Απονομή μερίσματος από Μ.Τ.Α. στα μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων κυρίως ασφαλισμένων μερισματούχων (μεταβ. μερίσματος)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση3329c810-8ee1-4ab6-95a0-ff4286c582c5 320059

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

7

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την απονομή από το Μετοχικό Ταμείο Αεροπορίας μερίσματος στα μέλη των χηρευουσών οικογενειών κυρίως ασφαλισμένων μερισματούχων. Τα μέλη αυτά δικαιούνται μέρισμα, εφόσον, λόγω θανάτου ή αφάνειας του μερισματούχου, δικαιωθούν κύριας σύνταξης από το συνταξιοδοτικό φορέα του θανόντος.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Μ.Τ.Α.)

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι χηρεύουσας οικογένειας είναι περισσότεροι του ενός, τότε το μέρισμα καταβάλλεται σε αυτούς κατ’ ισομοιρία. Το μέρισμα των μελών της χηρεύουσας οικογένειας διακόπτεται προσωρινά ή οριστικά στις περιπτώσεις που επέρχεται διακοπή καταβολής, προσωρινή ή οριστική, της σύνταξης από τον κύριο συνταξιοδοτικό φορέα του κυρίως ασφαλισμένου. Η συνταξιοδότηση εξ ιδίας υπηρεσίας, δικαιούχου χηρεύουσας οικογένειας δεν αίρει το δικαίωμα μερισματοδότησης και δεν διακόπτει ούτε αναστέλλει την καταβολή μερίσματος σε αυτόν.

Το μέρισμα χορηγείται από την ημερομηνία που αρχίζει η καταβολή της κύριας σύνταξης.

Για την ανεύρεση του ποσού του μερίσματος πολλαπλασιάζονται τα μερίδια που δικαιούται ο μερισματούχος με την τιμή του μεριδίου.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση μεταβίβασης μερίσματος θανόντος – θανούσης μερισματούχου

Σημειώσεις

email: hrdir.mta@haf.gr

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Δικαστική Προσφυγή

    Άσκηση προσφυγής, ενώπιον του αρμόδιου Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή επίδοση στον ενδιαφερόμενο της απόφασης ή σε κάθε άλλη περίπτωση από τότε που αυτός έλαβε αποδεδειγμένα πλήρη γνώση του περιεχομένου της απόφασης.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Μεταβίβαση μερίσματος από το ΜΤΑ στα μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων κυρίως ασφαλισμένων μερισματούχων

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή μερίσματος από Μ.Τ.Α. στα μέλη χηρευουσών οικογενειών θανόντων κυρίως ασφαλισμένων μερισματούχων (μεταβ. μερίσματος)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Δικαίωμα λήψης της σύνταξης του θανόντος

       Όχι Όχι

      • 1 Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου Δήλωση

       Δήλωση στοιχείων νέου μερισματούχου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/yp-dil-apogr-neoy-mer/

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9429

      • 2 Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό Τραπεζικού Λογαριασμού στο οποίο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο και ο αριθμός IBAN

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • 3 Αποδεικτικό έγγραφο του Α.Φ.Μ. και της οικείας Δ.Ο.Υ. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Αποδεικτικό έγγραφο του Α.Φ.Μ. και της οικείας Δ.Ο.Υ.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 4 Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

       Αποδεικτικό Α.Μ.Κ.Α.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7294

      • 5 Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία των δύο όψεων του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Σημειώσεις: email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου Υπεύθυνη Δήλωση

       Υπεύθυνη Δήλωση εργασιακής/συνταξιοδοτικής κατάστασης της/του εν ζωή συζύγου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-upeuthunes-deloses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Υπεύθυνη δήλωση και ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση

       Σημειώσεις: Το πρότυπο της υπεύθυνης δήλωσης βρίσκεται στον σύνδεσμο του ΜΤΑ https://mta.haf.gr/forms/forms-mta/ypdil-ergas-sint-katast-ee-strat/. Εάν η υπεύθυνη δήλωση παραχθεί ηλεκτρονικά, τότε δηλώνεται μία από τις τρεις περιπτώσεις, όπως αυτές αναφέρονται στο πρότυπο. Διαφορετικά αποστέλλεται η πρότυπη υπεύθυνη δήλωση, συμπληρωμένη σύμφωνα με τις οδηγίες, που αναγράφονται σε αυτή. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7320

      • 7 Απόφαση Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου του e-ΕΦΚΑ Απόφαση

       Απόφαση Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου του e-ΕΦΚΑ

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: το συγκεκριμένο δικαιολογητικό ("Απόφαση Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου"), μετά την έκδοσή του από τον e-ΕΦΚΑ αποστέλλεται στο Μ.Τ.Α. από την/τον αιτούσα/αιτούντα. email: hrdir.mta@haf.gr

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • Νόμος 2913 2001 102 Α
      • Αναγκαστικός Νόμος 3, 9 1988 1939 414 Α
      • 1 Λήψη αίτησης και δικαιολογητικών από Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Λήψη της "Απόφασης Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου" του e-ΕΦΚΑ

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Σημειώσεις Η "Απόφασης Απονομής Σύνταξης Λόγω Θανάτου" του e-ΕΦΚΑ αποστέλλεται στο Μ.Τ.Α. από την αιτούσα/τον αιτούντα.

       Όχι Όχι


      • 3 Απόρριψη αιτήματος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Ναι


      • 4 Εισήγηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Ναι Όχι


      • 5 Έκδοση Απόφασης Χορήγησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή


       Όχι Όχι


      • 6 Διαβίβασης Απόφασης στο αρμόδιο Τμήμα της Διεύθυνσης Λογιστικού Μ.Τ.Α.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 7 Καταχώριση στο σύστημα πληρωμών των μερισματούχων του Ταμείου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.