Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση32bd7049-fa90-405d-a2df-a928300d9ae2 379113

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφέρειες, ΚΕΠ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 έως 9

Κόστος

15 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

40 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση της άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΔΑΦΟΫΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ, ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

15 έτη

Παρατηρήσεις

Εφόσον ο κάτοχος ή ο υποψήφιος απόκτησης άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος κατέχει άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος ανανεώνεται ή χορηγείται χωρίς νέα ιατρική εξέταση, μέχρι την λήξη ισχύος της άδειας οδήγησης αυτοκινήτου. Διοικητική ισχύ 15 ετών έχει η άδεια οδήγησης και χειρισμού αγροτικών μηχανημάτων, σύμφωνα με υπουργική απόφαση, που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 378/Β’/2016), ενώ η ίδια απόφαση προβλέπει και την προσωρινή αφαίρεση της άδειας για το χρονικό διάστημα που έχουν αφαιρέσει από τον χρήστη, για οποιονδήποτε λόγο, το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Θυμίζουμε ότι πριν την έκδοση αυτής της απόφασης το δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ ίσχυε μέχρι το 65ο έτος ηλικίας. Δίπλωμα οδήγησης τρακτέρ στην χώρα μας μπορούν να αποκτήσουν άτομα από 17 ετών και άνω ακόμη και αν δεν διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να απευθύνονται στις κατά τόπους Διευθύνσεις Αγροτικής Οικονομίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση Ανανέωσης Εντύπου Άδειας Οδήγησης Γεωργικού Μηχανήματος.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση άδειας οδήγησης αγροτικού μηχανήματος

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Να κατέχει ισχύουσα άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος.

       Όχι Όχι

      • 2 Γεωγραφικές Να έχει την κατοικία της/του στην περιοχή της οικείας Υπηρεσίας της Περιφερειακής Ενότητας, στην οποία κατατίθεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης άδειας οδήγησης ή/ και πτυχίου χειριστή αγροτικού μηχανήματος ειδικά σε αλλοδαπούς καθορίζονται στην υπό στοιχεία οικ. 15684/Γ2/2822/22-12-2006 (Β’ 1928) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Μεταφορών και Επικοινωνιών. Ειδικότερα, οι αλλοδαποί υπήκοοι τρίτων χωρών (οι οποίοι δεν έχουν την ελληνική ιθαγένεια ούτε την ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι διαμένουν νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια ασκώντας βιοποριστικό επάγγελμα ή επιχείρηση γεωργικού χαρακτήρα, μπορούν να συμμετάσχουν στις εξετάσεις απόκτησης οποιασδήποτε κατηγορίας άδειας οδήγησης ή πτυχίου χειριστού αγροτικού μηχανήματος με τους ίδιους όρους, όπως οι ημεδαποί, οι οποίοι καθορίζονται στο π.δ. 333/1977 (ΦΕΚ 107/Α/77).

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Άδεια Οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 5 Ιατρικές Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο με σφραγισμένη φωτογραφία. Μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια οδήγησης σε ισχύ.

       Ναι Ναι

      • 1 Θεώρηση/επέκταση άδειας/Πτυχίου 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 3784

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή ισχύοντος ελληνικού διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Για πολίτες με ελληνική ιθαγένεια. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του ενδιαφερομένης/νου στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός του ενδιαφερομένης/νου στην Ελλάδα ή εγγράφου που έχει εκδώσει αρμόδια ελληνική Αρχή καθώς και έγγραφο με το οποίο να αποδεικνύεται η νόμιμη διαμονή της/του στη χώρα.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για υπηκόους τρίτης χώρας. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε.. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές φωτοαντίγραφο ταυτότητας ή ισχύοντος διαβατηρίου κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ε.Ε. καθώς και Βεβαίωση Εγγραφής Πολίτη Ε.Ε. ή Πιστοποίηση Μόνιμης Διαμονής Πολίτη Κράτους Ε.Ε..

