Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση70a00e06-ecb2-4ea3-8111-290aa8d624ff 769823

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

75 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας. Οι δικηγόροι μπορούν να αναγνωρίσουν το χρόνο άσκησης δικηγορίας, ως χρόνο ασφάλισης. Ως χρόνος άσκησης δικηγορίας μπορεί να αναγνωριστεί το χρονικό διάστημα από την εγγραφή των ασκουμένων δικηγόρων στο Μητρώο Ασκουμένων του Δικηγορικού Συλλόγου του τόπου της άσκησης και μέχρι το διορισμό τους ως δικηγόροι.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική Διεύθυνση Εισφορών e-ΕΦΚΑ -Διεύθυνση Ασφάλισης

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αναγνώρισης χρόνου άσκησης δικηγορίας

Σημειώσεις

Ο ασφαλισμένος υποβάλλει σχετική αίτηση αναγνώρισης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας του ή υποβάλλει το αίτημα αναγνώρισης ηλεκτρονικά ταυτόχρονα με την αίτηση συνταξιοδότησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής


      • 1 Προϋπηρεσίας Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου άσκησης δικηγορίας έχουν τα πρόσωπα που επιθυμούν να θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης ή να προσαυξήσουν το ποσό της σύνταξης. Ο αναγνωριζόμενος χρόνος άσκησης δικηγορίας, ως πλασματικός χρόνος, συνυπολογίζεται στο ανώτατο όριο πλασματικών χρόνων που προβλέπεται.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλογου από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα άσκησης Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό του οικείου Δικηγορικού Συλλογου από το οποίο να προκύπτει το χρονικό διάστημα άσκησης

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία ο αιτών πρέπει να δηλώσει: Aν είναι ασφαλισμένος σε άλλο εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή φορέα του εξωτερικού. Αν λαμβάνει σύνταξη από άλλο εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή φορέα του εξωτερικού. Αν έχει υποβάλει αίτηση συνταξιοδότησης σε άλλο εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ φορέα ή φορέα της αλλοδαπής. Αν για το χρονικό διάστημα που ζητά την αναγνώριση ήταν ασφαλισμένος σε άλλο εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα ή Φορέα του εξωτερικού. Αν έχει αναγνωρίσει οποιοδήποτε χρόνο ασφάλισης σε εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ Φορέα ή Φορέα του εξωτερικού. Αν κατά τη διάρκεια της άσκησης και του μεσοδιαστήματος έκανε πραγματική άσκηση και δεν ασκούσε έργα ασυμβίβαστα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Νόμος 30 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Με το άρθρο 30 του ν.4670/20 αντικαταστάθηκε το άρθρο 34 του ν.4387/2016 και επήλθαν επιμέρους μεταβολές, με κυριότερη τη μεταβολή στο ύψος της εισφοράς εξαγοράς για μη μισθωτούς ασφαλισμένους. Από 1/1/2020 για κάθε αναγνωριζόμενο χρόνο άσκησης δικηγορίας καταβάλλεται ασφαλιστική εισφορά που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κατηγορία που έχει επιλέξει ο ασφαλισμένος κατά το έτος υποβολής της αίτησης αναγνώρισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Επίσημο έγγραφο 304000 2021

       Περιγραφή Γενικό Έγγραφο με θέμα: Αναγνώριση χρόνου άσκησης δικηγορίας όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν.4670/2020.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%A7%CE%99%CE%A746%CE%9C%CE%91%CE%A0%CE%A3-%CE%93%CE%9A7?inline=true

       ΑΔΑ 6ΧΙΧ46ΜΑΠΣ-ΓΚ7

      • Νόμος 14 1090 1980 263 Α

       Περιγραφή Οι Ασκούμενοι Δικηγόροι από της εγγραφής τους στον οικείο Δικηγορικό Σύλλογο δύνανται να ασφαλίζονται εις το Ταμείο Νομικών.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19800100263

      • 1 Υποβολή αιτήματος με συνημμένα δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση αναγνώρισης του χρόνου άσκησης με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Τοπική Διεύθυνση του e-ΕΦΚΑ που υπάγεται με βάση την κατοικία του ή σε περίπτωση συνταξιοδότησης υποβάλλει ηλεκτρονικά μαζί με την αίτηση συνταξιοδότησης και αίτημα αναγνώρισης του ανωτέρω χρόνου.

       Όχι Όχι


      • 2 Καταχώρηση της αίτησης στο ηλεκτρονικό πρωτόκολλο και χρέωση στο αρμόδιο Τμήμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών και σύνταξη σχετικής Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει τα δικαιολογητικά και εφόσον πληρούνται οι προυποθέσεις συντάσσει Εγκριτική Απόφαση.Σε διαφορετική περίπτωση συντάσσει Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 4 Έκδοση Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο αρμόδιος Διευθυντής ελέγχει και υπογράφει την Εγκριτική/ Απορριπτική Απόφαση.

       Όχι Όχι


      • 5 Κοινοποίηση της Απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Απόφαση κοινοποιείται στον ασφαλισμένο.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.