Αναγγελία δραστηριοποίησης δύτη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση5b507c61-c936-4292-a922-65d52545881e 570384 Commercial scuba diver registration

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Παρέχεται μόνο ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

37,93 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγγελία δραστηριοποίησης δύτη από είκοσι (20) ετών έως και τη συμπλήρωση των εβδομήντα (70) ετών και απόκτηση αντίστοιχης βεβαίωσης συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Λιμενικής Αστυνομίας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι αναγγέλλονται/υποβάλλουν αίτηση στη Λιμενική Αρχή της επιθυμίας τους, ενώ πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τελευταία ενημέρωση

20/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Γνωστοποίηση/Αναγγελία/Ανακοίνωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναγγελία δραστηριοποίησης δύτη.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ιεραρχική Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή έγκριση

    Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχικής προσφυγής κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη , την ανάκληση ή την τροποποίηση της (αίτηση θεραπείας), είτε από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωση της (ιεραρχική προσφυγή). Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφαση της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Κατάθεση ποσού, Παραγωγή εγγράφου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναγγελία δραστηριοποίησης δύτη

      Επίσημος τίτλος

      Δραστηριοποίηση Δύτη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ηλικιακές Οι αιτούντες πρέπει να έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους και να μην έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό (70ο).

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανισμού, που έχει αναγνωρισθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3409/2005 (Α΄ 273), μετά από εκπαίδευσή τους από, εξουσιοδοτημένο από τον Οργανισμό, Παροχέα Καταδυτικών Υπηρεσιών Αναψυχής.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

       Ναι Ναι

      • 4 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι πτυχίου της Σχολής Δυτών Καλύμνου.

       Ναι Ναι

      • 5 Εκπαιδευτικές Να είναι κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/1994), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273).

       Ναι Ναι

      • 6 Προϋπηρεσίας Να έχουν προϋπηρεσία ως μαθητευόμενοι δύτες, σε καταδυτικές εργασίες της, στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, οι μεν κάτοχοι πτυχίου Σχολής Δυτών Καλύμνου τουλάχιστον έναν (1) χρόνο, οι δε κάτοχοι πτυχίου αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/1994) ή του ν. 3409/2005 (Α΄ 273) και οι κάτοχοι πιστοποιητικού αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.3409/2005 (Α΄ 273) ή από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ, τουλάχιστον δύο (2) χρόνια.

       Όχι Όχι

      • 7 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Να μην είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι και να μην έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή να έχουν καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Όχι Όχι

      • 8 Ιατρικές Να είναι υγιείς και ικανοί για την άσκηση του επαγγέλματος του δύτη.

       Όχι Όχι

      • 9 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

       Όχι Όχι

      • 1 Για άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας 30 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4832

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Άδεια δύτη 2.93 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3143

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 3 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 1 Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Δελτίο ταυτότητας ή άλλο ταυτοποιητικό έγγραφο όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα από τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Πιστοποιητικό αυτοδύτη. Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Πιστοποιητικό αυτοδύτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7835

      • 3 Πιστοποιητικό αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ. Πιστοποητικό παρακολούθησης επαγγελματικής κατάρτισης

       Πιστοποιητικό αυτοδύτη, το οποίο έχει εκδοθεί από το Παράρτημα της Σχολής Υποβρυχίων Καταστροφών (Σ.Υ.Κ.) του Κέντρου Διά Βίου Μάθησης Επιπέδου 2 (Κ.Δ.Β.Μ.-2) του Κέντρου Εκπαίδευσης (Κ.Ε.) ΠΑΛΑΣΚΑΣ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7835

      • 4 Πτυχίο αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/1994), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273). Αποδεικτικό σπουδών

       Πτυχίο αυτοδύτη, που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 5 (Β΄ 858/1994), όπως ίσχυε ή σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 17 του ν. 3409/2005 (Α΄ 273).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 2825

      • 5 Βεβαιώσεις καταδυτικών συνεργείων, από τα οποία να προκύπτει η, κατά περίπτωση, υπηρεσία του ως μαθητευόμενου δύτη. Βεβαίωση

       Βεβαιώσεις καταδυτικών συνεργείων, από τα οποία να προκύπτει η, κατά περίπτωση, υπηρεσία του ως μαθητευόμενου δύτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριοποίησης ως μαθητευόμενου δύτη. Βεβαίωση

