Αποκατάσταση Θυμάτων Ολοκαυτώματος που Κατείχαν στο Παρελθόν την Ελληνική Ιθαγένεια

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση4804ea97-848f-4fcd-8f84-ccddf0875528 338062

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3 έως 4 + (
1
)

Κόστος

30 €

Εκτιμώμενος χρόνος

15 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά σε εν ζωή πολίτες του Ισραήλ ή άλλων χωρών, εβραϊκής καταγωγής, γεννημένους έως και τις 09/05/1945, οι οποίοι κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή τους και την απώλεσαν για οποιοδήποτε λόγο.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ


Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Με αίτηση τους στο Ελληνικό Προξενείο του τόπου κατοικίας τους μπορούν να αποκτήσουν εκ νέου την ελληνική ιθαγένεια, υποβάλλοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την κατοχή της ελληνικής τους ιθαγένειας από γέννηση, στο παρελθόν. Η απόφαση εκδίδεται από τον Υπουργό Εσωτερικών και δημοσιεύεται σε ΦΕΚ. Η ελληνική ιθαγένεια αποκτάται από την ημερομηνία της ορκωμοσίας του αιτούντος.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για την εκ νέου κτήση της ελληνικής ιθαγένειας.

Σημειώσεις

Η αίτηση υποβάλλεται αυτοπροσώπως στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του ενδιαφερόμενου, συνοδευόμενη με τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Στον σχετικό σύνδεσμο θα βρείτε υπόδειγμα της αίτησης.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση ακύρωσης ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια.


      Μητρώα που τηρούνται

      Εκλογικοί Κατάλογοι
      ΜΗΤΡΩΟ ΠΟΛΙΤΩΝ
      Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ιθαγένειας

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Ηλικιακές Ο αιτών πρέπει να έχει γεννηθεί στην Ελλάδα έως τις 09/05/1945.

       Όχι Όχι

      • 2 Ταυτοπροσωπίας Ο αιτών πρέπει να βρίσκεται εν ζωή.

       Όχι Όχι

      • 3 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να κατείχε στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια από τη γέννησή του.

       Όχι Όχι

      • 4 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να έχει απωλέσει την ελληνική ιθαγένεια.

       Όχι Όχι

      • 5 Υπηκοότητας Ο αιτών πρέπει να προσκομίσει δημόσια έγγραφα που να αποδεικνύουν την ελληνική του καταγωγή.

       Όχι Όχι

      • 1 Προξενικά Τέλη όπως ορίζονται από το 16/2014 Προεδρικό Διάταγμα που καθιερώνει τη νέα Προξενική Διατίμηση. 30 €

       Υπολογισμός κόστους Εφάπαξ

       Τρόπος Πληρωμής Ταμείο αρμόδιας αρχής

       Είδος κόστους Τέλος

       Σύνδεσμος Παραβόλου https://www.et.gr/api/Download Small/?fek pdf=20140100024

       Όχι

      • 1 Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή ταυτότητας Ταξιδιωτικό έγγραφο

       Ακριβές αντίγραφο ισχύοντος αλλοδαπού διαβατηρίου ή ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Απαιτείται αντίγραφο μόνο των σελίδων εκείνων που περιλαμβάνουν τα ατομικά στοιχεία του αιτούντος, ενώ διευκρινίζεται ότι δεν απαιτείται μετάφραση του (αλλοδαπού) διαβατηρίου, εφόσον τα προαναφερόμενα στοιχεία αναγράφονται (και) με λατινικούς χαρακτήρες.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4746

      • 2 Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/oikogeneia/gennese/lexiarkhike-praxe-genneses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γέννησης

       Σημειώσεις: Η διαδικασία αφορά την έκδοση Ληξιαρχικής πράξης γέννησης και απευθύνεται σε όσους έχει συνταχθεί Ληξιαρχική Πράξη Γεννήσεως σε Ελληνικό Ληξιαρχείο.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9224

      • 3 Bεβαίωση Βεβαίωση

       Bεβαίωση

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Bεβαίωση, εκδοθείσα από τον αρμόδιο ελληνικό Δήμο, από την οποία να προκύπτει ότι κατά τη γέννησή του ο αιτών είχε την ελληνική ιθαγένεια και στην οποία να αποτυπώνονται οι μεταβολές της ιθαγένειάς του και τα πλήρη στοιχεία που σχετίζονται με την απώλεια της ελληνικής ιθαγένειας,

