Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση046de4e6-4d07-4459-8a55-5d7da19a9c5e 909292

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

10 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη. Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, ανάλογα με την ηλικία του κατόχου, έχει συγκεκριμένη ισχύ και ανανεώνεται εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, αποκλειστικά μέσω της πύλης του Gov.gr, αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Κατά την υποβολή της αίτησης, γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται το αργότερο πέντε ημερολογιακές ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειας εξετάσεων.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση ναυαγοσώστη

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (ψηφιακά)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Αμφιστρεφής
       N1

       ,,,,


      • 1 Ηλικιακές Κάθε άδεια ναυαγοσώστη, μέχρι ο κάτοχός της να συμπληρώσει τα σαράντα πέντε (45) έτη, είναι τετραετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της ισχύος της, εξαμήνου.

       Όχι Όχι

      • 2 Ηλικιακές Μετά τη συμπλήρωση των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι διετούς διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της ισχύος της, εξαμήνου.

       Ναι Ναι

      • 3 Ηλικιακές Μετά τη συμπλήρωση των πενήντα πέντε (55) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών, κάθε άδεια ναυαγοσώστη είναι ετήσιας διάρκειας και ανανεώνεται εντός του τελευταίου, πριν τη λήξη της ισχύος της, εξαμήνου.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Να μην έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας ναυαγοσώστη που κατέχει ο ενδιαφερόμενος.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιατρικές Ο κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη έως σαράντα πέντε (45) ετών πρέπει να είναι ψυχικά υγιής, να μην πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και να είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

       Όχι Όχι

      • 6 Ιατρικές Ο κάτοχος άδειας ναυαγοσώστη ηλικίας άνω των σαράντα πέντε (45) ετών έως και τη συμπλήρωση των εξήντα (60) ετών πρέπει να είναι ψυχικά υγιής, να μην πάσχει από μεταδοτική ασθένεια, να είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη και να μην πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο.

       Ναι Ναι

      • 7 Ικανότητας Προκειμένου να ανανεωθεί η άδεια ο ενδιαφερόμενος πρέπει να κριθεί ως επιτυχών, στις αθλητικές δοκιμασίες.

       Όχι Όχι

      • 1 Επικαιροποιημένο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Πιστοποιητικό

       Επικαιροποιημένο (εντός εξαμήνου) πιστοποιητικό γνώσεων παροχής πρώτων βοηθειών και χρήσης Αυτόματου Εξωτερικού Απινιδωτή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά κατόχους άδειας ναυαγοσώστη μέχρι και τη συμπλήρωση των 45 ετών. Επισυνάπτεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A΄ 74), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ηλικιακές

       Όχι 8619

      • 2 Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν-πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζεται και πιστοποιητικό-βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει-πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο. Πιστοποιητικό υγείας

       Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) ιατρικά πιστοποιητικά-βεβαιώσεις από ιατρούς ειδικότητας Παθολογίας ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας, Πνευμονολογίας -Φυματιολογίας, Ψυχιατρικής, Οφθαλμολογίας και Δερματολογίας, που βεβαιώνουν-πιστοποιούν, στο πλαίσιο της ειδικότητας κάθε ιατρού, ότι ο ενδιαφερόμενος α) δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και β) είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το συγκεκριμένο επάγγελμα. Επιπλέον, προσκομίζεται και πιστοποιητικό-βεβαίωση υγείας από ιατρό Καρδιολόγο, που να βεβαιώνει-πιστοποιεί ότι δεν πάσχει από καρδιαγγειακή νόσο.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά κατόχους άδειας ναυαγοσώστη άνω των 45 έως και τη συμπλήρωση των 60 ετών. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5511

      • 3 Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη. Πιστοποιητικό υγείας

       Πρόσφατα (εντός τελευταίου μηνός) πιστοποιητικά ή βεβαιώσεις ιατρών ειδικότητας ψυχιάτρου, δερματολόγου, παθολόγου ή ιατρού γενικής ιατρικής ή ιατρικής εργασίας και καρδιολόγου, ιδιωτών ή από δημόσια νοσοκομεία, από τα/τις οποία/ες να προκύπτει ότι ο ενδιαφερόμενος είναι ψυχικά υγιής, δεν πάσχει από μεταδοτική ασθένεια και είναι ικανός, από ιατρικής άποψης, να ασκήσει το επάγγελμα του ναυαγοσώστη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Αφορά κατόχους άδειας ναυαγοσώστη μέχρι και τη συμπλήρωση των 45 ετών. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ιατρική βεβαίωση χορηγείται από δημόσιο νοσοκομείο, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου. Όταν το πιστοποιητικό υγείας/ ιατρική βεβαίωση χορηγείται από ιδιώτη γιατρό, τότε υποβάλλεται ευκρινές αντίγραφο από αντίγραφο που έχει επικυρωθεί προηγουμένως από δικηγόρο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 5511

