Αποδεικτικά Ναυτικής Ικανότητας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση7a1fbd62-333a-4ee6-b93f-5408112c98e8 740934

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Προξενεία, Λιμενικές Αρχές, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

8 έως 12 + (
1
)

Κόστος

Από 40,59 έως 88,48 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας, όπως πτυχίου, διπλώματος, πιστοποιητικού, βεβαίωσης ή άδειας ναυτικής ικανότητας.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΝΑΥΤΙΚΩΝ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση έκδοσης Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας

Σημειώσεις

Η αίτηση σμπληρωμένη και υπογεγραμμένη από τον αιτούντα ναυτικό υποβάλλεται στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ναυτικών/Τμήμα Δ (ΔΕΚΝ Δ) του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Η κατάθεση μπορεί να γίνει και από εξουσιοδοτημένο άτομο. Η προτυποποιημένη αίτηση για έκδοση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας του ναυτικού διατίθεται και ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το Τμήμα Ναυτικής Ικανότητας της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Ναυτικών.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Προϋποθέσεις απόκτησης α.ν.ι. και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία, σύμφωνα με τη Δ.Σ. STCW 1978.

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (A.N.I.)

      Γλώσσες παροχής

      Αγγλικά, Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο κατόχων Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Στρατολογικές Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άρρενες).

       Όχι Όχι

      • 2 Υγειονομικές Με διαβιβαστικό του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας παραπέμπεται το αίτημα στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) ή ΥΕΑΝΕΘ, ανάλογα την περίπτωση, για να ελεγχθεί ως προς την σωματική του και πνευματική του ικανότητα. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος έχει δικαίωμα επανεξέτασης. ΥΕΑΝΕΘ (για κατώτατα - κατώτερα πληρώματα) / Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) για τους αξιωματικούς.

       Όχι Όχι

      • 3 Εργασιακές Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι ενεργός ναυτικός, να έχει δηλαδή στην κατοχή του ναυτικό φυλλάδιο σε ισχύ.

       Όχι Όχι

      • 1 Για έκδοση πισ/κού Αξ/κών αλ/πών & κατ/ρω πληρ/των 18 €

       Κωδικός e-παραβόλου 4994

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο τραπέζης, Ψηφιακά (web banking)

       Είδος κόστους e-Παράβολο

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www1.gsis.gr/sgsisapps/eparavolo/public/create.htm?langId=1?langid=1

       Όχι

      • 2 Καταβολή στο ταμείο Δ.ΕΚ.Ν. Δ για τους εξεταζόμενους ναυτικούς από τις ΥΕΑΝΕΘ / ΑΝΥΕ. 0.59 € - 9.98 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 3 Διατιμημένο έντυπο στο ταμείο ΔΕΚΝ Δ. (Περιλαμβάνεται Εισφορά 10% επί της αξίας διατιμημένων εντύπων Ν.Α.Τ. υπέρ ΕΚΟΕΜΝ). 22 € - 60.5 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Χαρτόσημο

       Όχι

      • 1 Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες ταυτότητας. Φωτογραφία

       Τέσσερις (4) πρόσφατες φωτογραφίες έγχρωμες ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8298

      • 2 Φωτοτυπίες Ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα 4-5 με τα στοιχεία του ναυτικού, και φωτοτυπίες την τελευταία θαλάσσια υπηρεσία οκτώ μηνών (8) ή οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην τελευταία πενταετία, σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται φωτοτυπία τις επαναπογραφής του ναυτικού φυλλαδίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπίες Ναυτικού Φυλλαδίου. (Σελίδα 4-5 με τα στοιχεία του ναυτικού, και φωτοτυπίες την τελευταία θαλάσσια υπηρεσία οκτώ μηνών (8) ή οποία πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην τελευταία πενταετία, σε διαφορετική περίπτωση χρειάζεται φωτοτυπία τις επαναπογραφής του ναυτικού φυλλαδίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία Δ.Ν.ΕΡ. Δ. (Μηχανογραφικό). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Πίνακας θαλάσσιας υπηρεσίας που χορηγείται από την Υπηρεσία Δ.Ν.ΕΡ. Δ. (Μηχανογραφικό).

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 4 Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α (Αρρεν) Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης Τύπου Α (Αρρεν)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Πρέπει να είναι εκπληρωμένες οι στρατιωτικές υποχρεωσεις για τους άνδρες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 5 Πιστοποιητικό απαιτούμενης Θαλάσσιας υπηρεσίας Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό απαιτούμενης Θαλάσσιας υπηρεσίας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό Θαλάσσιας Υπηρεσίας σε Ναυτικούς

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8619

      • 6 Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας (Γυμνασίου / Λυκείου / ΕΠΑΛ / ΤΕΙ / ΑΕΙ κ.τ.λ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται. Αποδεικτικό σπουδών

       Φωτοτυπία Τίτλου Σπουδών ανάλογης Εκπαιδευτικής βαθμίδας (Γυμνασίου / Λυκείου / ΕΠΑΛ / ΤΕΙ / ΑΕΙ κ.τ.λ.), σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 2825