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Για πολίτες με ιθαγένεια άλλου κράτους-μέλους της Ε.Ε. Από τα έγγραφα αυτά πρέπει να προκύπτει η ταυτότητα του προσώπου και η ηλικία της/του. Δεν απαιτείται στην ψηφιακή διαδικασία.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Υπηκοότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2244

      • 4 Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία. Φωτογραφία

       Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 5 Άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος. Άδεια

       Άδεια οδήγησης αγροτικού μηχανήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 6 Αποδεικτικό πληρωμής/Παραβόλο 15,00€. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       Αποδεικτικό πληρωμής/Παραβόλο 15,00€.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/pleromes-kai-parabola/elektroniko-parabolo-e-parabolo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Εκδίδεται από την Εφαρμογή Ηλεκτρονικού Παραβόλου (e-παραβόλο): Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Αγροτικής Ανάπτυξης/Μηχανήματα-Εξηλεκτρισμός - Κατηγορία Παραβόλου: Άδεια οδήγησης/Πτυχία χειρισμού - Τύπος Παραβόλου: κωδικός "3784", Θεώρηση/Επέκταση άδειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ. Άδεια

       Φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Σημειώσεις: Κατατίθεται, εφόσον υπάρχει Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου σε ισχύ, ώστε να μην υποβληθεί ο/η αιτών/ούσα σε ιατρικές εξετάσεις.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Πληρότητας

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 4627

      • 8 Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο με σφραγισμένη φωτογραφία Πιστοποιητικό υγείας

       Πιστοποιητικά Ιατρικής Εξέτασης από Παθολόγο και Οφθαλμίατρο με σφραγισμένη φωτογραφία

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Κατατίθεται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάρχει άδεια οδήγησης σε ισχύ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ιατρικές

       Όχι 5511

      • 9 Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο. Εξουσιοδότηση

       Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο τρίτου προσώπου από τον άμεσα ενδιαφερόμενο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα, Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Σημειώσεις: Εξουσιοδότηση ή συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο από τον/την άμεσα ενδιαφερόμενο/η προς το πρόσωπο που εξουσιοδοτεί για να ενεργήσει για λογαριασμό του/της για την διεκπεραίωση της συγκεκριμένης διαδικασίας, που ισχύει και για τις επιμέρους ενέργειες οι οποίες ενδεχομένως απαιτούνται, υπό την προϋπόθεση ότι οι ενέργειες αυτές περιγράφονται επαρκώς στο σώμα της εξουσιοδότησης ή του πληρεξουσίου.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3070

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1, 2 1416/301819/2021 2021 5115 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αρ. 435/13104/26.01.2016 κοινής απόφασης των Υπουργών Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων “Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210205115

      • Κανονισμός 435/13104 2016 378 Β

       Περιγραφή Ισχύς και ανανέωση άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος και ιατρική εξέταση υποψηφίου οδηγού και χειριστού αγροτικού μηχανήματος, καθώς και κατόχου άδειας οδήγησης και χειρισμού αγροτικού μηχανήματος που υποχρεούται σε ανανέωση αυτής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160200378

       ΑΔΑ 6ΥΤΧ4653ΠΓ-ΙΕΞ

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ. 15684/Γ2/2822/06 2006 1928 Β

       Περιγραφή Χορήγηση πτυχίων χειριστών και αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων σε αλλοδαπούς.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060201928

      • Προεδρικό Διάταγμα 333/77 1977 107 Α

       Περιγραφή Περί πτυχίων χειριστών και αδειών οδηγήσεως γεωργικών μηχανημάτων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19770100107

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ.15/1/9733/07 2007 580 Β

       Περιγραφή Καθορισμός διοικητικών διαδικασιών αρμοδιότητας Υπουργείου Aγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των αντίστοιχων εντύπων τους που διεκπεραιώνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070200580

      • 1 Παραλαβή της αίτησης και των απαραίτητων δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας περιφερειακής ενότητας ή σε ΚΕΠ.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η καθύλην αρμόδια Διεύθυνση ελέγχει τον φάκελο δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση άδειας οδήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 4 Χορήγηση άδειας οδήγησης στον ενδιαφερόμενο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.