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του. Υπεύθυνη Δήλωση

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης από τον ενδιαφερόμενο, χωρίς να απαιτείται επίσκεψη σε κατάστημα διοικητικής αρχής ή ΚΕΠ. Μπορείτε να μπείτε στην υπηρεσία έκδοσης της ηλεκτρονικής υπεύθυνης δήλωσης με τους εξής δύο (2) τρόπους: α) με τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking σε μία από τις διαθέσιμες τράπεζες ή β) με τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο TAXISnet (αφού πρώτα μπείτε μία φορά με τους κωδικούς web banking, για να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου). Στη συνέχεια, θα λάβετε κωδικούς επιβεβαίωσης με SMS στο κινητό σας. Η ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση που θα εκδώσετε είναι νομικά ισοδύναμη με υπεύθυνη δήλωση που φέρει το γνήσιο της υπογραφής και μπορείτε είτε να την αποστείλετε ηλεκτρονικά, είτε να την εκτυπώσετε και να την καταθέσετε σε δημόσια υπηρεσία. Παράλληλα, διατηρείται το δικαίωμα του πολίτη να υπογράφει φυσικά το έντυπο της Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/86 (άρθρο 8) και να το καταθέτει σε αρμόδια υπηρεσία, ως δικαιολογητικό, για υπόθεσή του.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν.1599/1986 περί των στοιχείων του και των στοιχείων των γονέων και των τέκνων του, πλήρως συμπληρωμένη και θεωρημένη ως προς το γνήσιο της υπογραφής από τον Έλληνα Πρόξενο. Στον σχετικό σύνδεσμο θα βρείτε υπόδειγμα της υπεύθυνης δήλωσης.

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 5 Ληξιαρχική πράξη γάμου Γυναίκας Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γάμου Γυναίκας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Σε περίπτωση που η αίτηση αφορά γυναίκα έγγαμη, απαιτείται ληξιαρχική πράξη γάμου της εκδοθείσα από την αρμόδια ληξιαρχική αρχή, από την οποία να προκύπτει το επώνυμό της πριν και μετά το γάμο της (σε περίπτωση που η πράξη γάμου είναι αλλοδαπής αρχής απαιτείται να είναι νομίμως επικυρωμένη και επισήμως μεταφρασμένη).

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1275

      • Εγκύκλιος 31 2017

       Περιγραφή Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 13 παρ. 1 του ν.4018/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 142 παρ. 11 του ν.4251/2014.

       Νομικές παραπομπές https://www.ypes.gr/UserFiles/f0ff9297-f516-40ff-a70e-eca84e2ec9b9/egk31-031117.pdf

       ΑΔΑ ΑΔΑ: 7Δ85465ΧΘ7-6ΛΖ

      • Νόμος 142, ΠΑΡ.11 Ν.4251 2014 80 Α
      • Νόμος 13 4018 2011 215 Α

       Περιγραφή Αποκατάσταση θυμάτων Ολοκαυτώματος που κατείχαν στο παρελθόν την ελληνική ιθαγένεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20110100215

      • 1 Παραλαβή αίτησης του ενδιαφερόμενου για την εκ νέου απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή


       Περιγραφή Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει αυτοπροσώπως σχετική αίτηση στον Έλληνα Πρόξενο του τόπου κατοικίας του, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά

       Σημειώσεις Για την ανωτέρω αίτηση και δικαιολογητικά καταβάλλονται αντίστοιχα ανταποδοτικά προξενικά τέλη και ενεργείται ανάλογη καταχώρηση στο βιβλίο ελέγχου.

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος πληρότητας και νομιμότητας δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή


       Περιγραφή Η αρμόδια Ελληνική Προξενική Αρχή ελέγχει την πληρότητα και τη νομιμότητα των δικαιολογητικών που υπέβαλε ο αιτών.