      • 7 Πρωτότυπο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας της προηγούμενης Τάξης, όταν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται. Αποδεικτικό

       Πρωτότυπο Αποδεικτικό Ναυτικής Ικανότητας της προηγούμενης Τάξης, όταν αυτό προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Νομικά πρόσωπα, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 3798

      • 8 Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, Βασικά ή Προχωρημένα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται. Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό Σωστικών Πυροσβεστικών Μέσων, Βασικά ή Προχωρημένα, σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Διοικητικές

       Όχι 8619

      • 9 Επιτυχής αποφοίτηση από τα ειδικά σχολεία GMDSS Γενικής χρήσης ή GMDSS Περιορισμένης χρήσης, ή Ιατρικής μέριμνας, εφόσον αυτά είναι προαπαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται. Πιστοποιητικό

       Επιτυχής αποφοίτηση από τα ειδικά σχολεία GMDSS Γενικής χρήσης ή GMDSS Περιορισμένης χρήσης, ή Ιατρικής μέριμνας, εφόσον αυτά είναι προαπαιτούμενα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για την έκδοση του πιστοποιητικού που αιτείται.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 8619

      • 10 Υπηρεσιακό Σημείωμα (από ΔΝΕΡ Γ - Πειθαρχικό). Υπηρεσιακό έγγραφο

       Υπηρεσιακό Σημείωμα (από ΔΝΕΡ Γ - Πειθαρχικό).

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6440

      • 11 Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή την αντίστοιχη Υ.Δ. του Ν. 1599/86. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ι σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις..». Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου ή την αντίστοιχη Υ.Δ. του Ν. 1599/86. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής: «δηλώνω ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας» ι σε αντίθετη περίπτωση «έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις..».


       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • 12 Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ναυτικού. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας του ναυτικού.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 13 Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 του Ν. 2071/92. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ακτινογραφία θώρακος με φωτογραφία και Ιατρική γνωμάτευση από Δημόσιο Νοσοκομείο ή Ισοδύναμα προς αυτό σύμφωνα με άρθρο 122 του Ν. 2071/92.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • Προεδρικό Διάταγμα 141 2014 232 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας και δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις – Αντικατάσταση Προεδρικού Διατάγματος 243/1998.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140100232

      • Προεδρικό Διάταγμα 74 2016 137 Α

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το Ν. 1314/1983 (Α’2), όπως αυτή τροποποιήθηκε

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100137

      • Προεδρικό Διάταγμα 54 2016 88 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας − Τροποποίηση Προεδρικού Διατάγματος 141/2014 (Α΄ 232).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100088

      • Υπουργική Απόφαση 3636/04/2015 2015 1013 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201013

      • Νόμος 3450 2006 64 Α

       Περιγραφή Αναβάθμιση και αναδιάρθρωση της ναυτικής εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20060100064

      • Νομοθετικό Διάταγμα 187 1973

       Περιγραφή Περί Κώδικος Δημοσίου Ναυτικού Δικαίου

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19730100261

      • Νόμος 1314 1983 2 Α

       Περιγραφή Για την κύρωση της διεθνούς σύμβασης Για πρότυπα εκπαίδευσης έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19830100002

      • Νόμος 82 4676 2020 67 Α

       Περιγραφή Εκσυγχρονισμός θεσμικού πλαισίου για τις θαλάσσιες ενδομεταφορές και λοιπές διατάξεις. Άρθρο 82 Επαγγελματικά δικαιώματα αποφοίτων ΕΠΑ.Λ. Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων


      • Προεδρικό Διάταγμα 111 2018 211 Α

       Περιγραφή Τροποποίηση του π.δ. 141/2014 “Προϋποθέσεις απόκτησης αποδεικτικών ναυτικής ικανότηταςκαι δικαιώματα υπηρεσίας στα πλοία και άλλες διατάξεις -Αντικατάσταση προεδρικού διατάγματος 243/1998” (Α’ 232).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100211

      • Προεδρικό Διάταγμα 108 2018 207 Α

       Περιγραφή Αποδοχή τροποποιήσεων της Διεθνούς Σύμβασης «Για πρότυπα εκπαίδευσης, έκδοσης πιστοποιητικών και τήρησης φυλακών των ναυτικών, 1978» η οποία κυρώθηκε με το ν. 1314/1983 (Α΄ 2), όπως τροποποιήθηκε.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180100207

      • Υπουργική Απόφαση 3636/04/2015 2015 1013 Β

       Περιγραφή Προϋποθέσεις αντικατάστασης Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας κλάδων προσωπικού καταστρώματος και μηχανής, διπλωμάτων Ηλεκτρολόγων Ε.Ν. και Πιστοποιητικών προσωπικού Δεξαμενοπλοίων και Επιβατηγών πλοίων, με νέου τύπου Α.Ν.Ι., σύμφωνα με τις διατάξεις της Δ.Σ. STCW ’78, όπως αυτή τροποποιήθηκε (Manila 2010)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20150201013

      • Υπουργική Απόφαση 3631.38/05/2014 2014 3440 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση του τύπου των αποδεικτικών ναυτικής ικανότητας.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20140203440

      • 1 Παραλαβή της Αίτησης και των δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Γίνεται η συλλογή της αίτησης και των δικαιολογητικών από τον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος προϋποθέσεων και πληρότητα αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ελέγχεται η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά ως προς την επάρκεια και τις προϋποθέσεις, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας και εφόσον είναι καθ’ όλα πλήρης υπογράφεται από τον αρμόδιο εισηγητή.

