Ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe24678cf-1d94-4b86-bd9b-23a8697e3547 246781

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης ή Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

6

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην ανασύνταξη απολεσθέντων ναυτολογίων, η οποία αποσκοπεί στη δημιουργία ενός Αντίγραφου εξ’ αντιγράφου ναυτολογίου. Απευθύνεται σε επιχειρήσεις, στους αρμόδιους φορείς που την εκτελούν και στους ναυτικούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΑίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση -υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας υποβάλλει ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Ανασύνταξη Απολεσθέντων Ναυτολογίων


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Διοικητικές Αιτών είναι ο πλοιοκτήτης, ο διαχειριστής, ο εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, καθώς και ο ενδιαφερόμενος ναυτικός, αφού διαπιστωθεί η απώλεια του ναυτολογίου.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Στην περίπτωση που η απώλεια ναυτολογίου πλοίου έχει διαπιστωθεί από Λιμενική Αρχή, κατόπιν και σχετικής αλληλογραφίας με το Ν.Α.Τ., εκκινείται αυτεπαγγέλτως διαδικασία ανασύνταξής του.

       Ναι Ναι

      • 1 Βεβαίωση περί καταχώρησης της εταιρείας πλοιοκτησίας/διαχείρισης/εφοπλισμού του πλοίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) ή βεβαίωση περί σύστασης και μη διαγραφής Ναυτικής Εταιρείας από το Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών του ν. 959/1979 (Α΄ 192) ή βεβαίωση περί διαχειριζόμενου πλοίου από εγκατεστημένο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση περί καταχώρησης της εταιρείας πλοιοκτησίας/διαχείρισης/εφοπλισμού του πλοίου στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕ.ΜΗ.) ή βεβαίωση περί σύστασης και μη διαγραφής Ναυτικής Εταιρείας από το Μητρώο Ναυτικών Εταιρειών του ν. 959/1979 (Α΄ 192) ή βεβαίωση περί διαχειριζόμενου πλοίου από εγκατεστημένο, σύμφωνα με το άρθρο 25 του ν. 27/1975, γραφείο ή υποκατάστημα στην Ελλάδα αλλοδαπής ναυτιλιακής εταιρείας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 2 Φωτοαντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, κατάσταση πληρώματος και τυχόν φωτοαντίγραφο ναυτολογίου του πλοίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του ημερολογίου γέφυρας του πλοίου, κατάσταση πληρώματος και τυχόν φωτοαντίγραφο ναυτολογίου του πλοίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση , στην περίπτωση που δεν υφίσταται ημερολόγιο πλοίου, όλων των στοιχείων από τον πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση , στην περίπτωση που δεν υφίσταται ημερολόγιο πλοίου, όλων των στοιχείων από τον πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου από το νόμιμο εκπρόσωπο ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Φωτοαντίγραφο εγγράφου εθνικότητας του πλοίου, του οποίου το ναυτολόγιο απωλέσθηκε. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Φωτοαντίγραφο εγγράφου εθνικότητας του πλοίου, του οποίου το ναυτολόγιο απωλέσθηκε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • 5 Έγγραφα στοιχεία περί της ναυτολόγησης ναυτικών, το χρονικό διάστημα και την τυχόν ισχύ του απολεσθέντος ναυτολογίου (όπως συμβάσεις, μισθοδοσίες). Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Έγγραφα στοιχεία περί της ναυτολόγησης ναυτικών, το χρονικό διάστημα και την τυχόν ισχύ του απολεσθέντος ναυτολογίου (όπως συμβάσεις, μισθοδοσίες).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 6 Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου ή άλλου προσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο, ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει αποδεχθεί την ανάθεση της διαχείρισης του εν λόγω πλοίου. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του πλοιοκτήτη, διαχειριστή, εφοπλιστή ή σε περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου ή άλλου προσώπου ειδικώς εξουσιοδοτημένου προς τούτο, ότι η εταιρεία που εκπροσωπεί έχει αποδεχθεί την ανάθεση της διαχείρισης του εν λόγω πλοίου.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίου Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Αντίγραφο Πιστοποιητικού Ασφαλούς Διαχείρισης Πλοίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 9338

      • 8 Καταστατικό της εταιρείας, ώστε να επιβεβαιώνεται η ισχύουσα εκπροσώπηση. Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικών προσώπων

       Καταστατικό της εταιρείας, ώστε να επιβεβαιώνεται η ισχύουσα εκπροσώπηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9338

      • Υπουργική Απόφαση 4 47236 2020 3086 Β

       Περιγραφή Διαδικασία διόρθωσης-διαγραφής-διενέργειας-συμπλήρωσης εγγραφών επί των ναυτικών φυλλαδίων ή/και ναυτολογίων πλοίων, επικύρωσης ναυτολογήσεων/απολύσεων ναυτικών φυλλαδίων ναυτικών που υπηρέτησαν σε πλοία με ελληνική σημαία ή ξένη σημαία συμβεβλημένα με το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, επικύρωσης μεταβολών σε ναυτολόγια πλοίων και ανασύνταξης απολεσθέντων ναυτολογίων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203086

      • Προεδρικό Διάταγμα 23 13 2018 26 Α

       Περιγραφή Οργανισμός Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής/ Αρμοδιότητες Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας της Διεύθυνσης Ναυτικής Εργασίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100026

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας με τη διαπίστωση της απώλειας ναυτολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Ενέργεια από φυσικό/νομικό πρόσωπο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται αντιληπτή η απώλεια του ναυτολογίου είτε από την ναυτιλιακή εταιρεία είτε από εμπλεκόμενο ναυτικό είτε από την Λιμενική Αρχή.

