Αντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση79fb98b2-d5ca-4dc1-8b7c-5d58e803b0c4 969287 High-speed craft operator licence copy

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Αριθμός δικαιολογητικών

2 έως 4

Κόστος

65 €

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει στη Λιμενική Αρχή έκδοσης αίτηση για έκδοση αντιγράφου λόγω απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής οιουδήποτε στοιχείου που αναγράφεται στην άδεια.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση του ενδιαφερόμενου.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή Ψηφιακού εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Έκδοση αντιγράφου άδειας ταχυπλόου / χορήγηση αντιγράφου άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους σε περίπτωση απώλειας ή φθοράς ή μεταβολής

      Επίσημος τίτλος

      Αντίγραφο άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους


      Μητρώα που τηρούνται

      Ηλεκτρονικό μητρώο αδειών χειριστών ταχυπλόων σκαφών

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Διοικητικές Απώλεια άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Όχι Όχι

      • 2 Διοικητικές Φθορά άδειας χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Μεταβολή οιουδήποτε στοιχείου, αναγραφόμενου στην άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους.

       Ναι Ναι

      • 1 Άδεια χειριστή τ/χ σκάφους (έκδοση νέας, αντίγραφο, ανανέωση) 15 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4830

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής ΕΛΤΑ, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (χρεωστική/πιστωτική κάρτα), Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1

       Όχι

      • 2 Εισφορά υπέρ Ειδικού Κλάδου Οικονομικής Ενίσχυσης Μερισματούχων Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού (ΕΚΟΕΜΝ). 50 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής, Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους Παράβολο (δεν τηρείται στο e-παράβολο)

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://adeies.hcg.gr/ekoemn/

       Όχι

      • 1 Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Ευκρινές αντίγραφο δελτίου ταυτότητας ή άλλου ταυτοποιητικού εγγράφου όπως διαβατηρίου, άδειας οδήγησης ή ατομικού βιβλιαρίου κύριου ασφαλιστικού φορέα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 3 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως ισχύει.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει ότι: "Έχω στην κατοχή μου την πρωτότυπη υπ αριθμ. ........... άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και θα την αποστείλω άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή." Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία δηλώνει ότι: "Έχω στην κατοχή μου την πρωτότυπη υπ αριθμ. ........... άδεια χειριστή ταχύπλοου σκάφους και θα την αποστείλω άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο, στην αρμόδια Λιμενική Αρχή."

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση φθοράς ή μεταβολής στοιχείου της άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 7320

      • 3 Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι απώλεσε την άδεια και ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), στην οποία ο αιτών δηλώνει ότι απώλεσε την άδεια και ότι σε περίπτωση ανεύρεσης της, θα την παραδώσει στη Λιμενική Αρχή.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση απώλειας της άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 2

       Ναι 7320

      • 4 Αντίραφο της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους. Άδεια

       Αντίραφο της άδειας χειριστή ταχύπλοου σκάφους.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση φθοράς ή μεταβολής στοιχείου της άδειας.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Χρήσης

       Όχι 4627

      • 5 Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας. Φωτογραφία

       Πρόσφατη φωτογραφία, τύπου ταυτότητας.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://edla.hcg.gr/help/#photo

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • Υπουργική Απόφαση 50 2133.1/28057 2019 1628 Β

       Περιγραφή Έγκριση τροποποίησης του Γενικού Κανονισμού Λιμένων αριθμ.50 «Διενέργεια εξετάσεων υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Εκπαιδευτές υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών - Σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων χειριστών ταχυπλόων σκαφών».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20190201628

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η αίτηση υποβάλλεται απευθείας από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή για τον σκοπό αυτό.

       Ναι Όχι


      • 3 Ηλεκτρονική Υποβολή Αίτησης και Δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-nautilias-kai-nesiotikes-politikes/nautilias-kai-nesiotikes-politikes/antigrapho-adeias-kheiriste-takhuploou-skaphous

       Ναι Όχι


      • 4 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Λιμενική Αρχή ελέγχει την πληρότητα των δικαιολογητικών και ακολούθως προβαίνει σε καταχώριση της αίτησης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Έκδοσης Αδειών Χειριστή Ταχυπλόου Σκάφους (Π.Σ.Ε.Α.Χ.Τ.Σ.),

       Όχι Όχι


      • 5 Χορήγηση βεβαίωσης χειρισμού


       Περιγραφή Από την οικεία Λιμενική Αρχή, χορηγείται βεβαίωση χειρισμού ταχυπλόου σκάφους, η οποία ισχύει για χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της.

       Όχι Όχι


      • 6 Έντυπη μορφή βεβαίωσης χειρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί απευθείας από τον αιτούντα ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, που προσέρχεται αυτοπροσώπως στη Λιμενική Αρχή, τότε η βεβαίωση χειρισμού επιδίδεται σε έντυπη μορφή με την προσέλευση του ενδιαφερομένου ή του νομίμως εξουσιοδοτημένου ατόμου στη Λιμενική Αρχή.

       Ναι Όχι


      • 7 Ψηφιακή μορφή βεβαίωσης χειρισμού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση έχει υποβληθεί ψηφιακά μέσω της πύλης gov.gr, η βεβαίωση χειρισμού αποστέλλεται σε ψηφιακή μορφή (ψηφιακά υπογεγραμμένη και με QR) στον ενδιαφερόμενο, στην διεύθυνση ηλεκτρονικoύ ταχυδρομείου που έχει δηλώσει.

       Ναι Όχι


      • 8 Άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (πλαστική μορφή)


       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αφού εκτυπωθεί η άδεια χειριστή ταχυπλόου σκάφους (πλαστική μορφή), επιδίδεται στον ενδιαφερόμενο. Για την επίδοση ο ενδιαφερόμενος ή το νομίμως εξουσιοδοτημένο άτομο, πρέπει να προσέλθουν στην Λιμενική Αρχή.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.