Εγγραφή στο αμπελουργικό Μητρώο

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηcd5568f5-6ef5-489c-b4db-7437e9a58240 257811

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Περιφερειακές ενότητες, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Αριθμός δικαιολογητικών

1

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην υποχρεωτική εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο των αμπελουργών, κάτοχων αμπελουργικών εκτάσεων, προκειμένου να λάβουν καρτέλα παραγωγού. Ως αμπελουργικές εκτάσεις νοούνται οι εκτάσεις φυτεμένες με οινοποιήσιμες, επιτραπέζιες και ποικιλίες σταφιδοποιίας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

3 έτη

Παρατηρήσεις

Στην αλφαριθμητική και στη χαρτογραφική βάση του αμπελουργικού μητρώου καταγράφονται και αποτυπώνονται όλες οι πληροφορίες (στοιχεία περιγραφικής πληροφορίας παραγωγών, στοιχεία χαρτογραφικής και περιγραφικής πληροφορίας τεμαχίων) για τις αμπελουργικές εκμεταλλεύσεις της χώρας, όπως δηλώνονται από τους παραγωγούς με την υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων Αμπελοκαλλιέργειας συμπεριλαμβανομένων των ελάχιστων στοιχείων, όπως περιγράφονται στο άρθρο 7 Κεφ. ΙΙΙ του Καν. (ΕΕ) 2018/273.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση / Υπεύθυνη δήλωση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο αμπελουργικό μητρώο

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται ψηφιακά μέσω του gov.gr για τις Περιφέρειες: Αττική, Κεντρική Μακεδονία.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αμπελουργικό Μητρώο

      Επίσημος τίτλος

      Εγγραφή στο αμπελουργικό μητρώο


      Μητρώα που τηρούνται

      Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών Ελαιοκομικού Τομέα και Αμπελουργικό Μητρώο (ΣΓΠ ΕΤ & ΑΜ)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Ιδιοκτησιακές Κατοχή γης ιδιόκτητης ή ενοικιαζόμενης αμπελουργικής έκτασης

       Όχι Όχι

      • 2 Ιδιοκτησιακές Κατοχή νόμιμα φυτεμένου αμπελώνα.

       Όχι Όχι

      • 3 Ιδιοκτησιακές Άδεια φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

       Όχι Όχι

      • 4 Ιδιοκτησιακές Η ελάχιστη έκταση αμπελοτεμαχίου που αποτελεί αντικείμενο δήλωσης στο Αμπελουργικό Μητρώο είναι τα 100 μ2 (0,1 στρ.).

       Όχι Όχι

      • 1 Τίτλος ιδιοκτησίας της αμπελουργικής έκτασης. Συμβολαιογραφικό έγγραφο

       Τίτλος ιδιοκτησίας της αμπελουργικής έκτασης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ως τίτλος ιδιοκτησίας νοείται Κτηματολόγιο όπου υπάρχει, ενοικιαστήριο, Συμβόλαια αγοράς νομίμως μεταγραμμένα, Αποδοχή κληρονομιάς, Αποδεικτικά δωρεάς ακινήτων, Κτήση με προσκύρωση, Με δικαστική απόφαση απονομή κυριότητας, Κληρονομητήριο, Γονική Παροχή, Διαθήκη, Βεβαίωση Δηλωθείσας Περιουσιακής Κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3139

      • Υπουργική Απόφαση 13 και Παράρτημα 2454/235853 2019 3645 Β

       Περιγραφή Θέσπιση των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013, (Ε.Ε) αριθμ. 2018/273 και (Ε.Ε) αριθμ. 2018/274 σχετικά με τη διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190203645

      • 1 Κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Κατάθεση αίτησης μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά στην αρμόδια Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ).

       Όχι Όχι


      • 2 Διοικητικός έλεγχος αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Διοικητικός έλεγχος αίτησης και δικαιολογητικών

       Όχι Όχι


      • 3 Επιτόπιος έλεγχος αμπελοτεμαχίου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Επιτόπιος έλεγχος αμπελοτεμαχίου για τη διαπίστωση της ύπαρξης αμπελώνα και της μέτρησης της έκτασης.

       Όχι Όχι


      • 4 Μη εγγραφή στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα       Ναι Ναι


      • 5 Εισαγωγή αποτελεσμάτων στο μητρώο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εισαγωγή αποτελεσμάτων διοικητικών και επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποιήθηκαν από την αρμόδια Δ.Α.Ο.Κ. στο αμπελουργικό μητρώο.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση καρτέλας αμπελουργικού μητρώου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Μετά το πέρας της διαδικασίας εισαγωγής στο αμπελουργικό μητρώο, η αρμόδια ΔΑΟΚ εκτυπώνει αμπελουργική καρτέλα και την διαθέτει στον αιτούμενο παραγωγό/πολίτη/επιχείρηση.

       Ναι Ναι

      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.