Αναστολή καταβολής μερίσματος (Μ.Τ.Π.Υ.)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8b7814e7-f501-4dfa-b2a4-c1e7e11be142 878147

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

(
2
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

7 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αυτή αφορά στην αναστολή καταβολής μερίσματος, λόγω θανάτου ή αλλαγής οικογενειακής κατάστασης μέλους ορφανικής οικογένειας ή μη προσκόμισης δικαιολογητικού σπουδών για άγαμο τέκνο ορφανικής οικογένειας ή επαναδιορισμού μερισματούχου σε θέση μονίμου δημοσίου υπαλλήλου. Στις περιπτώσεις θανάτου η αναστολή γίνεται αυτόματα με ενημέρωση μέσω του συστήματος ΑΡΙΑΔΝΗ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ (Μ.Τ.Π.Υ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σημειώνεται ότι η αναστολή καταβολής μερίσματος δύναται να διακοπεί στην περίπτωση που ο μερισματούχος καταθέσει τα αναγκαία δικαιολογητικά για την επαναχορήγησή του.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για αναστολή καταβολή μερίσματος (ΜΤΠΥ)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναστολή καταβολής μερίσματος για τους λαμβάνοντες μέρισμα από το Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων

      Επίσημος τίτλος

      Αναστολή καταβολής μερίσματος (Μ.Τ.Π.Υ.)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Διοικητικές Βασική προϋπόθεση για την αναστολή μερίσματος είναι η ενημέρωση για τον θάνατο του μερισματούχου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Μια άλλη εναλλακτική προϋπόθεση για την αναστολή μερίσματος είναι η αλλαγή οικογενειακής κατάστασης μέλους ορφανικής οικογένειας του θανόντα μερισματούχου.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Μια άλλη εναλλακτική προϋπόθεση για την αναστολή μερίσματος είναι η μη προσκόμιση Πιστοποιητικού/Βεβαίωσης Σπουδών από το άγαμο τέκνο ορφανικής οικογένειας που φοιτά σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, μέχρι το τέλος των σπουδών του και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας του.

       Ναι Ναι

      • 4 Διοικητικές Μια άλλη εναλλακτική προϋπόθεση για την αναστολή μερίσματος είναι ο επαναδιορισμός μερισματούχου σε θέση δημοσίου.

       Ναι Ναι

      • 1 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει. Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποσπάσματος Ληξιαρχικής Πράξης Θανάτου, η οποία χορηγείται στους εγγύτερους συγγενείς του/της θανόντος/θανούσης, εφόσον έχει συνταχτεί σύμφωνα με το ν.344/1976 όπως ισχύει.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/apoleia/lexiarkhike-praxe-thanatou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1701

      • 2 Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976. Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση της Ληξιαρχικής Πράξης γάμου, η οποία προϋποθέτει την καταχώρηση του γεγονότος του θρησκευτικού ή πολιτικού γάμου στο Ληξιαρχείο του Δήμου που πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τον ν. 344/1976.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/lexiarkhike-praxe-gamou

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά), Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σημειώσεις: Ληξιαρχική πράξη γάμου χήρου ή χήρας θανόντα μερισματούχου του Μ.Τ.Π.Υ.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 9665

      • 3 Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Σπουδών (στην περίπτωση άγαμων ορφανών τέκνων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους). Αποδεικτικό σπουδών

       Πιστοποιητικό ή Βεβαίωση Σπουδών (στην περίπτωση άγαμων ορφανών τέκνων που φοιτούν σε ανώτατες και ανώτερες σχολές της ημεδαπής ή ισότιμες της αλλοδαπής, μέχρι το τέλος των σπουδών τους και πάντως όχι πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 2825

      • 4 Έγγραφο φορέα για επαναδιορισμό μερισματούχου και υποβολή ΦΕΚ επαναδιορισμού. Υπηρεσιακό έγγραφο

       Έγγραφο φορέα για επαναδιορισμό μερισματούχου και υποβολή ΦΕΚ επαναδιορισμού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 1

       Ναι 6440

      • Προεδρικό Διάταγμα 44 422 1981 114 Α

       Περιγραφή Κώδικας Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19810100114

      • Νόμος 8 1976 1991 184 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση παραγράφου 5, άρθρου 44 του Π.Δ. 422/1981.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100184

      • Νόμος 48 4387 2016 85 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση παραγράφου 5, άρθρου 44 του Π.Δ. 422/1981.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100085

      • Νόμος 40 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Αντικατάσταση του άρθρου 48 του ν.4387/2016

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • Νόμος 40, παρ. 14 4670 2020 43 Α

       Περιγραφή Οι μερισματούχοι του Ταμείου οι οποίοι στις 12.05.2016 έχουν ήδη διορισθεί ή όσοι διορίζονται από την ημερομηνία αυτή και εφεξής, σε οποιαδήποτε οργανική θέση μετακλητού υπαλλήλου δεν έχουν υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση του ΜΤΠΥ και συνεχίζεται η καταβολή του δικαιούμενου μερίσματος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200100043

      • 1 Πρωτοκόλληση εγγράφου


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση για αναστολή μερίσματος, μαζί με το σχετικό σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικό, πρωτοκολλείται και στη συνέχεια, η αίτηση ψηφιοποιείται και ανατίθεται στο αρμόδιο Τμήμα προς επεξεργασία. Δεν απαιτείται η αποστολή ληξιαρχικής πράξης θανάτου, διότι η αναστολή γίνεται αυτόματα με την ενημέρωση από το σύστημα ΑΡΙΑΔΝΗ.

       Σημειώσεις Η αίτηση απαιτείται, μαζί με το σχετικό σε κάθε περίπτωση δικαιολογητικό, προκειμένου να ενημερωθεί πλήρως το Πληροφοριακό Σύστημα του ΜΤΠΥ για το λόγο της αναστολής και την ακριβή ημερομηνία της αναστολής.

       Όχι Όχι


      • 2 Αναστολή καταβολής μερίσματος


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Διενεργείται η αναστολή της καταβολής του μερίσματος.

       Όχι Όχι


      • 3 Προσωρινή διαγραφή μερισματούχου


       Περιγραφή Προσωρινή διαγραφή μερισματούχου γίνεται είτε στην περίπτωση που ο μερισματούχος επαναδιοριστεί σε θέση δημοσίου, είτε στην περίπτωση που το ορφανό τέκνο μετόχου που φοιτά σε σχολή, δεν προσκομίσει πιστοποιητικό σπουδών ενώ φοιτά σε αυτήν και εφόσον δεν έχει συμπληρώσει το 24ο έτος της ηλικίας του.

       Ναι Όχι


      • 4 Οριστική διαγραφή μερισματούχου


       Περιγραφή Η οριστικοποίηση των αναστολών καταβολής μερίσματος ολοκληρώνονται μετά το τέλος κάθε τριμήνου και κατόπιν γίνεται η οριστική διαγραφή του μερισματούχου. Οριστική διαγραφή γίνεται είτε λόγω θανάτου του μερισματούχου είτε λόγω γάμου του/της χήρου/χήρας θανόντα μερισματούχου.

       Ναι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.