       Αντίγραφο βεβαίωσης δραστηριοποίησης ως μαθητευόμενου δύτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 7 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει: (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει: (1) δεν διώκομαι ως φυγόποινος ή φυγόδικος. (2) δεν έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα για αρχαιοκαπηλεία, ληστεία, ανθρωποκτονία από πρόθεση, λαθρεμπορία, κατοχή, χρήση ή εμπορία ναρκωτικών, εκμετάλλευση πορνών και σωματεμπορία, αποπλάνηση, βιασμό, εξαναγκασμό σε ασέλγεια, κλοπή, πλαστογραφία, απάτη, υπεξαίρεση, παράνομη αλιεία με χρήση εκρηκτικών ή χημικών ή φυτικών υλών, πρόκληση ναυαγίου από πρόθεση, του νόμου περί μεσαζόντων ή έχω καταδικαστεί τελεσίδικα ή αμετάκλητα και έχει παρέλθει πενταετία για τα πλημμελήματα ή δεκαετία για τα κακουργήματα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 8 Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη. Πιστοποιητικό υγείας

       Ιατρικά πιστοποιητικά (βεβαιώσεις) που βεβαιώνουν την καταλληλότητα του για δραστηριοποίηση ως δύτη, κατόπιν εξέτασης από παθολόγο ή γενικό ιατρό, καρδιολόγο, πνευμονολόγο-φυματιολόγο, ψυχίατρο, οφθαλμίατρο ή ιατρό εξειδικευμένο στην υπερβαρική ιατρική. Οι προαναφερόμενοι ιατροί μπορεί να είναι ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία και, εφόσον απαιτηθεί, μπορούν να συνεργάζονται με ιατρούς οποιασδήποτε ειδικότητας (ιδιώτες ή από δημόσια νοσοκομεία) για τον εφοδιασμό του εξεταζόμενου με το αντίστοιχο πιστοποιητικό, που να βεβαιώνει την καταλληλότητα για τη δραστηριοποίησή του ως δύτη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/56004 2020 3975 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203975

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/38725 2020 2625 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200202625

      • Υπουργική Απόφαση 2133.1/43711 2019 2396 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190202396

      • Υπουργική Απόφαση 3131.1/20 1995 978 Β

       Περιγραφή Έγκριση του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ. 10 «Για τις καταδυτικές εργασίες».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950200978

      • 1 Χορήγηση βεβαίωσης υποβολής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, στην οποία υποβάλλεται η αναγγελία, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο βεβαίωση υποβολής αιτήματος.

       Όχι Όχι


      • 2 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Αφού χορηγηθεί στον ενδιαφερόμενο η βεβαίωση υποβολής του αιτήματος, στη συνέχεια πρέπει αυτός να κριθεί κατάλληλος, κατόπιν προφορικής και πρακτικής εξέτασής του, από τριμελή επιτροπή, η οποία ορίζεται με απόφαση του Προϊσταμένου της Λιμενικής Αρχής.

       Σημειώσεις Από τις εξετάσεις εξαιρούνται οι κάτοχοι πτυχίου Υποβρυχίων Καταστροφών (ΜΥΚ) ή Σχολής Δυτών του Πολεμικού Ναυτικού (ΠΝ) και όσοι έχουν υπηρετήσει στη Μονάδα Υποβρυχίων Αποστολών του Λιμενικού Σώματος (ΜΥΑ/ΛΣ), με ειδικότητα βατραχανθρώπου.

       Όχι Όχι


      • 3 Συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων - Έκδοση βεβαίωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εάν διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή εκδίδει στο πρόσωπο που υπέβαλε την αναγγελία σχετική βεβαίωση συνδρομής νόμιμων προϋποθέσεων (βεβαίωση) για τη δραστηριοποίηση του ως δύτη.

       Ναι Ναι


      • 4 Μη συνδρομή νομίμων προϋποθέσεων-Ενημέρωση ενδιαφερομένου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή απαγορεύει τη δραστηριοποίηση του δύτη, στην περίπτωση που δεν συγκεντρώνονται οι νόμιμες προϋποθέσεις προς τούτο ή δεν προκύπτει η συνδρομή τους από τα υποβληθέντα στοιχεία, ενημερώνοντας σχετικά τον ενδιαφερόμενο.

       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.