Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb9df949e-fe97-4b68-ab86-186fed4dd2c8 344050

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υπηρεσία που απευθύνεται σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εισέρχονται στη χώρα με σκοπό την παροχή μισθωτής εργασίας και ολοκληρώνεται με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και την καταχώριση στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφή πολιτών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών πρέπει να απασχολείται ως μισθωτός σε επιχείρηση που έχει έδρα τη χώρα μας.

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 2 Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας. Βεβαίωση

       Βεβαίωση εγγραφής Ευρωπαίου πολίτη εκδοθείσα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 3 Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη. Βεβαίωση

       Βεβαίωση πρόσληψης από εργοδότη.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.7791/245/Φ80321 2009 596 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008, και σε αυτήν καθορίζεται ότι η διοικητική διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των γραφείων ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200596

      • Νόμος 153 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Με τη συγκεκριμένη διάταξη, ο ΑΜΚΑ, από 1.6.2009, καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 & 8 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του δικαιώματος μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για την χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας της Βεβαίωσης εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Εγκύκλιος 80320/42862/Δ18.2718 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%99465%CE%981%CE%A9-%CE%91%CE%99%CE%A5%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ

      • Άλλο Δ.ΑΣΦ/1073077 2019

       Περιγραφή Γενικό έγγραφο του e-ΕΦΚΑ, το οποίο αφορά την απόδοση ΑΜΚΑ σε πολίτες κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A93%CE%92%CE%9B465%CE%A7%CE%A0%CE%99-%CE%A07%CE%92%22&page=0

       ΑΔΑ Ω3ΒΛ465ΧΠΙ-Π7Β

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του Τμήματος Μητρώου της Περιφερειακής Υπηρεσίας e-ΕΦΚΑ παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Απογραφή στο Μητρώο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και εκτύπωση της Βεβαίωσης ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί στα στοιχεία στο Μητρώο του ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ και εκτυπώνει τη Βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και εκτύπωση της Βεβαίωσης Απογραφής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος απογράφει τον Ευρωπαίο πολίτη στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και εκτυπώνει τη Βεβαίωση Απογραφής.

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.