       Όχι Όχι


      • 2 Αυτεπάγγελτη εκκίνηση διαδικασίας ανασύνταξης ναυτολογίου από Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Στην περίπτωση που δεν υφίσταται αίτηση και η απώλεια ναυτολογίου πλοίου έχει διαπιστωθεί από Λιμενική Αρχή, κατόπιν και σχετικής αλληλογραφίας με το Ν.Α.Τ., εκκινείται αυτεπαγγέλτως η διαδικασία ανασύνταξής του, με τη συγκέντρωση των στοιχείων, καθώς και την κατάρτιση και υποβολή στο Δ.Ν.ΕΡ. έκθεσης ανασύνταξης-απώλειας ναυτολογίου, προκειμένου να συνταχτεί από το Δ.Ν.ΕΡ. 4ο έγγραφο σε δύο (02) αντίτυπα, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ».

       Ναι Όχι


      • 3 Έκθεση ανασύνταξης- απώλειας ναυτολογίου προς ΔΝΕΡ από την Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή διαβιβάζει προς τη Διεύθυνση Ναυτικής Εργασίας (ΔΝΕΡ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και ΝΠ, την έκθεση ανασύνταξης-απώλειας ναυτολογίου μετά του φακέλου, κατόπιν ολοκλήρωσης της διερεύνησης και κοινοποιεί στο ΝΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 4 Σύνταξη από ΔΝΕΡ του εγγράφου «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από τη ΔΝΕΡ έγγραφο σε δύο (02) αντίτυπα, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ», και αποστέλλεται στο Ν.Α.Τ., προκειμένου να προβεί σε δικές του ενέργειες περί καταχώρησης της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν στο απολεσθέν ναυτολόγιο του πλοίου.

       Ναι Όχι


      • 5 Παραλαβή της Αίτησης - Υπεύθυνης δήλωσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει αίτηση - υπεύθυνη δήλωση στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας, ο πλοιοκτήτης, διαχειριστής, εφοπλιστής του πλοίου ή σε περίπτωση νομικού προσώπου ο νόμιμος εκπρόσωπος ή άλλο πρόσωπο ειδικώς εξουσιοδοτημένο προς τούτο, με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και θέμα την ανασύνταξη του ναυτολογίου αιτιολογώντας τον λόγο της απώλειας αυτού.

       Ναι Όχι


      • 6 Πρωτοκόλληση αίτησης και χρέωση σε αρμόδιο εισηγητή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή To στέλεχος του Τμήματος Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας πρωτοκολλεί την αίτηση και τη χρεώνει στον αρμόδιο εισηγητή.

       Ναι Όχι


      • 7 Έγγραφο προς Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο για αναζήτηση ναυτολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο εισηγητής συντάσσει έγγραφο με το οποίο ερωτά το Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (ΝΑΤ) εάν έχει στην κατοχή του το απολεσθέν ναυτολόγιο.

       Ναι Όχι


      • 8 Θετική απάντηση ΝΑΤ για ανεύρεση ναυτολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά τη θετική απάντηση ΝΑΤ για ανεύρεση του ναυτολογίου, λήξη διαδικασίας.

       Ναι Όχι


      • 9 Έγγραφο προς Λιμενική Αρχή Νηολογίου του πλοίου , μετά από την αρνητική απάντηση ΝΑΤ για ανεύρεση ναυτολογίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έγγραφο προς Λιμενική Αρχή Νηολογίου του πλοίου με κοινοποίηση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, μετά από την αρνητική απάντηση ΝΑΤ για ανεύρεση ναυτολογίου, ζητώντας τη συγκέντρωση στοιχείων και τις καταθέσεις των ναυτικών, επισυνάπτοντας φωτοτυπία των δικαιολογητικών που έχει στην κατοχή του το Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας.

       Ναι Όχι


      • 10 Έκθεση ανασύνταξης-απώλειας ναυτολογίου προς ΔΝΕΡ-Δ΄ από την Λιμενική Αρχή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή διαβιβάζει στο Τμήμα Αναγνώρισης Θαλάσσιας Υπηρεσίας (ΔΝΕΡ-Δ΄) έκθεση ανασύνταξης-απώλειας ναυτολογίου μετά του φακέλου , κατόπιν της ολοκλήρωσης της διερεύνησης και κοινοποιεί στο ΝΑΤ.

       Ναι Όχι


      • 11 Σύνταξη από ΔΝΕΡ-Δ΄ του εγγράφου «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ»

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Συντάσσεται από το Δ.Ν.ΕΡ. 4ο έγγραφο σε δύο (02) αντίτυπα, με την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΕΞ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ ΝΑΥΤΟΛΟΓΙΟΥ», και αποστέλλεται στο Ν.Α.Τ., προκειμένου να προβεί σε δικές του ενέργειες περί καταχώρησης της θαλάσσιας υπηρεσίας των ναυτικών για το χρονικό διάστημα που υπηρέτησαν στο απολεσθέν ναυτολόγιο του πλοίου.

       Ναι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.