Αποζημίωση λουτροθεραπείας

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηe34ac34b-de78-4651-86f7-dc8182b58a16 343478

Με μια ματιά

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

6 έως 7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

50 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στη χορήγηση αποζημίωσης λουτροθεραπείας στους δικαιούχους υγειονομικής περίθαλψης από τον ΕΟΠΥΥ. Παρέχεται κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου, από 1/6 ως 31/10 κάθε έτους και ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, μετά από έγκριση από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του ΕΟΠΥΥ.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Παρατηρήσεις

Η αποζημίωση χορηγείται για μέχρι 15 λούσεις, σε λουτροπηγές αναγνωρισμένες από το κράτος. Σε περίπτωση που πραγματοποιηθούν λιγότερες των 15 λούσεων, θα αποδίδεται ποσό που αντιστοιχεί στις πραγματοποιηθείσες λουτροθεραπείες κατ αναλογία. Για τα ΑμΕΑ με τετραπληγία ή παραπληγία, δύναται να αποζημιώνεται και ο συνοδός για το κόστος μετακίνησής του, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας του ΕΟΠΥΥ και στο με αρ. πρωτ. ΔΒ3Α/Φ115/10/οικ.21662/66-2019 έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση αποζημίωσης λουτροθεραπείας

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς TAXISnet, Ταυτοποιητικό έγγραφο, κωδικοί χρήστη ΦΑΥ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Ένσταση
    
    Η υποβολή ένστασης και των δικαιολογητικών που την τεκμηριώνουν πραγματοποιείται εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της προσβαλλόμενης απόφασης. Η αρμόδια Επιτροπή Ενστάσεων της παρ. 1 του άρθρου 30 του ν. 3918/2011 (Α’ 31) εξετάζει τις ενστάσεις βάσει των υποβληθέντων με το αρχικό αίτημα δικαιολογητικών και των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν με την ένσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Ε.Κ.Π.Υ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. Ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. δύναται να καθορίσει, μετά από εύλογο χρονικό διάστημα, και τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής των ενστάσεων.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Επίδομα λουτροθεραπείας

      Επίσημος τίτλος

      Αποζημίωση λουτροθεραπείας

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Τρόπος παροχής υπηρεσιών

      Εγκατάστασης

      Μητρώα που τηρούνται

      ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
      Μητρώο ασθενών με απομυελινωτικές παθήσεις του Κ.Ν.Σ (Σκλήρυνση κατά Πλάκας)

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (ψηφιακά)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαιούχοι είναι οι άμεσα ασφαλισμένοι των Κλάδων Υγείας των Ασφαλιστικών Ταμείων που εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ, και τα μέλη της οικογένειας τους, που δικαιούνται υγειονομικής περίθαλψης.

       Όχι Όχι

      • 2 Ασφαλιστικές Την αποζημίωση μπορούν να αιτηθούν και όσοι υπάγονται στην εφαρμοστέα νομοθεσία του ΕΟΠΥΥ ως αρμόδιου φορέα του τόπου διαμονής/κατοικίας, δυνάμει των Κανονισμών 883/2004 και 87/2009 για τον συντονισμό των συστημάτων κοινωνικής ασφάλειας και των όρων των διμερών συμφωνιών κοινωνικής ασφάλειας.

       Ναι Ναι

      • 3 Διοικητικές Την αποζημίωση μπορεί να αιτηθεί κάθε ασφαλιστικά ενήμερος πολίτης.

       Ναι Ναι

      • 4 Ιατρικές Δικαίωμα για τη χορήγηση του επιδόματος έχουν οι ασφαλισμένοι που πάσχουν από τις παρακάτω παθήσεις: 1) Αυτοάνοσες ρευματικές παθήσεις με προβολή του μυοσκελετικού συστήματος που δεν βρίσκεται σε οξύ στάδιο: α) Ρευματοειδής αρθρίτιδα β) Συστηματικός ερυθηματώδης λύκος γ) Συστηματική σκλήρυνση δ) Πολυμυοσίτιδα- δερματίτιδα ε) Ρευματοειδής πολυμυαλγία στ) Μεικτή νόσος του συνδετικού ιστού ζ) Αγγυλοποιητική και ψωριασική αρθρίτιδα. 2) Μετατραυματικές δυσκαμψίες και Μετατραυματική Αρθρίτιδα 3)Δερματοπάθειες: Ψωρίαση, έκζεμα, χρόνια διάχυτη νευροδερματίτιδα.

       Όχι Όχι

      • 5 Χρονικές Παρέχεται κατά τη διάρκεια της λουτρικής περιόδου, από 1/6 ως 31/10 κάθε έτους και ανέρχεται στο ποσό των 150 ευρώ, μετά από έγκριση από το αρμόδιο υγειονομικό όργανο του ΕΟΠΥΥ.

       Όχι Όχι

      • 6 Κατοχής κωδικών για είσοδο σε λογισμικό Για την υποβολή της αίτησης απαιτούνται οι προσωπικοί κωδικοί taxisnet ή κωδικοί χρήστη ΦΑΥ.

