Ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων για επαγγελματικά σκάφη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91b6f85e-902c-4c2c-98b9-b64314575bb8 916859

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  1

  Κόστος

  20

  Εκτιμώμενος χρόνος

  6 Ημέρες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση άδειας εκτέλεσης πλόων για επαγγελματικά σκάφη. Η ανανέωση/θεώρηση της άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους γίνεται κάθε δύο (2) έτη μετά από περιοδική επιθεώρηση, η οποία διενεργείται το τελευταίο τρίμηνο, πριν τη λήξη της ισχύος της.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


  Διάρκεια Ισχύος

  2 Έτη

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Ανανέωση/Θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους


  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποιητικό έγγραφο,

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Ανανέωση/Θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων για επαγγελματικά σκάφη

       Γλώσσες παροχής

       Ελληνικά

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο)

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,


       • 1 Οικονομικές Αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών, εάν είναι υπόχρεος ο ιδιοκτήτης.


        Όχι Όχι

       • 2 Τεχνικές Για τα επαγγελματικά σκάφη διενεργείται τακτική επιθεώρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 23 ΓΚΛ (ΦΕΚ Β 231/2000). Οι τακτικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από Τοπικά Κλιμάκια Επιθεωρήσεως Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή από Αξιωματικό ή Βαθμοφόρο Λ.Σ. που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Κεντρικού Λιμεναρχείου/ Λιμεναρχείου και καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποζημιώσεως μελών ΤΚΕΠ.


        Όχι Όχι

       • 1 Yπέρ του Ε.Κ.Ο.Ε.Μ.Ν. 20 €


        Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ταμείο αρμόδιας αρχής

        Είδος κόστους Τέλος

        Όχι

       • 1 Αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

        Αποδεικτικό καταβολής των αναλογούντων λιμενικών τελών.

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σημειώσεις: Το αποδεικτικό καταβολής λιμενικών τελών δεν απαιτείται αν το σκάφος δεν ελλιμενίζεται σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους των λιμένων με φορέα διαχείρισης το δημόσιο, ν.π.δ,δ. ή ΑΕ κοινής ωφέλειας και αντ`αυτού υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/86 του ιδιοκτήτη στην οποία δηλώνονται τα ανωτέρω. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


        Όχι 7053

       • 2 Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο Υπεύθυνη Δήλωση

        Ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση από τον ενδιαφερόμενο

        Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

        Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

        Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

        Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

        Σημειώσεις: Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας αρκεί η υποβολή αίτησης ή και υπεύθυνης δήλωσης ενός μόνον από τους συνιδιοκτήτες.

        Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

        Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

        Ναι 7320

       • Υπουργική Απόφαση 19 Αριθ. 2122/01/2000/11-02-2000 2000 231 Β

        Περιγραφή "Μικρά σκάφη-Επιθεωρήσεις μικρών σκαφών" αριθ. 23 ΓΚΛ (Β 231), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει

        Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000200231

       • 1 Αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Περιοδική επιθεώρηση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Περιοδικές επιθεωρήσεις διενεργούνται από Τοπικά Κλιμάκια Επιθεωρήσεως Πλοίων (ΤΚΕΠ) ή από Αξιωματικό ή Βαθμοφόρο Λ.Σ. που ορίζεται από τον Προϊστάμενο Κεντρικού Λιμεναρχείου/ Λιμεναρχείου, και καταβάλλονται τέλη σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί αποζημιώσεως μελών ΤΚΕΠ.

        Όχι Όχι


       • 4 Ανανέωση/θεώρηση άδειας εκτέλεσης πλόων επαγγελματικού μικρού σκάφους

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


        Όχι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.