       Όχι Όχι


      • 3 Πληρότητα αίτησης και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον η αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας, με διαβιβαστικό του Τμήματος Αποδεικτικών Ναυτικής Ικανότητας παραπέμπεται η υπόθεση στην Υγειονομική Επιτροπη (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) ή στην Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), ανάλογα την περίπτωση, για να ελεγχθεί ως προς την σωματική του και πνευματική του ικανότητα. ΥΑΝΕΘ (για κατώτατα - κατώτερα πληρώματα) / Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή (ΑΝΥΕ) για τους αξιωματικούς.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος κριθεί ακατάλληλος έχει δικαίωμα επανεξέτασης.

       Ναι Όχι


      • 4 Μη πληρότητα αίτησης και δικαιολογητικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον τα συνημμένα στην αίτηση δικαιολογητικά δεν πληρούν τις απαιτήσεις της κείμενης νομοθεσίας, ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται αναφορικά με τους λόγους μη πληρότητας αυτών και την προσκόμισή τους.

       Ναι Ναι


      • 5 Παραπομπή στην αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος, μαζί με το σχετικό Παραπεμπτικό που του έχει εκδοθεί, παρουσιάζεται ενώπιον της αρμόδιας Υγειονομικής Επιτροπής προκειμένου εξετασθεί αναφορικά με την καταλληλότητα ως προς την άσκηση της ειδικότητας ναυτικού επαγγέλματος που έχει αιτηθεί.

       Ναι Όχι


      • 6 Θετική γνωμοδότηση-Έκδοση γνωμάτευσης Υγειονομικής Επιτροπή (Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ.) ή Δευτεροβάθμιας Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Ν.Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 7 Αρνητική Γνωμοδότηση Υγειονομικής Επιτροπής

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση αρνητικής γνωμοδότησης, αυτό αναφέρεται στον πίνακα αποτελεσμάτων υγειονομικής εξέτασης ο οποίος αποστέλλεται στο Τμήμα από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή.

       Ναι Όχι


      • 8 Πληρωμή Παραβόλων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ναυτικός κριθεί υγειονομικά κατάλληλος, ανάλογα την περίπτωση, καταβάλει ένα ηλεκτρονικό παράβολο (ΚΩΔΙΚΟΣ 4994) των 18 ευρώ, καθώς και τα αναλογούντα τέλη (ναυτόσημα) για την ολοκλήρωση τις διαδικασίας έκδοσης του διπλώματος. Οι προαγωγικοί παραπέμπονται για φοίτηση στο ΚΕΣΕΝ και μετά την επιτυχή φοίτηση τους στο ΚΕΣΕΝ καταθέτουν τα παραπάνω παράβολα για ολοκλήρωση της διαδικασίας έκδοσης του διπλώματος.

       Ναι Όχι


      • 9 Έκδοση αποδεικτικού ναυτικής ικανότητας (ΑΝΙ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Διαδικασία έκδοσης Αποδεικτικού Ναυτικής Ικανότητας (Α.Ν.Ι.). Στο τέλος της έκδοσης/εκτύπωσης ελέγχεται η ορθότητα των στοιχείων και υπογράφεται από τον αρμόδιο εισηγητή. Πραγματοποιείται τελικός έλεγχος και υπογραφή από τον Τμηματάρχη του Τμήματος. Ενημέρωση του ενδιαφερόμενου αναφορικά με την παραλαβή του Α.Ν.Ι.

       Ναι Ναι


      • 10 Προσφυγή κατά της απόφασης μη καταλληλότητας Υγειονομικής Επιτροπής-Επαναξιολόγηση από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Προσφυγή ενδιαφερομένου κατά της γνωμάτευσης / απόφασης της Υγειονομικής Επιτροπής περί μη υγειονομικής καταλληλότητας.

       Σημειώσεις Αν ο υποψήφιος ναυτικός δεν προσφύγει επί της γνωμάτευσης/ απόφασης της Υ.Ε.Α.Ν.Ε.Θ περί μη υγειονομικής καταλληλότητας η διαδικασία τερματίζεται.

       Ναι Όχι


      • 11 Αρνητική Γνωμοδότηση από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε πρίπτωση που ο υποψήφιος ναυτικός κριθεί υγειονομικά ακατάλληλος και από τη Δευτεροβάθμια Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.), τότε η διαδικασία τερματίζεται.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.