Αναφύτευση Αμπελώνα

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe04b1fd5-f202-4ab2-8fb4-bb1a550447ab 996278

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  1 Μήνας

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση άδειας αναφύτευσης σε αμπελουργούς που προτίθεται να προβούν στην εκρίζωση του αμπελώνα τους.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


  Διάρκεια Ισχύος

  3 Έτη

  Παρέχεται σε

  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση

  Τύπος αίτησης

  Αίτηση

  Κατάθεση

  Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

  Κατατίθεται από

  Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

  Τίτλος

  Αίτηση χορήγησης άδειας αναφύτευσης οινοποιησιμών ποικιλιών αμπέλου

  Σημειώσεις

  Αίτηση υπόδειγμα 1 της Υπουργικής απόφασης Αριθμ. 2454/235853/20-9-2019. Η αιτήση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr για τις Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική Μακεδονία.

  Τι θα χρειαστείτε

  Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

  Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά


     Δείτε επίσης     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Διοικητική πράξη

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Εναλλακτικοί τίτλοι

       Χορήγηση άδειας αναφύτευσης αμπελώνα Άδεια αναφύτευσης αμπελώνα

       Επίσημος τίτλος

       Αναφύτευση αμπελώνα


       Μητρώα που τηρούνται

       Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη

        Τρόπος υποβολής

        Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

        Τύπος

        Εξωστρεφής

        ,,,


       • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή νόμιμου οινοποιήσιμου αμπελώνα καταχωρισμένου στο αμπελουργικό μητρώο.

        Όχι Όχι

       • 2 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την ψηφιακή υποβολή της αίτησης, απαιτείται η χρήση κωδικών taxisnet.

        Όχι Όχι

       • Υπουργική Απόφαση 6, 75 2454/235853 2019 3645 Β

        Περιγραφή Άδειες αναφύτευσης και διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης

        ΑΔΑ https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek_pdf=20190203645

       • 1 Κατάθεση αίτησης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Κατάθεση αίτησης στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Ανάπτυξης της οικείας Περιφερειακής Ενότητας στης οποίας την αρμοδιότητα ανήκει το αμπελοτεμάχιο, οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια του έτους.

        Όχι Όχι


       • 2 Διοικητικός έλεγχος - Έλεγχος αμπελουργικού μητρώου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος - Έλεγχος αμπελουργικού μητρώου.

        Όχι Όχι


       • 3 Επιτόπιος έλεγχος

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος αγροτεμαχίου για την ύπαρξη του αμπελώνα και την μέτρηση της έκτασης.

        Όχι Όχι


       • 4 Εκρίζωση αγροτεμαχίου


        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Εκρίζωση αγροτεμαχίου

        Όχι Όχι


       • 5 Επιτόπιος έλεγχος εκρίζωσης και έκδοση άδειας αναφύτευσης.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος εκρίζωσης και έκδοση άδειας αναφύτευσης.

        Σημειώσεις Μαζί με τα ανωτέρω απαιτείται η ενημέρωση σε όλα τα βήματα και του αμπελουργικού μητρώου.

        Όχι Ναι


       • Περιφέρεια Αττικής       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.