Απονομή σύνταξης από το Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηb99342e1-eab4-4a14-9cd6-108eb890b899 993421

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Ταμεία Υποχρεωτικής Επαγγελματικής Ασφάλισης, Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

5 έως 18

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

3 έως 4 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης από το Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. και αφορά όλους τους ασφαλισμένους του Ταμείου που θεμελιώνουν δικαίωμα συνταξιοδότησης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. – Ν.Π.Ι.Δ.)

Παρέχεται σε

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

Αόριστη

Τελευταία ενημέρωση

18/06/2024

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αίτηση για απονομή σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου (ασφαλισμένου ή συνταξιούχου) από το Τ.Ε.Α. - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Σε περίπτωση απορριπτικής απόφασης του Ταμείου για την απονομή σύνταξης σε ασφαλισμένο, μπορεί να ασκηθεί από τον ασφαλισμένο αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) που πρέπει να ασκηθεί ενώπιον του ΔΣ του Ταμείου εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτής και σε κάθε περίπτωση από τη γνώση αυτής. Το Διοικητικό Συμβούλιο οφείλει να αποφασίσει για την αίτηση θεραπείας εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στον ασφαλισμένο και σε αυτήν αναγράφεται ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από την κοινοποίηση ή γνώση της απόφασης, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Έναυσμα σε άλλη διαδικασία, Ενημέρωση Μητρώου, Παραγωγή εγγράφου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης από το Τ.Ε.Α. – Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή), email

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,


      • 1 Συνταξιοδότησης ΓΗΡΑΤΟΣ-ΠΛΗΡΗΣ: Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται πλήρη σύνταξη λόγω γήρατος, εφόσον συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα κύριας ασφάλισης, έχουν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 4.500 ημέρες ασφάλισης (ΗΑ) στο Ταμείο ή σε οποιοδήποτε φορέα υποχρεωτικής επικουρικής ασφάλισης και έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη στον φορέα κύριας ασφάλισης, εκτός αν ο οργανισμός κύριας ασφάλισης χορηγεί τη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31.12.2012.

       Όχι Όχι

      • 2 Συνταξιοδότησης ΓΗΡΑΤΟΣ-ΜΕΙΩΜΕΝΗ: Στην περίπτωση που στον ασφαλισμένο έχει χορηγηθεί μειωμένη κύρια σύνταξη, χορηγείται μειωμένη επικουρική σύνταξη από το Ταμείο και απαιτείται η συμπλήρωση τουλάχιστον του εξηκοστού δεύτερου έτους (62ου) της ηλικίας του ασφαλισμένου, εκτός αν ο οργανισμός κύριας ασφάλισης χορηγεί τη μειωμένη σύνταξη άνευ ορίου ηλικίας ή με μειωμένο όριο ηλικίας ή ο ασφαλισμένος έχει θεμελιώσει το δικαίωμα στην κύρια σύνταξη με τις προϋποθέσεις που ίσχυαν μέχρι την 31/12/2012.

       Όχι Όχι

      • 3 Συνταξιοδότησης ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ: Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη λόγω αναπηρίας, εφόσον συνταξιοδοτηθούν από τον φορέα κύριας ασφάλισης λόγω αναπηρίας και υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις: 1. Από κοινή νόσο: Ο ασφαλισμένος στο Ταμείο μετά τη διακοπή του επαγγέλματος λόγω κοινής νόσου δικαιούται να συνταξιοδοτηθεί λόγω αναπηρίας εάν έγινε ανάπηρος και έχει πραγματοποιήσει 4.500 ΗΑ οποτεδήποτε ή 1500 από τις οποίες οι 600 την τελευταία 5ετία πριν από την επέλευση της αναπηρίας. 2. Από εργατικό ατύχημα ή επαγγελματική νόσο: Οι ανωτέρω χρονικές προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας δεν απαιτείται να συντρέχουν αν η αναπηρία επήλθε λόγω εργατικού ατυχήματος ή επαγγελματικής νόσου. Εφόσον όμως η αναπηρία προήλθε από ατύχημα εκτός εργασίας οι χρονικές προϋποθέσεις που ορίζονται για τη συνταξιοδότηση λόγω αναπηρίας από κοινή νόσο μειώνονται στο ήμισυ.

