Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηde3b8bd2-02f5-4a62-97e8-4a73530a248f 220567

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας.Η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας (Δ.Ο.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ν. 4249/2014 και το άρθρο 32 του Π.Δ. 178/2014, έχει ως αποστολή την πρόληψη, έρευνα και καταστολή οικονομικών εγκλημάτων που τελέστηκαν εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων του Δημοσίου, της εθνικής οικονομίας γενικότερα, της Ε.Ε. και εμφανίζουν τα χαρακτηριστικά του οργανωμένου εγκλήματος, καθώς και την έρευνα, πρόληψη και καταστολή της αδήλωτης και της ανασφάλιστης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής, ακόμα και στις περιπτώσεις που δεν συνιστούν αξιόποινες πράξεις.

Ενδεικτικά στη Δ.Ο.Α. μπορούν να υποβληθούν καταγγελίες αναφορικά με: α) Διακίνηση λαθραίων καυσίμων και προϊόντων καπνού. β) Διακίνηση απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων. γ) Τέλεση αδικημάτων που αφορούν τη διενέργεια τυχερών παιγνίων (χαρτοπαιχτικές λέσχες, καζίνο κτλ). δ) Ανασφάλιστη- αδήλωτη εργασία. ε) Παράνομες συνταγογραφήσεις – απάτες σε βάρος ασφαλιστικών οργανισμών. στ) Κατάχρηση δημόσιας περιουσίας ή περιουσίας της Ε.Ε.

ζ) Παράνομη διαχείριση κοινοτικών πόρων και κρατικών χρηματοδοτήσεων και ενισχύσεων. Απευθύνεται σε νομικά πρόσωπα.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αναφορά/Καταγγελία

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αναφορά - Καταγγελία

Σημειώσεις

Τρόποι Υποβολής Καταγγελίας:

1. Τηλεφωνικά μέσω του τηλεφωνικού αριθμού 11012 2. Μέσω της νέας Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) της δημόσιας διοίκησης πατώντας στον ανώτερο σχετικό σύνδεσμο 3. Αυτοπρόσωπη παρουσία στην έδρα της Υπηρεσίας

4. Ταχυδρομική επιστολή (Λ. Αλεξάνδρας 173, ΤΚ 115 22 Αθήνα)

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αντιμετώπιση Οικονομικού Εγκλήματος Αρμοδιότητας Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα, Τηλεφωνική επικοινωνία, email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,,


      • 1 Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία). Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Επίδειξη Ταυτότητας ή Διαβατηρίου (για επώνυμη καταγγελία).

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα


       Σημειώσεις: Όταν η καταγγελία υποβάλλεται αυτοπροσώπως.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 2 Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία. Έγγραφο

       Αποδεικτικά μέσα (έγγραφα, ψηφιακά μέσα κτλ) που δύνανται να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στην καταγγελία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4084

      • Νόμος 24 4249 2014 73 Α

       Περιγραφή Αρμοδιότητες Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100073

      • Προεδρικό Διάταγμα 32 178 2014 281 Α

       Περιγραφή Διάρθρωση Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100281

      • 1 Συλλογή πληροφοριών συναφών με την τέλεση Οικονομικών Εγκλημάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Αποτελεί πρωτογενή διεργασία συλλογής πληροφοριών με κύρια πηγή την επιχειρησιακή δράση της Υπηρεσίας και των συναρμόδιων Αρχών καθώς και τις υποβληθείσες καταγγελίες Φορέων και πολιτών.

       Όχι Όχι


      • 2 Αξιολόγηση Πληροφοριών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Στο στάδιο αυτό, πραγματοποιείται αξιολόγηση του περιεχομένου της πληροφορίας κατά την οποία ελέγχονται η πληρότητα και η εγκυρότητα αυτής, καθώς και η σχετικότητά της με το αντικείμενο της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας. Αποτελεί μια δυναμική διεργασία από αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας, κατά την οποία δύναται να συνδυασθεί με τεχνικές συσχέτισης και εξακρίβωσης δεδομένων.

       Όχι Όχι


      • 3 Ανάθεση σε αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται την ανάθεση υπόθεσης σε αρμόδιο τμήμα της ΔΟΑ και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 4 Ενημέρωση Αρμόδιας Υπηρεσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση του 2ου βήματος και εφόσον από την αξιολόγηση δεν προκύπτει σαφές αντικείμενο αρμοδιότητας, χειριστής εισηγείται την διαβίβαση της πληροφορίας σε αρμόδια Υπηρεσία/Φορέα και ο Διευθυντής αποφασίζει λαμβάνοτας υπόψη τη σχετική εισήγηση.

       Ναι Όχι


      • 5 Ολοκλήρωση Ροής Πληροφορίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το εν λόγω βήμα περιλαμβάνει τον χρόνο που απαιτείται για την εκτέλεση των απαιτούμενων ενεργειών από το αρμόδιο τμήμα, είτε για την ολοκλήρωση της διοικητικής διαδικασίας, είτε για την έναρξη διαδικασιών ποινικής δικονομίας.

       Όχι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.