Αναθεώρηση στοιχείων ΟΤΑ στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7d22bdd7-2151-4ede-b207-a986b100d64c 722721

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην επικαιροποίηση των στοιχείων, προϋπολογισμού και απολογισμού, στα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, στο ισοζύγιο γενικού καθολικού, στις κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία, κατά τα χρονικά διαστήματα από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους και παρέχεται σε φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι φορείς της αυτοδιοίκησης που τους αφορά η διαδικασία είναι Δήμοι, Περιφέρειες, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Σύνδεσμοι ΟΤΑ, Επιχειρήσεις ΟΤΑ, Δημοτικές Επιχειρήσεις Υδρευσης και Αποχέτευσης, Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης, Περιφερειακές Ενώσεις Δήμων, Επιχειρήσεις και τα λοιπά νομικά πρόσωπα των περιφερειών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


Διάρκεια Ισχύος

1 μήνας

Παρατηρήσεις

Ο Κόμβος Διαλειτουργικότητας, αποτελεί το βασικό πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών για την άντληση και επεξεργασία των δημοσιονομικών στοιχείων των ΟΤΑ (στοιχεία εσόδων εξόδων, μητρώου δεσμεύσεων, ισολογισμού (διαθέσιμα, δάνεια, υποχρεώσεις), ισοζυγίου γενικής λογιστικής, ενδοκυβερνητικών συναλλαγών κτλ). Η υποβολή των στοιχείων γίνεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην Εγκύκλιο 9/2018 (παρ. Β και Δ), είτε δηλαδή αυτόματα μέσω δύο (2) κατάλληλων διαδικτυακών υπηρεσιών – διεπαφών (web services), είτε με μεταφόρτωση αρχείων xml ή /xls στη διαδικτυακή εφαρμογή http://komvos.ypes.gr/stats. Στο πλαίσιο της συλλογής οικονομικών και λοιπών στοιχείων των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, έχει δημιουργηθεί ο Ειδικός Διαδικτυακός Τόπος https://aftodioikisi.ypes.gr/, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. Με το σύστημα αυτό επιδιώκεται η διευκόλυνση των φορέων στην παροχή των εκάστοτε αναγκαίων στοιχείων που δεν μπορούν προς το παρόν να συλλεχθούν από τον Κόμβο Διαλειτουργικότητας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αίτηση αναθεώρησης στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπ. Εσωτερικών μέσω του email: data-ota@ypes.gr.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση δημόσιων φορέων - χρηστών στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επικαιροποίηση δημοσιονομικών στοιχείων των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας του Υπουργείου Εσωτερικών.

      Επίσημος τίτλος

      Αναθεώρηση του περιεχομένου των στοιχείων του Κόμβου Διαλειτουργικότητας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Χρονικής προθεσμίας Η δυνατότητα επικαιροποίησης των στοιχείων παρέχεται από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους.

       Όχι Όχι

      • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Οι δημόσιοι φορείς χρήστες διαθέτουν ειδικούς κωδικούς πρόσβασης στον κόμβο Διαλειτουργικότητας και στον Ειδικό Διαδικτυακό Τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι

      • Υπουργική Απόφαση 5.4.1. 33073 2021 1861 Β

       Περιγραφή Από την 1η μέχρι την 26η Φεβρουαρίου και από την 1η μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, επικαιροποιούνται τα στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, τα χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, το ισοζύγιο γενικού καθολικού και οι κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών του τρέχοντος έτους και των προηγούμενων δύο (2) ετών, εφόσον υπάρχουν αποκλίσεις ανάμεσα στα υποβληθέντα και στα πραγματικά στοιχεία.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201861

      • Εγκύκλιος 419 2021

       Περιγραφή Η ανωτέρω εγκύκλιος, σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 9/2018 του ΥΠΕΣ, κωδικοποιεί τις διαδικτυακές βάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, τις ενέργειες και τα χρονικά διαστήματα για την διάθεση των αναφορών με τα οικονομικά στοιχεία.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced=true&query=ada:%22%CE%A92%CE%A1%CE%9646%CE%9C%CE%A4%CE%9B6-7%CE%9E%CE%96%22&page=0

