η.5. του αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 4 του π.δ. (Χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητα), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Χορήγηση της σχετικής επαγγελματικής ταυτότητα), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος λογιστή φοροτεχνικού), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 4 αρ. 4 του π.δ.340/1998 (Χορήγηση επαγγελματικής ταυτότητας ανώτερης τάξης), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 5 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Επαγ-γελματική ταυτότητα λογιστή φοροτεχνικού), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 6 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Απόφαση της Κεντρικής Διοίκησης ή της αρμόδιας Τοπικής Διοίκησης Περιφερεια-κού Τμήματος του ΟΕΕ), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 7 αρ. 4 του π.δ.340/1998 (Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα δηλώνει ότι ασκεί το επάγγελμα του λογιστή – φοροτεχνικού), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 8 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Όσοι έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για αδικήματα), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 9 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Η επαγγελματική ταυτότητα χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 10 αρ. 4 του π.δ. 340/1998 (Κατα-βολή δικαιωμάτων υπέρ του ΟΕΕ), περ. 3 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1,2 και 3 αρ. 10 του π.δ. 340/1998 (Νομικά πρόσωπα παροχής λογιστικών & φοροτεχνικών υπηρεσιών – Αντιπρόσωποι), περ. 2 υποπαρ. Η.5. αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 11 του π.δ. 340/1998 (Μη-τρώο Λογιστών - Φοροτεχνικών και Νομικών Προσώπων Παροχής Λογιστικών & Φοροτεχνικών Υπηρεσιών)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19980100228

      • Νόμος 1100 1980 295 Α

       Περιγραφή Ίδρυση Ο.Ε.Ε.) Τροποποίηση: - Ν. 1479/1984 (ΦΕΚ 145/Α/1984) αρ. 3 – Τροποποίηση αρ. 3, παρ. 2 αρ. 4 και παρ. 3 αρ. 10 του ν. 1100/1980 (προϋποθέσεις και ποινές)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100295

      • Προεδρικό Διάταγμα 38 2010 78 Α

       Περιγραφή Αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων Τροποποίηση: - Ν. 4763/2020 (ΦΕΚ //2020) παρ. 1 αρ. 164 - Τροποποίηση του π.δ. 38/2010 (Αιτήσεις πτυχίων αποκτηθέντων στην αλλοδαπή), παρ. 2 αρ. 164 - Τροποποίηση παρ. 1 και 3 αρ. 4 (Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων) - Ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/2019) παρ. 2 του αρ. 98 – Τροποποίηση παρ. 3 και 4 του π.δ. 38/2010 (Πεδίο εφαρμογής ), παρ. 3 του αρ. 98 – Τροποποίηση παρ. 3 του π.δ.. 38/2010 (Αποτελέσματα της αναγνώρισης), παρ. 5 του αρ. 98 – Τροποποίηση παρ. 1-2-4-5 αρ. 54 του π.δ. 38/2010 (Αρμόδιες Αρχές), παρ. 7 του αρ. 98 – Τροποποίηση αρ. 55 του π.δ. 38/2010 (Σύσταση και αρμοδιότητες του Συμβουλίου Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων), παρ. 9 του αρ. 98 – Τροποποίηση Παρ. 1, 4, 5, 8 και 9 αρ. 57 Π.Δ. 38/2010 (Διαδι-κασία αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων) - Π.Δ. 51/2017 παρ. 2 αρ. 1 - Τροποποίηση Παρ. 2 Π.Δ. 38/2010 (Πεδίο εφαρμογής ), παρ. 4 αρ. 1 – Τροποποίηση Παρ. 1, 4 του π.δ. 38/2010 (Αποτελέσματα της αναγνώρισης), παρ. 5 αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 4α-β-γ-δ-ε-στ του π.δ. 38/2010 (Ευρωπαϊκή Ε-παγγελματική Ταυτότητα), παρ. 6 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 7 του π.δ. 38/2010 (Αρχή της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών), παρ. 7 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1-2α-3-5-7 αρ 7 του π.δ. 38/2010 (Προηγούμενη δήλωση σε περίπτωση μετακίνησης του παρόχου), παρ. 7 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 8 του π.δ. 38/2010 (Διοικητική συνεργασία) , παρ. 9 αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 11 του π.δ. 38/2010 (Επίπεδα προσόντων), παρ. 10 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1-3 αρ. 12 του π.δ. 38/2010 (Εξομοιούμενη εκπαίδευση), παρ. 10 αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 13 του π.δ. 38/2010 (Προϋποθέσεις αναγνώρισης), παρ. 12 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 1-2-3-4-5-6α-6β αρ. 14 του π.δ. 38/2010 (Αντισταθμιστικά μέτρα) , παρ. 16 αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 22 του π.δ. 38/2010 (Κοινές διατάξεις σχετικά με την εκπαίδευση), παρ. 37 αρ. 1 – Τροποποίηση αρ. 52 του π.δ. 38/2010 (Γλωσσικές γνώσεις), παρ. 40 αρ. 1 – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 59 του π.δ. 38/2010 (Υπηρεσία Αναγνω-ρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων) - Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ 222/Α/2013) παρ. ΙΙ.2.1 αρ. 5 – Τροποποίηση αρ. 11 Π.Δ. 38/2010 (Επίπεδα προσόντων) - Ν. 4093/2012, παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση παρ. 3 του π.δ. 38/2010 (Αποτελέσματα της ανα-γνώρισης), παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση παρ. 2 αρ. 20 του π.δ. 38/2010 (Έκδοση βεβαίωσης ασκήσεως δραστηριότητας), παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση αρ. 53 του π.δ. 38/2010 (Χρήση του τίτλου εκπαίδευσης), παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση παρ. 3 αρ. 54 του π.δ. 38/2010 (Αρμόδιες Αρχές), παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση παρ. 2 και 7 αρ. 57 του π.δ. 38/2010 (Διαδικασία αναγνωρίσεως επαγγελματικών προσόντων), παρ. Θ16 αρ. Θ – Τροποποίηση παρ. 1 αρ. 59 του π.δ. 38/2010 (Υπηρεσία Αναγνωρίσεως Επαγγελματικών Προσόντων)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20100100078