       Όχι Όχι

      • 4 Συνταξιοδότησης ΘΑΝΑΤΟΥ: Σε περίπτωση θανάτου ασφαλισμένου ή συνταξιούχου του Ταμείου δικαιούνται σύνταξη τα μέλη της οικογένειάς του με την προϋπόθεση ότι αυτά συνταξιοδοτούνται για την αιτία αυτή από τον φορέα κύριας κοινωνικής ασφάλισης. Επί θανάτου ασφαλισμένου, για τη χορήγηση της σύνταξης απαιτούνται 1500 ημέρες ασφάλισης στο Ταμείο ή σε οργανισμό επικουρικής κοινωνικής ασφάλισης εκ των οποίων οι 300 κατά την τελευταία πενταετία πριν από τον θάνατο.

       Όχι Όχι

      • 1 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου Αστυνομική ταυτότητα

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας του ασφαλισμένου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1860

      • 2 Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους) Βεβαίωση

       Βεβαίωση του τελευταίου εργοδότη στην οποία να αναφέρονται η ιδιότητα, ο χρόνος απασχόλησης και οι αποδοχές του τελευταίου 12μήνου πριν από το μήνα διακοπής της εργασίας καθώς και αν έχει πληρωθεί και ποιο χρονικό διάστημα η εισφορά γάμου (για έμμισθους)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9703

      • 3 Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού Φορολογικά πιστοποιητικά

       Φωτοτυπία τελευταίου εκκαθαριστικού

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7140

      • 4 Αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί Απόφαση

       Αντίγραφο οριστικής συνταξιοδοτικής απόφασης Κύριου Φορέα Ασφάλισης όταν εκδοθεί

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 1127

      • 5 Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα ασφάλισης στο Ταμείο Βεβαίωση

       Φωτοαντίγραφα των ενσήμων του ΙΚΑ ΕΤΑΜ για το χρονικό διάστημα ασφάλισης στο Ταμείο

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • 6 Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ Βιβλιάριο

       Φωτοτυπία σελίδας βιβλιαρίου τράπεζας με τον αριθμό λογαριασμού και το ΙΒΑΝ

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7646

      • 7 Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους) Βεβαίωση

       Βεβαίωση διακοπής επαγγέλματος από εφορία (για μη έμμισθους)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εργασιακές

       Όχι 9703

      • 8 Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού. Ληξιαρχική πράξη

       Ληξιαρχική πράξη γέννησης παιδιού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 1275

      • 9 Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την αναγνώριση χρόνων, όπου αυτό προβλέπεται. Αποδεικτικό έγγραφο εργασίας

       Το/α σχετικό/α δικαιολογητικό/α για την αναγνώριση χρόνων, όπου αυτό προβλέπεται.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Συνταξιοδότησης

       Όχι 8181

      • 10 Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών Δημοτικά πιστοποιητικά

       Πιστοποιητικό Δήμου πλησιέστερων συγγενών

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 4705

      • 11 Ληξιαρχική πράξη θανάτου Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη θανάτου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 1701

      • 12 Ληξιαρχική πράξη γάμου Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Ληξιαρχική πράξη γάμου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Όχι 9665

      • 13 Βεβαίωση φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα Βεβαίωση

       Βεβαίωση φοίτησης σε εκπαιδευτικό ίδρυμα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Εκπαιδευτικές

       Όχι 9703

      • 14 Πιστοποιητικό οικογενιεακής κατάστασης Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Πιστοποιητικό οικογενιεακής κατάστασης

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Οικογενειακές

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 3964

      • 15 Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) Γνωστοποίηση / Αναγγελία / Ανακοίνωση

       Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.)

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Αναπηρίας

       Όχι 5743

      • 16 Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας όλων των δικαιούχων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 2244

      • 17 Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων Πιστοποιητικό

       Πιστοποιητικό γέννησης ανήλικων τέκνων

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Όχι 8619

      • 18 Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα τέκνου Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητα τέκνου

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.teaeapae.gr/wp-content/uploads/2020/06/aparaitita dikaiologitika.pdf

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (email)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Άλλο

       Αποτελεί εναλλακτικό δικαιολογητικό του: 8

       Ναι 2244

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ51020/5077 2024 610 Β

       Περιγραφή Έγκριση της τροποποίησης και κωδικοποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Επικούρησης Ασφαλιστών και Προσωπικού Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων (Τ.Ε.Α.-Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ.).

