Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (αστυνομικής φύσεως)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση91eb2e19-d64e-44b8-be1a-974f983a7132 880506

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Λιμενικές Αρχές, Γραφείο Αλιείας

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2 + (
1
)

Κόστος

Από 5 έως 20 €

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 ημέρα

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας με την οποία υποχρεούνται να εφοδιάζονται όλοι οι απασχολούμενοι στην αλιεία, αλιείς, αλιεργάτες, πληρώματα αλιευτικών πλοίων, εργάτες ιχθυοτροφείων και θυννείων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γραφείο Αλιείας

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Επίδειξη από τον αιτούντα


Σημειώσεις

Δεν προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις υποβολή αιτήσεως. Η διαδικασία ξεκινάει με την προσκόμιση του βιβλιαρίου της άδειας.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (αστυνομικής φύσεως)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής
       N1

       ,


      • 1 Ηλικιακές Ο/η ενδιαφερόμενος/η πρέπει να έχει την προβλεπόμενη από τους εργατικούς νόμους ηλικία για την οποία δεν υπάρχει ρητή πρόβλεψη στις υφιστάμενες για την έκδοση και ανανέωση της άδειας διατάξεις.

       Όχι Όχι

      • 2 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Ο/η ενδιαφερόμενος/η δεν πρέπει να έχει καταδικαστεί για κλοπή, απάτη, υπεξαίρεση, λαθρεμπόριο, εμπορία ή χρήση ναρκωτικών, αλιεία με δυναμίτιδα, παραβάσεις περί νόμου συναλλάγματος κλπ., αδικήματα επιβαρυντικά για την εργασία σε λιμένες.

       Όχι Όχι

      • 3 Προϋποθέσεις περί μη τέλεσης αξιόποινων πράξεων Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει βεβαρυμένο ποινικό μητρώο θα πρέπει να έχει παρέλθει από την ημερομηνία τέλεσης του ποινικού αδικήματος τριετία για τα πλημμελήματα και δεκαετία για τα κακουργήματα και να μην είναι υπότροπος/η για τα συγκεκριμένα αδικήματα.

       Ναι Ναι

      • 4 Χρονικής προθεσμίας Η ατομική επαγγελματική άδεια αλιείας πρέπει να προσκομιστεί στην οικεία Λιμενική Αρχή προτού παρέλθει η ημερομηνία λήξης ισχύος της.

       Όχι Όχι

      • 1 Τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 2 Σε περίπτωση που τελειώσουν οι θυρίδες ανανέωσης στις σελίδες του βιβλιαρίου της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, το τέλος υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού) διαμορφώνεται στα επτά (7) ευρώ. 7 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Ναι

      • 1

      • 3 Σε περίπτωση που τελειώσουν οι θυρίδες ανανέωσης στις σελίδες του βιβλιαρίου της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας, χορηγείται νέο βιβλιάριο στον ενδιαφερόμενο και απαιτείται χαρτόσημο υπέρ Ναυτικού Απομαχικού Ταμείου (ΝΑΤ) αξίας είκοσι (20) ευρώ. 20 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Ναι

      • 1

      • 1 Βιβλιάριο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (η οποία χρήζει ανανέωσης). Άδεια

       Βιβλιάριο της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας (η οποία χρήζει ανανέωσης).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4627

      • 2 ΑΦΜ αιτούντα Αποδεικτικό ΑΦΜ

       ΑΦΜ αιτούντα

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 3 Ποινικό μητρώο του κατόχου της προς ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Ποινικό μητρώο του κατόχου της προς ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας για τον έλεγχο των νόμιμων προϋποθέσεων.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Υπουργική Απόφαση 66, 233 865 1978 388 Β

       Περιγραφή Γενικός Κανονισμός Λιμένα.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19780200388

      • 1 Προσκόμιση του βιβλιαρίου της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Αρμόδια Υπηρεσία είναι το Γραφείο Αλιείας της τοπικά αρμόδιας Λιμενικής Αρχής.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πλήρωσης νομίμων προϋποθέσεων


       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή υποχρεούται να εξετάσει αν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις για την ανανέωση της ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανανέωση ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, ανανεώνεται η ατομική επαγγελματική άδειας αλιείας.

       Ναι Ναι


      • 4 Απόρριψη ανανέωσης ατομικής επαγγελματικής άδειας αλιείας


       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Λιμενική Αρχή δεν ανανεώνει την επαγγελματική άδεια αλιείας και ενημερώνει τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τον λόγο.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.