      • 4 Αντίγραφο της άδειας ναυαγοσώστη που πρέπει να ανανεωθεί. Άδεια

       Αντίγραφο της άδειας ναυαγοσώστη που πρέπει να ανανεωθεί.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 5 Υπεύθυνη Δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπ’ αρ. ............ άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση με το ακόλουθο περιεχόμενο: Δεν έχει εκλείψει καμία από τις προϋποθέσεις χορήγησης της υπ’ αρ. ............ άδειας ναυαγοσώστη που κατέχω.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Προεδρικό Διάταγμα 71 2020 166 Α

       Περιγραφή Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, χορήγηση άδειας ναυαγοσώστη, υποχρεωτική πρόσληψη ναυαγοσώστη σε οργανωμένες ή μη παραλίες.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100166

      • Υπουργική Απόφαση 2133.3/9813 2021 695 Β

       Περιγραφή Πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης βεβαιώσεων συνδρομής νομίμων προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης, διενέργειας εξετάσεων υποψηφίων ναυαγοσωστών και χορήγησης/ανανέωσης άδειας ναυαγοσώστη.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210200695

      • 1 Υποβολή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν σε οποιαδήποτε Λιμενική Αρχή, αποκλειστικά μέσω της πύλης του Gov.gr, αίτηση συνοδευόμενη από τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά. Κατά την υποβολή της αίτησης, γίνεται ηλεκτρονική κράτηση θέσης από τον ενδιαφερόμενο για τη συμμετοχή του στις εξετάσεις συγκεκριμένης ημερομηνίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, αφού ελέγξει την πληρότητα των δικαιολογητικών, αποστέλλει στον αιτούντα, μέσω του e-ΔΛΑ, ηλεκτρονικό μήνυμα για τη συμμετοχή του στη διαδικασία των εξετάσεων.

       Ναι Όχι


      • 4 Απόρριψη αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον από τον έλεγχο των δικαιολογητικών δεν προκύπτει η πληρότητα αυτών ή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή απορρίπτει την αίτηση του ενδιαφερομένου.

       Ναι Ναι


      • 5 Διενέργεια εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για την ανανέωση της άδειας συμμετέχουν στις ακόλουθες αθλητικές δοκιμασίες, χωρίς εξοπλισμό κολυμβητή: 1) Κολύμβηση εκατό (100) μ. ελεύθερο, πρόσθιο, ύπτιο, πλάγιο. 2) Κολύμβηση εκατό (100) μ., με οπτική επαφή του κινδυνεύοντος, σε χρόνο μικρότερο των δύο πρώτων λεπτών (2’ 00"). 3) Κολύμβηση τετρακοσίων (400) μ., σε χρόνο μικρότερο των δέκα πρώτων λεπτών (10’). 4) Ανέλκυση αντικειμένου βάρους τουλάχιστον τριών (3) χιλιόγραμμων, από βάθος έξι (6) μ. 5) Υποβρύχια κολύμβηση τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) μ. 6) Έλξη (ρυμούλκηση) κινδυνεύοντος, σε απόσταση τουλάχιστον πενήντα (50) μέτρων. 7) Κωπηλασία.

       Όχι Όχι


      • 6 Αποτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Οι υποψήφιοι, που αποτυγχάνουν, έστω και σε μία αθλητική δοκιμασία, θεωρούνται αποτυχόντες.

       Ναι Ναι


      • 7 Επιτυχία στις αθλητικές δοκιμασίες

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


       Περιγραφή Σε όσους υποψηφίους κρίθηκαν επιτυχόντες, θα ανανεωθεί, από την αρμόδια Λιμενική Αρχή, η άδεια ναυαγοσώστη.

       Ναι Όχι


      • 8 Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό


       Περιγραφή Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας των εξετάσεων, δημιουργείται και τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.) συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας υποψηφίων, ο οποίος περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων και την ένδειξη «Πέτυχε» ή «Απορρίφθηκε».

       Όχι Όχι


      • 9 Ειδικό πρακτικό εξετάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Τα αποτελέσματα των εξετάσεων αναγράφονται σε ειδικό πρακτικό, το οποίο τηρείται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν).

       Όχι Όχι


      • 10 Ανανέωση άδειας ναυαγοσώστη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ψηφιακή υπογραφή

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή, αφού ενημερωθεί για τους επιτυχόντες από τον συγκεντρωτικό πίνακα βαθμολογίας υποψηφίων και το ειδικό πρακτικό, τα οποία τηρούνται στο Πληροφοριακό Συστήμα Διενέργειας Εξετάσεων Υποψηφίων Ναυαγοσωστών (Π.ΣΥ.Δ.Ε.Υ.Ν.), χορηγεί, μέσω του e-ΔΛΑ, την ανανέωση της άδειας ναυαγοσώστη.

       Όχι Όχι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.