Αναγνώριση προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλων μετόχων του Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb07d2d63-4d77-4ff4-863b-abbe82ffc176 333958

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων., ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 + (
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 έτη

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλων, μετόχων του Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Μετόχων και Μερισματούχων.

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Οι μέτοχοι του Ταμείου μπορούν να ζητήσουν με αίτηση, την αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής υπηρεσίας τους, προκειμένου να προσμετρηθεί ο χρόνος αυτός στη λοιπή συμμετοχή τους, κατά τον κανονισμό του μερίσματός τους. Για κάθε αναγνωριζόμενο μήνα καταβάλλεται από 01/01/2017:

Α. από τους μετόχους που αμείβονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4354/2015 ποσό υπολογιζόμενο: i) σε ποσοστό 4,5% επί του βασικού μισθού και επί του τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης (για τους παλαιούς ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε κύριο φορέα πριν την 01/01/1993) ii) σε ποσοστό 4,5% επί του βασικού μισθού, επί του τυχόν επιδόματος θέσης ευθύνης επί της οικογενειακής παροχής, επί του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας και επί του επιδόματος απομακρυσμένων-παραμεθορίων περιοχών (για τους νέους ασφαλισμένους, δηλαδή για όσους ασφαλίστηκαν για πρώτη φορά σε κύριο φορέα μετά την 01/01/1993).

Β. από τους μετόχους που αμείβονται με τα ειδικά μισθολόγια (Ν. 4472/2017) ποσό υπολογιζόμενο σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 3, του Ν. 4488/2017.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας

Σημειώσεις

Αίτηση/Υπεύθυνη Δήλωση, με την οποία ο μέτοχος αιτείται την αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής προϋπηρεσίας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση προϋπηρεσίας εν ενεργεία υπαλλήλων


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Μερισματούχων
      Μητρώο Μετόχων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Προϋπηρεσίας Στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) αναγνωρίζεται κάθε πολιτική ή στρατιωτική προϋπηρεσία μετόχου του, που κρίνεται συντάξιμη για τη συνταξιοδότησή του από το φορέα κύριας ασφάλισης.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών. Πιστοποιητικό προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mtpy.gr/anagn-prouphresias/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στο πιστοποιητικό θα αναφέρεται το Φ.Ε.Κ. διορισμού, η ανακοίνωση του διορισμού και η ορκωμοσία, η προϋπηρεσία και τα χρονικά διαστήματα αυτής, η ιδιότητα (π.χ. έκτακτος, ημερομίσθιος κλπ.) και η σχέση εργασίας (π.χ. δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου κλπ.) καθώς και οι διατάξεις με τις οποίες παρασχέθηκε η προϋπηρεσία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1244

      • 2 Βεβαίωση αποδοχών Αποδεικτικό εισοδήματος

       Βεβαίωση αποδοχών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mtpy.gr/anagn-prouphresias/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αναλυτική βεβαίωση αποδοχών και κρατήσεων του μήνα υποβολής της αίτησης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6430

      • 3 Βεβαίωση κρατήσεων Βεβαίωση

       Βεβαίωση κρατήσεων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mtpy.gr/anagn-prouphresias/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Βεβαίωση από την οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία έναρξης των υπέρ Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) κρατήσεων (τακτικής κράτησης και δικαιώματος εγγραφής).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α’ Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α’

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mtpy.gr/anagn-prouphresias/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης

       Σημειώσεις: Πιστοποιητικό Στρατολογικού Γραφείου τύπου Α’, για αναγνώριση του χρόνου της στρατιωτικής θητείας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πράξη αναγνώρισης e-ΕΦΚΑ ή οικείου ασφαλιστικού φορέα. Αποδεικτικά έγγραφα ασφάλισης

       Πράξη αναγνώρισης e-ΕΦΚΑ ή οικείου ασφαλιστικού φορέα.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.mtpy.gr/anagn-prouphresias/

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πράξη αναγνώρισης του ιδιωτικού τομέα στον e-ΕΦΚΑ, εφόσον απαιτείται για την αναγνώρισή του σε αυτόν (e-ΕΦΚΑ), ή πιστοποιητικό του οικείου ασφαλιστικού φορέα από το οποίο θα προκύπτει ο χρόνος ασφάλισης για απασχόληση στον ιδιωτικό τομέα σε έτη, μήνες, ημέρες ή σε σύνολο ημερομισθίων.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7210

      • Νόμος 19 4488 2017 137 Α

       Περιγραφή Κρατήσεις επί των συντάξιμων αποδοχών 1. α) Η πάγια μηνιαία κράτηση των μετόχων του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (M.T.Π.Υ.) ορίζεται σε ποσοστό 4,5% επί των συντάξιμων αποδοχών, όπως αυτές προσδιορίζονται για την κύρια σύνταξη.» Σύμφωνα με την ανωτέρω τροποποίηση του άρθρου 26 του π.δ. 422/1981 (Α΄ 114), η αναγνώριση προϋπηρεσίας γίνεται πλέον με 4,5%

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100137

      • Προεδρικό Διάταγμα 33 422 1981

       Περιγραφή Αναγνώριση πολιτικής ή στρατιωτικής προϋπηρεσίας μετόχου. Καταβλητέα εισφορά.

       Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFvXEK2SZLJBHdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuc4albH6 3oatLTDcQKYFJ2DfWNSdF-QbZRunoTUlgmy

      • 1 Παραλαβή και πρωτοκόλληση αίτησης και συσχέτιση με τη μερίδα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Γραμματείας του Μ.Τ.Π.Υ., πρωτοκολλεί ηλεκτρονικά την αίτηση και τα υπόλοιπα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται.

       Όχι Όχι


      • 2 Ταυτοποίηση μετόχου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ταυτοποιούνται τα στοιχεία της αίτησης αναγνώρισης προϋπηρεσίας, με τα στοιχεία του μετόχου στο πληροφοριακό σύστημα του Μ.Τ.Π.Υ. από το τμήμα Εξυπηρέτησης Ασφαλισμένων.

       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των επισυναπτόμενων εγγράφων στην αίτηση αναγνώρισης και κατά περίπτωση γίνεται αλληλογραφία για να ζητηθούν επιπλέον δικαιολογητικά, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο.

       Όχι Όχι


      • 4 Έλεγχος τακτικών κρατήσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται έλεγχος των κρατήσεων υπέρ Μ.Τ.Π.Υ. για το χρονικό διάστημα το οποίο αιτείται αναγνώριση προϋπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 5 Επεξεργασία λογαριασμού


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Κατά το στάδιο της επεξεργασίας λογαριασμού, καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύστημα τα στοιχεία αναγνώρισης, όπως το είδος αναγνώρισης, ο βασικός μισθός, κλπ.

       Όχι Όχι


      • 6 Σχέδιο εγγράφου λογαριασμού προς έλεγχο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Σε συνέχεια της καταχώρησης των στοιχείων αναγνώρισης, προκύπτει από το μηχανογραφικό σύστημα, σχέδιο εγγράφου λογαριασμού που τα περιλαμβάνει και αποστέλλεται στον προϊστάμενο για έγκριση.

       Όχι Όχι


      • 7 Οριστικοποίηση υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Τμηματάρχης

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Γίνεται οριστικοποίηση της υπόθεσης αναγνώρισης από τον προϊστάμενο τμήματος, εγκρίνοντας τον υπολογισμό και το ποσό αυτής.

       Όχι Όχι


      • 8 Έκδοση εγκριτικού εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.