Απευθείας Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση98c4ffdd-4a06-4d86-986a-8d178c4b9485 984633

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η διαδικασία αφορά στην εκμίσθωση ακινήτου ΟΤΑ Ά βαθμού που επιθυμεί να προβεί σε εκμίσθωση και αφορά τους ίδιους τους δήμους, οι οποίοι λειτουργούν ως εκμισθωτές καθώς και οποιοδήποτε πολίτη ως πιθανό μισθωτή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Εκμίσθωση Ακινήτου Δήμου


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • Νόμος 192 3463 2006

        Περιγραφή Το άρθρο 192 του ν. 3463/2006 με τίτλο Εκμίσθωση ακινήτων των Δήμων ορίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο ένας Δήμος δύναται να εκμισθώνει τα ακίνητά του.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHS7RkLmkOPHW20UoL dolR4J1CBn6vRurYLmlFUFZB

       • Προεδρικό Διάταγμα 3 270 1981

        Περιγραφή Το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/1981 ορίζει τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας και της σχετικής διακήρυξης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFvXEK2SZLJBHdtvSoClrL8CGfEg30milTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijDBYbFB4syPookAbxaMZEVupJVgZkjdEjPr94nR3-wsO

       • 1 Προσδιορισμός και Έλεγχος του ακινήτου - Σύνταξη εισήγησης για εκμίσθωση- Διαβίβαση στο Δημοτικό Συμβούλιο

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

        Περιγραφή Προσδιορισμός ακινήτου, έλεγχος στοιχείων αυτού (τίτλος κτήσης, επιφάνεια, κάτοψη, πιθανή χρήση κτλ) και σύνταξη εισήγησης για έγκριση εκμίσθωσης από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου καθώς και διαβίβαση της προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

        Όχι Όχι


       • 2 Έκδοση απόφασης έγκρισης εκμίσθωσης του ακινήτου.

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Έκδοση απόφασης έγκρισης εκμίσθωσης του ακινήτου από το Συμβούλιο Κοινότητας στην οποία ανήκει το ακίνητο.

        Σημειώσεις Όπως προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 83 του ν. 3852/2010

        Όχι Όχι


       • 3 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου και ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή εγγράφου προς την Επιτροπή εκτίμησης ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη εγγράφου από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου προς την επιτροπή εκτίμησης ακινήτου για την εκτίμησή αυτού.

        Όχι Όχι


       • 5 Έκθεση οικονομικής εκτίμησης του ακινήτου από την αρμόδια Επιτροπή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο


        Περιγραφή Σύνταξη Έκθεσης οικονομικής εκτίμησης ακινήτου για προσδιορισμό ελάχιστου ορίου πρώτης προσφοράς από την Επιτροπή εκτίμησης ακινήτου και διαβίβαση της προς την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου.

        Όχι Όχι


       • 6 Περίπτωση 1 - Άνευ δημοπρασίας


        Περιγραφή Ισχύουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει και επιτρέπεται η εκμίσθωση χωρίς δημοπρασία με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου - Κατάρτιση όρων δημόσιας πρόσκλησης.

        Ναι Όχι


       • 7 Δημόσια πρόσκληση        Ναι Όχι


       • 8 Υπογραφή σύμβασης εκμίσθωσης        Ναι Ναι


       • 9 Περίπτωση 2 - Με δημοπρασία


        Περιγραφή Δεν ισχύουν οι εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 192 του ν. 3463/2006 όπως ισχύει και ακολουθεί η σύνταξη σχεδίου όρων διακήρυξης δημοπρασίας από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου και διαβίβαση του στην Οικονομική Επιτροπή για την κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας.

        Ναι Όχι


       • 10 Έκδοση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

        Περιγραφή Συνεδρίαση Οικονομικής Επιτροπής, έκδοση απόφασης και ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια.

        Ναι Όχι


       • 11 Σύνταξη διακήρυξης του διαγωνισμού 

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Σύνταξη Διακήρυξης του διαγωνισμού από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου και δημοσίευσή της.

        Ναι Όχι


       • 12 Διενέργεια δημοπρασίας από 3μελή Επιτροπή διεξαγωγής της δημοπρασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Ναι Όχι


       • 13 Περίπτωση 1 - Αρνητικό αποτέλεσμα δημοπρασίας - Επανάληψη δημοπρασίας        Ναι Όχι


       • 14 Αρνητικό αποτέλεσμα εκ νέου, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης.


        Περιγραφή Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. Κατάρτιση όρων δημόσιας πρόσκλησης.

        Ναι Όχι


       • 15 Δημόσια πρόσκληση        Ναι Όχι


       • 16 Υπογραφή σύμβασης εκμίσθωσης        Ναι Ναι


       • 17 Περίπτωση 2 - Θετικό αποτέλεσμα δημοπρασίας        Ναι Όχι


       • 18 Έκδοση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για κατακύρωση διαγωνισμού        Ναι Όχι


       • 19 Πρόσκληση πλειοδότη για υπογραφή της σύμβασης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

        Περιγραφή Αποστολή πρόσκλησης από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου προς πλειοδότη για υπογραφή της σύμβασης.

        Ναι Όχι


       • 20 Υποπερίπτωση 1 - Άρνηση υπογραφής σύμβασης


        Περιγραφή Στην περίπτωση αυτή εκπίπτουν οι εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπέρ του Δήμου ως ποινική ρήτρα.

        Ναι Όχι


       • 21 Απόφαση διενέργειας εκ νέου διαδικασίας δημοπρασίας


        Περιγραφή Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας - επιστροφή στο βήμα διενέργειας δημοπρασίας (βήμα 12).

        Ναι Ναι


       • 22 Υποπερίπτωση 2 - Υπογραφή σύμβασης         Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.