Αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, πασχόντων από κοιλιοκάκη

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση2492931f-2274-4f52-a879-4ce527595b2c 249293

Με μια ματιά

Αριθμός δικαιολογητικών

5

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Εκτιμώμενος χρόνος (ψηφιακά)

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, πασχόντων από κοιλιοκάκη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρατηρήσεις

Μέσω αυτής της διαδικασίας μπορείτε να υποβάλετε αίτημα και αποζημιωθείτε για τις δαπάνες της ειδικής αγωγής σας, χωρίς να πάτε σε μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

Τελευταία ενημέρωση

21/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, πασχόντων από κοιλιοκάκη.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40)

    ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α΄ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ.

    του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αποζημίωση δαπανών για προμήθεια ειδικών σκευασμάτων διατροφής .

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση δαπανών για προμήθεια προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη, πασχόντων από κοιλιοκάκη.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Μητρώα που τηρούνται

      Μητρώο Αποζημιούμενων Προϊόντων ΕΟΠΥΥ

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ καθώς και τα μέλη της οικογένειας τους, που σύμφωνα με τα επιμέρους οριζόμενα, δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Όσοι υπάγονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής/ κατοικίας, δυνάμει των Κανονισμών 883/2004 και 987/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και των όρων των διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

       Όχι Όχι

      • 3 Ασφαλιστικές Κάθε πολίτης που θα υπαχθεί με νομοθετική ρύθμιση στις παροχές του ΕΟΠΥΥ, ανεξάρτητα αν διαθέτει ή όχι ασφαλιστική ικανότητα.

       Όχι Όχι

      • 4 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Ο πολίτης θα πρέπει να έχει κωδικούς πρόσβασης taxisnet

       Όχι Όχι

      • 1 ΑΜΚΑ άμεσα ασφαλισμένου. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       ΑΜΚΑ άμεσα ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Φωτοτυπία IBAN από βιβλιάριο τραπέζης. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοτυπία IBAN από βιβλιάριο τραπέζης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Ψηφιακό αντίγραφο της αρχικής χειρόγραφης ιατρικής γνωμάτευσης βεβαίωσης. Γνωμάτευση

       Ψηφιακό αντίγραφο της αρχικής χειρόγραφης ιατρικής γνωμάτευσης βεβαίωσης.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 β) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4308/2014 (Α΄251), ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/ απόδειξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, την σήμανση χωρίς γλουτένη, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών απαιτείται σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος αυτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου. Αποδεικτικό πληρωμής / απόδειξη

       β) Ηλεκτρονικό τιμολόγιο του παρόχου, σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν.4308/2014 (Α΄251), ή ψηφιακό αντίγραφο του πρωτότυπου τιμολογίου/ απόδειξης, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα σκευάσματα με την εμπορική ονομασία, την σήμανση χωρίς γλουτένη, τα τεμάχια αυτών και την τιμή τους. Στις περιπτώσεις αποδείξεων ταμειακών μηχανών απαιτείται σφραγίδα του προμηθευτή στο πίσω μέρος αυτών, καθώς και το ονοματεπώνυμο του δικαιούχου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 5 Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου περί αδυναμίας προμήθειας των προϊόντων ειδικής διατροφής χωρίς γλουτένη από συμβεβλημένους παρόχους. Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 Φ.90380/5383/738 2012 1233 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011 (Β΄ 2456) κοινής υπουργικής απόφασης «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20120201233

      • Απόφαση ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 2018 4898 Β

       Περιγραφή Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ. πρωτ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 46846/19-06-2018 (Β΄ 2315) κοινής υπουργικής απόφασης, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)».

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

      • Απόφαση 1-5 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 49556 2020 3244 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον ΕΟΠΥΥ των δαπανών θεραπειών ειδικής αγωγής

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203244

      • Απόφαση 1 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 2021 1066 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201066

      • 1 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Επίδειξη αστυνομικής ταυτότητας ή κάθε άλλου ταυτοποιητικού, εγγράφου(Διαβατήριο ,Άδεια Οδήγησης ,Ατομικό βιβλιάριο Υγείας ή Άδεια διαμονής)

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας προυποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Ο υπάλληλος του ΚΕΠ ελέγχει τα προσκομισθέντα από τον πολίτη δικαιολογητικά σχετικά με την πληρότητα τους,