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20240200610

      • Κανονισμός

       Περιγραφή Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του Τ.Ε.Α - Ε.Α.Π.Α.Ε. - Ν.Π.Ι.Δ. και παραρτήματα αυτού, δημοσιευμένα στην ιστοσελίδα του Ταμείου https://www.teaeapae.gr/kanonismoi-politikes-toy-tameioy/

       Νομικές παραπομπές https://www.teaeapae.gr/kanonismoi-politikes-toy-tameioy/

      • 1 Παραλαβή αίτησης για παροχή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο ασφαλισμένος ή οι δικαιοδόχοι (ή νόμιμοι αντιπρόσωποι) αυτού/ών υποβάλλει/ουν στο Ταμείο αίτηση, με συνημμένα όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, δια ζώσης ή μέσω ταχυδρομείου ή μέσω e-mail.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση αίτησης από την Υπηρεσία Παροχών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Παροχών του Ταμείου, αφού παραλάβει την αίτηση με όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά, εξετάζει εάν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης.

       Όχι Όχι


      • 3 Μη πλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης ή ελλιπή δικαιολογητικά

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Σε περίπτωση που δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης ή ο φάκελος δεν είναι πλήρης, το Ταμείο καλεί εγγράφως τον ασφαλισμένο ή τους δικαιούχους σύνταξης επιζώντων προκειμένου να τους ενημερώσει σχετικά και να καταθέσουν τις απόψεις τους (πρόσκληση σε ακρόαση) ή να υποβάλλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά που απαιτούνται.

       Σημειώσεις Εφόσον ο αιτών/αιτούντες υποβάλλουν τα επιπλέον δικαιολογητικά και ο φάκελος είναι πλήρης ή καταθέσουν τις απόψεις τους και εκείνες γίνουν δεκτές από την αρμόδια Υπηρεσία του Ταμείου, η διαδικασία προχωρά στο βήμα 5. Σε αντίθετη περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζει στο βήμα 4.

       Ναι Όχι


      • 4 Έκδοση απορριπτικής απόφασης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η απορριπτική απόφαση περιέχει ειδική αιτιολογία για τον λόγο της απόρριψης και υπόκειται σε αίτηση αναθεώρησης (ενδικοφανής προσφυγή) που δύναται να ασκηθεί ενώπιον του Δ.Σ. του Ταμείου εντός προθεσμίας τριών μηνών από την κοινοποίηση αυτής. Το Δ.Σ. οφείλει να εξετάσει και να αποφασίσει επί της αίτησης αναθεώρησης εντός προθεσμίας τριών μηνών, αφού λάβει υπόψη σχετική εισήγηση της Υπηρεσίας Παροχών και του Διευθυντή και γνωμοδοτικό σημείωμα του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου. Η απόφαση του Δ.Σ. κοινοποιείται στον ασφαλισμένο με απόδειξη παραλαβής και σε αυτήν αναγράφεται ότι έχει δικαίωμα να ασκήσει προσφυγή στα αρμόδια διοικητικά δικαστήρια εντός προθεσμίας 60 ημερών από την κοινοποίησή της, κατά τις διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας.

       Ναι Ναι


      • 5 Πλήρωση προϋποθέσεων συνταξιοδότησης και πλήρης φάκελος δικαιολογητικών

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Παροχών διαπιστώνει ότι ο φάκελος του αιτούντα/ των αιτούντων είναι πλήρης και πληρούνται οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης.

       Ναι Όχι


      • 6 Υπολογισμός ονομαστικού ποσού σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί τις προϋποθέσεις απονομής της σύνταξης, η Υπηρεσία Παροχών υπολογίζει τη συντάξιμη υπηρεσία, τις συντάξιμες αποδοχές και το ποσό της σύνταξης.

