Απογραφή στο Μητρώο ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ φυσικών προσώπων Μισθωτών (υπηκόων τρίτων χωρών με άδεια παραμονής)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe19fb72a-dd67-409e-aae4-b53d5a5d2a6e 681444

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΕΦΚΑ, Διεύθυνση ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

30 λεπτά

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε υπηρεσία που απευθύνεται σε υπηκόους τρίτων χωρών, οι οποίοι έχουν εισέλθει στη χώρα με σκοπό την παροχή μισθωτής εργασίας και διαθέτουν άδεια διαμονής για τον σκοπό αυτό, και ολοκληρώνεται με την απόδοση Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και την καταχώριση στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ. Απευθύνεται σε πολίτες (υπηκόους τρίτων χωρών).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση ασφάλισης e-ΕΦΚΑ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι


Τελευταία ενημέρωση

27/02/2024

Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Άλλο

    Μη ολοκλήρωση της διαδικασίας

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ υπηκόων τρίτων χωρών με άδεια διαμονής


      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Ασφαλισμένων

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Συνέχεια άλλης διαδικασίας

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Εργασιακές Ο αιτών να έχει εξασφαλίσει την παραμονή του στη χώρα, με νόμιμη άδεια διαμονής, για παροχή μισθωτής εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 1 Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε. Άδεια διαμονής

       Άδεια διαμονής σε ισχύ ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης (μπλε βεβαίωση) σε ισχύ ή Δελτίο Διαμονής ή Δελτίο Μόνιμης Διαμονής σε ισχύ μελών οικογενείας Έλληνα ή πολίτη Ε.Ε.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/polites-allon-kraton/khoregese-adeias-diamones-gia-exairetikous-logous

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4178

      • 2 Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη που κατατέθηκε για τη χορήγηση της άδειας διαμονής. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Αντίγραφο της σύμβασης εργασίας ή της υπεύθυνης δήλωσης του εργοδότη που κατατέθηκε για τη χορήγηση της άδειας διαμονής.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8181

      • 3 Διαβατήριο σε ισχύ Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Διαβατήριο σε ισχύ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 4 Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης επίσημα μεταφρασμένο στα ελληνικά

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/oikogeneiake-katastase/pistopoietiko-oikogeneiakes-katastases

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3964

      • 5 Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Βεβαίωση απόδοσης ΑΦΜ

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση οικ.7791/245/Φ80321 2009 596 Β

       Περιγραφή Εκδόθηκε κατ' εξουσιοδότηση της διάταξης του άρθρου 153 του Ν. 3655/2008 και σε αυτήν καθορίζεται ότι η διοικητική διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ διεκπεραιώνεται μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των γραφείων ΑΜΚΑ που λειτουργούν στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20090200596

      • Νόμος 153 3655 2008 58 Α

       Περιγραφή Με τη συγκεκριμένη διάταξη, ο ΑΜΚΑ, από 1.6.2009, καθιερώθηκε υποχρεωτικά ως αριθμός εργασιακής και ασφαλιστικής ταυτοποίησης όλων των πολιτών της χώρας. Από την ίδια ως άνω ημερομηνία ουδείς δύναται να απασχοληθεί ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος, να καταβάλλει ασφαλιστικές εισφορές να εκδώσει ή να ανανεώσει βιβλιάριο ασθενείας, να δικαιωθεί και να εισπράξει συντάξεις και γενικότερα πάσης φύσεως παροχές, επιδόματα και βοηθήματα, εάν δεν διαθέτει ΑΜΚΑ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20080100058

      • Προεδρικό Διάταγμα 7 & 8 106 2007 135 Α

       Περιγραφή Στα συγκεκριμένα άρθρα καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις κατοχύρωσης του δικαιώματος μόνιμης και νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν για τη χορήγηση από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ελληνικής Αστυνομίας της Βεβαίωσης εγγραφής.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100135

      • Εγκύκλιος 80320/42862/Δ18.2718 2019

       Περιγραφή Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις ως προς την απόδοση ΑΜΚΑ από τον e-ΕΦΚΑ και τα ΚΕΠ.

       Νομικές παραπομπές https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A9%CE%A3%CE%99%CE%99465%CE%981%CE%A9-%CE%91%CE%99%CE%A5%22&page=0&sort=relative

       ΑΔΑ ΩΣΙΙ465Θ1Ω-ΑΙΥ

      • 1 Παραλαβή δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος του τμήματος Μητρώου της Περιφερειακής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα


       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος ελέγχει την πληρότητα και την ορθότητα των δικαιολογητικών.

       Όχι Όχι


      • 3 Απογραφή στο Μητρώο του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ και εκτύπωση της βεβαίωσης.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος καταχωρεί τα στοιχεία στο Μητρώο του ΑΜΚΑ ΕΜΑΕΣ και εκτυπώνει τη βεβαίωση.

       Όχι Όχι


      • 4 Απογραφή στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και εκτύπωση της βεβαίωσης απογραφής.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο αρμόδιος υπάλληλος απογράφει τον υπήκοο τρίτης χώρας στο Μητρώο του e-ΕΦΚΑ και εκτυπώνει τη βεβαίωση απογραφής.

       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.