       Όχι Όχι

      • 1 Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

       Κατάθεση από: Επίδειξη από τον αιτούντα

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται απλή αναφορά του ΑΜΚΑ του αιτούντος. Στην περίπτωση που η αποζημίωση αφορά προστατευόμενο μέλος ( έμμεσα ασφαλισμένο) απαιτείται η επίδειξη και του ΑΜΚΑ του έμμεσα ασφαλισμένου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 2 Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο αιτών πρέπει να είναι δικαιούχος ή συνδικαιούχος του τραπεζικού λογαριασμού.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Ιατρική γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση. Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση ιατρού αντίστοιχης ειδικότητας με την πάθηση.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη γνωμάτευση πρέπει να αιτιολογείται αναλυτικά η αναγκαιότητα υποβολής του ασφαλισμένου σε λουτροθεραπεία. Σε περίπτωση έλλειψης ρευματολόγου στην περιοχή κατοικίας του ασφαλισμένου, θα γίνονται δεκτές γνωματεύσεις ορθοπεδικών ιατρών και για τους πάσχοντες από ρευματικές παθήσεις. Οι γνωματεύσεις εκδίδονται από ιατρούς Νοσοκομείων του ΕΣΥ, Στρατιωτικών και Πανεπιστημιακών, ιατρούς των μονάδων Υγείας του Π.Ε.Δ.Υ. και τέλος από τους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ ιατρούς.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα καρδιολόγου Γνωμάτευση

       Ιατρική γνωμάτευση θεράποντα καρδιολόγου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Ο θεράπων καρδιολόγος δεν είναι απαραίτητο να είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΠΥ. Από τη γνωμάτευση πρέπει να προκύπτει ότι ο ασφαλισμένος δύναται να προβεί στη συγκεκριμένη θεραπεία και δεν υπάρχει ιατρική αντένδειξη για τη διενέργεια αυτής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Βεβαίωση της λουτροπηγής Βεβαίωση

       Βεβαίωση της λουτροπηγής

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Η βεβαίωση υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο της λουτροπηγής και πρέπει να αναφέρει: α) ότι η λουτροπηγή ανήκει στις αναγνωρισμένες από το κράτος. β) το χρονικό διάστημα και τις ακριβείς ημερομηνίες των λούσεων του ασφαλισμένου. Δικαιολογείται μια λουτροθεραπεία την ημέρα.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του καταλύματος διαμονής του ασφαλισμένου. Αποδεικτικό πληρωμής/απόδειξη

       Απόδειξη παροχής υπηρεσιών του καταλύματος διαμονής του ασφαλισμένου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στην απόδειξη πρέπει να φαίνονται οι ημερομηνίες διαμονής του ασφαλισμένου ώστε να διαπιστώνεται η μετάβαση και η διαμονή του στον τόπο της λουτροπηγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7053

      • 7 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Στην περίπτωση που η λουτροπηγή βρίσκεται κοντά στον τόπο κατοικίας του ασφαλισμένου και δεν χρειάζεται διαμονή, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του ασφαλισμένου στην οποία θα δηλώνει ότι μετακινήθηκε τις ημερομηνίες που αναφέρονται στη βεβαίωση του νόμιμου εκπρόσωπου της λουτροπηγής.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Γεωγραφικές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 6

       Ναι 7320

      • Απόφαση 1-4 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 10040 2021 1066 Β

       Περιγραφή Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών, εκκαθάρισης και αποζημίωσης από τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ. των δαπανών, μέσω ατομικών αιτημάτων, παροχών του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210201066

      • Απόφαση 22970 ΕΞ 2020 2020 3768 Β

       Περιγραφή Διαπιστωτική πράξη ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών ατομικών αιτημάτων ΕΟΠΥΥ στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20200203768

      • Απόφαση 1,2,3,46,56 ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 2018 4898 Β

       Περιγραφή Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20180204898

      • Νόμος 25 3918 2011 31 Α

       Περιγραφή Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100031

      • 1 Εκκίνηση της διαδικασίας       Όχι Όχι


      • 2 Φυσική ταυτοποίηση πολίτη

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 3 Είσοδος πολίτη στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΟΠΠΥ μέσω gov.gr


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 4 Επιλογή: Υποβολή ατομικού αιτήματος


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 5 Εισαγωγή ΑΜΚΑ


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 6 Καταχώριση στοιχείων


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 7 Επισύναψη δικαιολογητικών


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 8 Επιλογή: υποβολή αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 9 Παραλαβή αρ. πρωτοκόλλου της αίτησης


       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 10 Είσοδος στην πλατφόρμα υποβολής αιτημάτων ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 11 Έλεγχος πληρότητας προϋποθέσεων και δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 12 Καταχώριση στοιχείων πολίτη και ανάρτηση δικαιολογητικών στην πλατφόρμα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 13 Οριστικοποίηση και παράδοση αρ. πρωτοκόλλου αιτήματος στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 14 Έλεγχος από ΕΟΠΥΥ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Ναι


      • 15 Ανεπιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 16 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 17 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι


      • 18 Επιτυχής έλεγχος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 19 Ενημέρωση του αιτούντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Όχι


      • 20 Κατάθεση ποσού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος φορέας

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Ναι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.