Απευθείας Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση8ee1c114-fd56-4af4-8c09-8f7c86d27aec 948121

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Δήμοι


Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  4
  Μήνες

  Περιγραφή

  Η συγκεκριμένη διοικητική διαδικασία περιγράφει τα βήματα τα οποία λαμβάνουν χώρα στην περίπτωση που ένας ΟΤΑ Ά βαθμού επιθυμεί να προβεί σε μίσθωση κάποιου ακινήτου και αφορά τους ίδιους τους δήμους οι οποίοι λειτουργούν ως μισθωτές καθώς και οποιοδήποτε πολίτη ως πιθανό εκμισθωτή.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Θεσμικός φορέας

  Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

  ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Απόφαση

     Xρήσεις

     Είσοδος σε άλλη διαδικασία

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Μίσθωση Ακινήτου από Δήμο


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

        Συμβάντα ζωής

        Τύπος

        Αμφιστρεφής


       • Νόμος 194 3463 2006 114 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 194 του ν. 3463/2006 ορίζει τον τρόπο σύμφωνα με τον οποίο ένας Δήμος δύναται να μισθώνει τα ακίνητά του.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFGQ40gSLPFOXdtvSoClrL8jiNRVGgNfKB5MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuVHS7RkLmkOPHW20UoL dolR4J1CBn6vRurYLmlFUFZB

       • Προεδρικό Διάταγμα 3 270 1981 77 Α

        Περιγραφή Το άρθρο 3 του Π.Δ. 270/1981 ορίζει τους όρους διεξαγωγής της δημοπρασίας και της σχετικής διακήρυξης.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFvXEK2SZLJBHdtvSoClrL8CGfEg30milTtIl9LGdkF53UIxsx942CdyqxSQYNuqAGCF0IfB9HI6qSYtMQEkEHLwnFqmgJSA5WIsluV-nRwO1oKqSe4BlOTSpEWYhszF8P8UqWb zFijDBYbFB4syPookAbxaMZEVupJVgZkjdEjPr94nR3-wsO

       • 1 Σύνταξη από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας εισήγησης προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση μίσθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Η αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας του δήμου συντάσσει εισήγηση αναφορικά με την αναγκαιότητα μίσθωσης ακινήτου προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

        Όχι Όχι


       • 2 Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δημοτικό Συμβούλιο        Όχι Όχι


       • 3 Ανάρτηση απόφασης στη Διαύγεια        Όχι Όχι


       • 4 Αποστολή της απόφασης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση        Όχι Όχι


       • 5 Παραλαβή ελέγχου νομιμότητας από Αποκεντρωμένη Διοίκηση        Όχι Όχι


       • 6 Σύνταξη από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σχεδίου όρων της δημοπρασίας προς τη Νομική Υπηρεσία για έλεγχο και διαβίβαση στην Οικονομική Επιτροπή για έγκριση

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


        Περιγραφή Κατάρτιση των όρων της δημοπρασίας.

        Όχι Όχι


       • 7 Ανάρτηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στη Διάυγεια        Όχι Όχι


       • 8 Σύνταξη από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας σχεδίου όρων της διακήρυξης της δημοπρασίας και δημοσίευσή της        Όχι Όχι


       • 9 Διαβίβαση προσφορών στην Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων        Όχι Όχι


       • 10 Σύνταξη από την Επιτροπή εκτίμησης ακινήτων πρακτικού σχετικά με την καταλληλότητα και το οικονομικό τίμημα κάθε ακινήτου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο        Όχι Όχι


       • 11 Σύνταξη από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας εισήγησης (με συνημμένες τις αιτήσεις-προσφορές και του πρακτικού της Επιτροπής εκτίμησης ακινήτων) προς την Οικονομική Επιτροπή για διενέργεια δημοπρασίας        Όχι Όχι


       • 12 Ανάρτηση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής στη Διάυγεια        Όχι Όχι


       • 13 Διενέργεια δημοπρασίας από την αρμόδια Τριμελή Επιτροπή της δημοπρασίας

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο        Όχι Όχι


       • 14 Περίπτωση 1 – Αρνητικό αποτέλεσμα – Επαναλαμβάνεται η δημοπρασία        Ναι Όχι


       • 15 Αν δεν υπάρχει πάλι αποτέλεσμα τότε ο Δήμος μπορεί να προχωρήσει σε απευθείας μίσθωση με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου        Ναι Όχι


       • 16 Δημόσια πρόσκληση απευθείας μίσθωσης

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Δήμαρχος


        Περιγραφή Ο δήμαρχος εκδίδει Δημόσια πρόσκληση απευθείας μίσθωσης ακινήτου στην οποία προσκαλεί όσους ενδιαφέρονται να εκμισθώσουν στον δήμο ακίνητο, το οποίο καλύπτει τις συγκεκριμένες ανάγκες του δήμου, να υποβάλουν στο πρωτόκολλο του δήμου έγγραφη πρόταση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Επίσης, ορίζονται οι απαιτήσεις-προδιαγραφές του απαιτούμενου ακινήτου.

        Ναι Όχι


       • 17 Υπογραφή σύμβασης        Ναι Ναι


       • 18 Περίπτωση 2 – Θετικό αποτέλεσμα – Κατακύρωση αποτελέσματος από Οικονομική Επιτροπής        Ναι Όχι


       • 19 Αποστολή της απόφασης κατακύρωσης στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας        Ναι Όχι


       • 20 Παραλαβή του ελέγχου νομιμότητας        Ναι Όχι


       • 21 Σύνταξη από την αρμόδια υπηρεσία διαχείρισης ακίνητης περιουσίας της σύμβασης και διαβίβαση της στη Νομική Υπηρεσία για θεώρηση        Ναι Όχι


       • 22 Υπογραφή σύμβασης        Ναι Ναι


       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.