       Όχι Όχι


      • 3 Είσοδος στην πλατφόρμα του ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος κάνοντας χρήση των διαπιστευτηρίων του εισέρχεται στην ψηφιακή πύλη του ΕΟΠΥΥ και με την πληκτρολόγηση του ΑΜΚΑ του άμεσα ασφαλισμένου υποβάλλει το ατομικό αίτημα του αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 4 Καταχώριση στοιχείων πολίτη και αναρτήση των αιτούμενων δικαιολογητικών στην πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Υπάλληλος ΚΕΠ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος αφού πρώτα έχει ψηφιοποιήσει τα αιτούμενα δικαιολογητικά {όσα τυχόν ο πολίτης έχει προσκομίσει σε έγχαρτη μορφή} τα αναρτά στην εφαρμογή του ΕΟΠΥΥ.

       Όχι Όχι


      • 5 Οριστικοποιήση και πρωτοκόλληση του αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Ο υπάλληλος οριστικοποιεί το αίτημα και αφού το πρωτοκολλήσει παραδίδει στον αιτούντα τον αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματος

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Μετά από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ κατατίθεται το αναλογούν ποσό της δαπάνης στον τραπεζικό λογαριασμό του αιτούντα . Στις περιπτώσεις αιτημάτων που από τον έλεγχο τους διαπιστώνεται ότι δεν έχουν υποβληθεί τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά, το αίτημα επιστρέφεται, μέσω του Ο.Π.Σ. Ε.Ο.Π.Υ.Υ., στον δικαιούχο, με επισήμανση των ελλείψεων, προκειμένου να υποβληθεί νέο αίτημα και πλήρη δικαιολογητικά. Στη συνέχεια δύναται να ενημερώνεται και ο δικαιούχος με γραπτό μήνυμα sms για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης και τον αριθμό πρωτοκόλλου της σχετικής απόφασης.

       Όχι Όχι


      • 1 Είσοδος στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης gov.gr

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://www.gov.gr/ipiresies/ugeia-kai-pronoia/iatropharmakeutike-perithalpse/apozemiose-therapeion-eidikes-agoges

       Περιγραφή Υποβολή αιτήματος αποζημίωσης για την δαπάνη θεραπειών ειδικής αγωγής , χωρίς μετάβαση σε μονάδα του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

       Όχι Όχι


      • 2 Είσοδος πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Αλληλεπίδραση λογισμικών (διαλειτουργικότητα)

       Σύνδεσμος https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/login.xhtml

       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος με την καταχώρηση των προσωπικών κωδικών taxisnet εισάγεται στο πληροφοριακό σύστημα του ΕΟΠΥΥ

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή ΑΜΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/loginTaxisnet.xhtml?code=la4Q4w

       Περιγραφή Ο πολίτης αναζήτα την ασφαλιστική του μερίδα με κριτήριο τον ΑΜΚΑ του.

       Όχι Όχι


      • 4 Υποβολή ατομικού αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Α.Ε.

       Τρόπος Υλοποίησης Είσοδος δεδομένων σε λογισμικό

       Σύνδεσμος https://eservices.eopyy.gov.gr/eHealthInsuranceRecordInsPerson/secure/index.xhtml

       Περιγραφή Ο αιτών επιλέγει επιλέγει την Υποβολή Ατομικού Αιτήματος και στην συνέχεια στο θέμα του αιτήματος επιλέγει σκευάσματα ειδικής διατροφής. Επισυνάπτει τα αιτούμενα δικαιολογητικά με την σειρά που αυτά ζητούνται.

       Όχι Όχι


      • 5 Επιτυχής ολοκλήρωση και παραλαβή αριθμού πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό άλλου φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια λογισμικού

       Περιγραφή Με την ολοκλήρωση της ανάρτησης των αιτούμενων δικαιολογητικών ο αιτών επιλέγει ολοκλήρωση αιτήματος και παραλαμβάνει το αριθμό πρωτοκόλλου του αιτήματός του

       Όχι Όχι


      • 6 Έλεγχος από τον ΕΟΠΥΥ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό εκτελεστικού φορέα

       Συναρμόδιος Φορέας ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

       Τρόπος Υλοποίησης Έξοδος δεδομένων από λογισμικό

       Περιγραφή Μετά από εγκριτική απόφαση του ΕΟΠΥΥ κατατίθεται το ποσό της αποζημίωσης στον τραπεζικό λογαριασμό που δηλώθηκε από τον αιτούντα.

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.