       ΑΔΑ Ω2ΡΖ46ΜΤΛ6-7ΞΖ

      • Εγκύκλιος 9 2018

       Περιγραφή Οδηγίες προς τους υπόχρεους φορείς προκειμένου να ανταποκριθούν έγκαιρα και αποτελεσματικά στο σύνολο των υποχρεώσεών τους που προκύπτουν από το θεσμικό πλαίσιο και αφορούν στην υποβολή των οικονομικών στοιχείων.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?advanced&query=ada:%22%CE%A9%CE%A8%CE%A9%CE%A1465%CE%A7%CE%987-%CE%A4%CE%A14%22&page=0

       ΑΔΑ ΩΨΩΡ465ΧΘ7-ΤΡ4

      • Υπουργική Απόφαση 5 και 6 2816 2018 350 Β

       Περιγραφή Προσδιορίζεται ο χρόνος και η συχνότητα υποβολής των στοιχείων από τους φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης σε μηναία βάση. Η υποβολή αφορά σε : • στοιχεία προϋπολογισμού και απολογισμού, • χρηματοοικονομικά στοιχεία ισολογισμού, • σύνοψη μητρώου δεσμεύσεων, • ισοζύγιο γενικού καθολικού, • κινήσεις ενδοκυβερνητικών συναλλαγών και • στοιχεία σχετικά με την πορεία είσπραξης των εσόδων των δήμων στη βάση δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών (Κόμβος Διαλειτουργικότητας). Επίσης, ορίζονται οι υπεύθυνοι διάθεσης των οικονομικών στοιχείων, δηλαδή ο Προϊστάμενος των Οικονομικών Υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα και ένας στατιστικός ανταποκριτής, ως υπέυθυνος για την διάθεση των στοιχείων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180200350

      • Νόμος 41 4483 2017 107 Α

       Περιγραφή Υποβολή οικονομικών στοιχείων Ο.Τ.Α.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100107

      • Νόμος 26 4270 2014 143 Α

       Περιγραφή Υποχρεώσεις των Προϊσταμένων Οικονομικών Υπηρεσιών Υπουργείων και λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100143

      • 1 Ηλεκτρονικό αίτημα "ξεκλειδώματος" αναφοράς στο πληροφοριακό σύστημα του φορέα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια εκτελεστικού/συναρμόδιου φορέα

       Περιγραφή Ο στατιστικός ανταποκριτής του φορέα δημιουργεί ηλεκτρονικό αίτημα στην ηλεκτρονική θυρίδα: data-ota@ypes.gr για το "ξεκλείδωμα" της αναφοράς με σκοπό την επανυποβολή της.

       Σημειώσεις Για το "ξεκλείδωμα" της αναφοράς παρέχεται ο σύνδεσμος http://10.193.25.194/stats

       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αιτήματος αναθεώρησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο στατιστικός ανταποκριτής του φορέα αποστέλλει μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) αναφέροντας το μήνα και το είδος της αναφοράς που επιθυμεί να αναθεωρήσει στο πληροφοριακό σύστημα.

       Σημειώσεις Αιτήματα για την αναθεώρηση οικονομικών στοιχείων αποστέλλονται αποκλειστικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο data-ota@ypes.gr.

       Όχι Όχι


      • 3 Έγκριση αιτήματος από τον διαχειριστή του Κόμβου Διαλειτουργικότητας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της εφαρμογής, κατόπιν εντοπισμού του αιτήματος του ενδιαφερόμενου φορέα στο πληροφοριακό σύστημα "Κόμβος Διαλειτουργικότητας", εγκρίνει το αίτημά του.

       Όχι Όχι


      • 4 Ενημέρωση στατιστικού ανταποκριτή φορέα για την έγκριση του αιτήματός του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο διαχειριστής της εφαρμογής (Κομβος Διαλειτουγικότητας) ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τον στατιστικό ανταποκριτή του φορέα για την ολοκλήρωση των ενεργειών του στο πληροφοριακό σύστημα και την έγκριση ή απόρριψη του αιτήματός του.

       Σημειώσεις Στην περίπτωση της απόρριψης του αιτήματος, ο φορέας επανυποβάλλει το αίτημά του, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της υπηρεσίας.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.