      • Νόμος 2515 1997 154 Α

       Περιγραφή Επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού Τροποποίηση: - Ν. 4512/2013 (ΦΕΚ 5/Α/2013) υποπ. Η.2.– Τροποποίηση παρ.2 αρ. 1 του ν. 2515/1997 (Επαγγελματική ταυτότητα του Λογιστή Φοροτεχνικού)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19970100154

      • 1 Υποβολή αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Ο.Ε.Ε. την αίτησή του, συμπληρώνοντας τα απαραίτητα πεδία.

       Σημειώσεις Προϋπόθεση ο ενδιαφερόμενος να έχει πραγματοποιήσει εγγραφή στις ψηφιακές υπηρεσίες του Ο.Ε.Ε.

       Όχι Όχι


      • 2 Χορήγηση αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Το πληροφοριακό σύστημα χορηγεί αριθμό πρωτοκόλλου στην αίτηση κατά την υποβολή αυτής.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος ορθότητας - πληρότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. ελέγχει ως προς την ορθότητά τα αναγραφόμενα στοιχεία της αίτησης.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση μη επαλήθευσης του ελέγχου ορθότητας ή γνησιότητας το στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου προς τον ενδιαφερόμενο και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκηση του Ο.Ε.Ε. για υπογραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. υπογράφει το σχέδιο ενημερωτικού εγγράφου και το επιστρέφει στο στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. αποστέλλει το ψηφιακά υπογεγραμμένο ενημερωτικό έγγραφο στον ενδιαφερόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη εισηγητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει σχέδιο εισηγητικού επί της υποβληθείσας αίτησης για την παροχή της δυνατότητας στον ενδιαφερόμενο να εξετασθεί στις προαπαιτούμενες εξετάσεις και το προωθεί στον Προϊστάμενο του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για υπογραφή

       Όχι Όχι


      • 5 Υπογραφή εισηγητικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. υπογράφει το εισηγητικό έγγραφο και το διαβιβάζει στην αρμόδια Επιτροπή Σεμιναρίων της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε.

       Όχι Όχι


      • 6 Σύνταξη Πρακτικού από Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Σεμιναρίων της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συνεδριάζει και αποφαίνεται επί των εισηγήσεων για τη συμμετοχή στις εξετάσεις, συντάσσει πρακτικό το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της επιτροπής και διαβιβάζεται στα μέλη της ΚΔ για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 7 Ενημέρωση για εξέταση

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Μετά την έγκριση της ΚΔ , στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ενδιαφερόμενους ότι μπορούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 8 Εξέταση ενδιαφερόμενων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος συνδέεται με τους κωδικούς του στο πληροφοριακό σύστημα και υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις εξετάσεις.

       Όχι Όχι


      • 9 Βαθμολόγηση γραπτών και σύνταξη Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Η Επιτροπή Σεμιναρίων της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. αξιολογεί τις απαντήσεις των ενδιαφερόμενων και συντάσσει Πρακτικό Βαθμολογίας το οποίο υπογράφεται από το σύνολο των μελών της Επιτροπής.

       Όχι Όχι


      • 10 Σύνταξη Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Η Επιτροπή Σεμιναρίων συντάσσει Πρακτικό με τους επιτυχόντες για να λάβουν την προαγωγή σε Α’ Τάξη λογιστή - φοροτεχνικού.

       Όχι Όχι


      • 11 Διαβίβαση Πρακτικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Η αρμόδια Επιτροπή Σεμιναρίων διαβιβάζει το υπογεγραμμένο πρακτικό στα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. για ενημέρωση και έγκριση της χορήγησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης αρμοδιότητας της. Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών της Κεντρικής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. διαβιβάζει το Πρακτικό Βαθμολογίας στις Περιφερειακές Διοικήσεις του Ο.Ε.Ε. για την έγκριση της χορήγησης των επαγγελματικών ταυτοτήτων λογιστή φοροτεχνικού Α τάξης αρμοδιότητας τους.

       Όχι Όχι


      • 12 Καταχώρηση μελών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης Ο.Ε.Ε. καταχωρεί τα νέα στοιχεία στο Μητρώο και εκτυπώνει τις νέες ταυτότητες των μελών.

       Όχι Όχι


      • 13 Ενημέρωση ενδιαφερόμενου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Οργάνωσης Μητρώου Μελών ή της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. συντάσσει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς τον ενδιαφερόμενο προκειμένου να τον ενημερώσει, ότι η ταυτότητα μέλους έχει εκδοθεί.

       Όχι Όχι


      • 14 Χορήγηση ταυτότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα


       Περιγραφή Στέλεχος του Τμήματος Μητρώου Οργάνωσης Μελών ή της αρμόδιας Περιφερειακής Διοίκησης του Ο.Ε.Ε. χορηγεί τη νέα ταυτότητα στον ενδιαφερόμενο.

       Όχι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.