       Σημειώσεις Σε περίπτωση που, στο πλαίσιο του εν λόγω ελέγχου, από τη διασταύρωση των ατομικών στοιχείων του αιτούντος με τον απωλέσαντα την ελληνική ιθαγένεια, προκύψει ζήτημα μη ταυτοποίησης, πρέπει πρώτα να διερευνηθεί εκ μέρους της αρμόδιας προξενικής αρχής η τυχόν ταυτοπροσωπία και, σε περίπτωση που αυτή προκύψει (η ταυτοπροσωπία), η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται και από σχετική προξενική βεβαίωση περί ταυτοπροσωπίας, μαζί με όλα τα σχετικά αποδεικτικά στοιχεία.

       Όχι Όχι


      • 3 Διαβίβαση του σχηματισθέντος φακέλου ιθαγένειας στο Υπουργείο Εσωτερικών.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή


       Περιγραφή Η αρμόδια προξενική αρχή, εφόσον εξακριβώσει ότι η υποβληθείσα αίτηση συνοδεύεται από πλήρη και νόμιμα για την ημεδαπή έννομη τάξη δικαιολογητικά, καθώς και ότι ο αιτών είναι δικαιούχος υποβολής αιτήματος, σχηματίζει φάκελο ιθαγενείας, τον οποίο διαβιβάζει με προξενική αλληλογραφία στην Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών.

       Όχι Όχι


      • 4 Πιστοποίηση της συνδρομής ή μη των προύποθέσεων για την εκ νέου απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών, σε συνεργασία με τις εγχώριες αρμόδιες αρχές, πιστοποιεί τη συνδρομή ή μη των νομίμων όρων και προϋποθέσεων στο πρόσωπο του αιτούντος για την εκ νέου κτήση της ελληνικής ιθαγένειας

       Όχι Όχι


      • 5 Έκδοση απόφασης αποδοχής του αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Σε περίπτωση που ο αιτών πληροί τις προϋποθέσεις, εκδίδεται απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών περί αποδοχής του αιτήματος.

       Ναι Όχι


      • 6 Έκδοση απόφασης απόρριψης του αιτήματος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Γενική Διεύθυνση


       Περιγραφή Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος, εκδίδεται απόφαση απόρριψης του αιτήματος.

       Ναι Ναι


      • 7 Αποστολή της απόφασης στο Εθνικό Τυπογραφείο προς δημοσίευση.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η απόφαση αποδοχής του αιτήματος περί απόκτησης εκ νέου της ελληνικής ιθαγένειας δημοσιεύεται στο Φύλλο της Ελληνικής Κυβέρνησης.

       Όχι Όχι


      • 8 Ανακοίνωση της δημοσίευσης της απόφασης αποδοχής του αιτήματος στην Ελληνική Προξενική Αρχή.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Η Κεντρική Διεύθυνση Ιθαγένειας ΥΠ.ΕΣ. ανακοινώνει στην αρμόδια ελληνική προξενική αρχή τη δημοσίευση της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών περί της εκ νέου κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας του αιτούντος, προκειμένου να τον καλέσει σε ορκωμοσία.

       Όχι Όχι


      • 9 Ορκωμοσία του αιτούντος και Σύνταξη πρακτικού ορκωμοσίας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Προξενική Αρχή


       Περιγραφή Η συντέλεση της ορκωμοσίας, η ημερομηνία της οποίας θεωρείται και ημερομηνία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας, πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής απόφασης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, άλλως η απόφαση ανακαλείται και ο αιτών διατηρεί το δικαίωμα υποβολής νέας όμοιας αίτησης. Ο όρκος δίδεται αυτοπροσώπως ενώπιον της αρμόδιας ελληνικής προξενικής αρχής.

       Όχι Όχι


      • 10 Εγγραφή του αιτούντος σε δημοτολόγια και μητρώα αρρένων ελληνικού Δήμου.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση


       Περιγραφή Ολοκληρώνεται η διαδικασία κτήσης της ελληνικής ιθαγένειας με την εγγραφή του αιτούντος στα μητρώα του ελληνικού κράτους (δημοτολόγιο, μητρώο αρρένων). Το πρακτικό ορκωμοσίας χαρτοσημαίνεται με ένσημο προξενικής αρχής και καταχωρείται στο βιβλίο ελέγχου.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.