       Ναι Όχι


      • 7 Ενημέρωση Λογιστηρίου για πληρωμή επικουρικής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια υπηρεσία

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση προωθείται στο Λογιστήριο του Ταμείου προκειμένου να αρχίσει η καταβολή της επικουρικής σύνταξης.

       Ναι Όχι


      • 8 Υπογραφή απόφασης απονομής σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Διευθυντής

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Υπηρεσία Παροχών συντάσσει την απόφαση απονομής σύνταξης η οποία υπογράφεται από το Διευθυντή του Ταμείου. Η απόφαση μεταφορτώνεται σκαναρισμένη και στο ΠΣ του Ταμείου, ενώ τηρείται και φυσικός φάκελος σύνταξης.

       Ναι Όχι


      • 9 Αποστολή απόφασης στον ασφαλισμένο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απόφαση αποστέλλεται με συστημένη επιστολή ή ηλεκτρονικά μέσω e-mail, εφόσον το έχει επιλέξει στην αίτησή του, στον αιτούντα. Σε περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, η απόφαση συνταξιοδότησης αποστέλλεται και στα άλλα Ταμεία ασφάλισης.

       Σημειώσεις Ο αιτών έχει δικαίωμα εντός προθεσμίας τριών (3) μηνών από την παραλαβή της να υποβάλλει ένσταση κατά αυτής. Η ένσταση υποβάλλεται στο ΔΣ του Ταμείου, το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίσει επί αυτής, κατόπιν σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας Παροχών και του Διευθυντή και γνωμοδοτικού σημειώματος του Νομικού Συμβούλου του Ταμείου. Αναθεώρηση της απόφασης μπορεί να γίνει και κατόπιν οίκοθεν επανεξέτασης αν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις, κλπ.

       Ναι Όχι


      • 10 Καταβολή σύνταξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Η διαδικασία καταβολής της σύνταξης είναι αυτοματοποιημένη και διενεργείται μέσω ΔΙΑ.Σ. την τελευταία εργάσιμη ημέρα εκάστου μηνός στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

       Σημειώσεις Η Υπηρεσία Παροχών παρακολουθεί σε μηνιαία βάση κάθε νέα μεταβολή στην απονεμόμενη σύνταξη (ενδεικτικά νέες συντάξεις και επαναχορηγήσεις, διακοπή/ αναστολή καταβολής συντάξεων, αναπροσαρμογή ποσού σύνταξης, παρακρατούμενες οφειλές από σύνταξη) και καταχωρεί τις μεταβολές αυτές σε ειδικό δελτίο. Η Υπηρεσία Λογιστηρίου εγκρίνει, κατόπιν ελέγχου, τις μεταβολές αυτές, προκειμένου να παραχθεί το αρχείο πληρωμών συντάξεων έκαστου μήνα. Το Ταμείο μέσω αυτοματοποιημένης διαδικασίας παραλαμβάνει μηνιαίως αρχείο από την ΗΔΙΚΑ με θανόντες ασφαλισμένους και συνταξιούχους του. Η Υπηρεσία Παροχών ενημερώνει το Μητρώο Συνταξιούχων με τα σχετικά στοιχεία (ημ/νία θανάτου) και διακόπτει την καταβολή της σύνταξης στους θανόντες συνταξιούχους. Εάν διαπιστωθεί ότι έχουν καταβληθεί συντάξεις αχρεωστήτως σε θανόντες συνταξιούχους, το Ταμείο με αυτοματοποιημένη διαδικασία μέσω ΔΙΑ.Σ. ζητά να επιστραφούν τα αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά στον τραπεζικό λογαριασμό του. Αν δε βρεθούν τα σχετικά ποσά (μέρος ή το σύνολο εκάστου ποσού), η Υπηρεσία Παροχών συντάσσει σχετικό έγγραφο και αναζητά τα ποσά αυτά κατά προτεραιότητα από τυχόν συνδικαιούχους στον τραπεζικό λογαριασμό του θανόντος και, σε περίπτωση που δεν υπάρχουν συνδικαιούχοι στον τραπεζικό λογαριασμό, από τους νόμιμους κληρονόμους του θανόντος συνταξιούχου.

       Ναι Ναι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.