Απονομή σύνταξης λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση871516d3-2f1d-4a38-a1a0-1be411bd9e0b 708341

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

4 + (
3
)

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης σε δημόσιο υπάλληλο - λειτουργό ή στρατιωτικό που κατέστη σωματικά ή διανοητικά ανίκανος από τραύμα ή νόσημα που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης ή απεβίωσε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης και απευθύνεται στην ανωτέρω περίπτωση δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών ή στρατιωτικών.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ


Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Στην περίπτωση που ο δημόσιος υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός απεβίωσε στην Υπηρεσία και ως προς τα απαιτούμενα σχετικά δικαιολογητικά για την ταυτόχρονη μεταβίβαση της σύνταξής του, βλ. τα δικαιολογητικά στη διαδικασία με τον τίτλο Μεταβίβαση σύνταξης λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης. Η ως άνω διαδικασία απευθύνεται στους νόμιμους κληρονόμους των δημοσίων υπαλλήλων - λειτουργών ή στρατιωτικών, που απεβίωσαν στην Υπηρεσία.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης λόγω ανικανότητας ή θανάτου που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,,


      • 1 Αναπηρίας Ποσοστό ανικανότητας μεγαλύτερο από το 25% (καθορίζεται από την Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή - Α.Σ.Υ.Ε).

       Όχι Όχι

      • 2 Άλλο Το τραύμα ή το νόσημα να προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης.

       Όχι Όχι

      • 3 Χρονικής προθεσμίας Οι συνέπειες του τραύματος ή του νοσήματος να έχουν εκδηλωθεί μέσα σε ένα εξάμηνο το αργότερο από την πρώτη μετά το πάθημα απομάκρυνση του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού από την Υπηρεσία.

       Όχι Όχι

      • 4 Αιτιότητας Θάνατος που προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της Υπηρεσίας και ένεκα ταύτης

       Ναι Ναι

      • 1 Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού. Δελτίο

       Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης, υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.minfin.gr/web/31341/entypa-schetika-me-to-dauk

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 3201

      • 2 Αιτιολογημένο πόρισμα του Δικαστή του Πρωτοδικείου για το αν ο υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός έπαθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του ή όχι, το οποίο υποβάλλεται μαζί με τις ένορκες ανακρίσεις στις οποίες είχε προβεί ο Δικαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, για την εξακρίβωση των περιστάσεων του παθήματος του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού, της σχέσης του παθήματος με την υπηρεσία και του χρόνου που εκδηλώθηκαν οι συνέπειές του για πρώτη φορά. Έκθεση

       Αιτιολογημένο πόρισμα του Δικαστή του Πρωτοδικείου για το αν ο υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός έπαθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του ή όχι, το οποίο υποβάλλεται μαζί με τις ένορκες ανακρίσεις στις οποίες είχε προβεί ο Δικαστής, σύμφωνα με τις διατάξεις της Ποινικής Δικονομίας, για την εξακρίβωση των περιστάσεων του παθήματος του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού, της σχέσης του παθήματος με την υπηρεσία και του χρόνου που εκδηλώθηκαν οι συνέπειές του για πρώτη φορά.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6631

      • 3 Πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένη Γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών για το είδος και τις συνέπειες του παθήματος, αν αυτό προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού ή όχι, για το χρόνο εκδήλωσης του παθήματος και για το βαθμό της ανικανότητάς του. Γνωμάτευση

       Πλήρης και επαρκώς αιτιολογημένη Γνωμάτευση της Επιτροπής Απαλλαγών για το είδος και τις συνέπειες του παθήματος, αν αυτό προήλθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του υπαλλήλου - λειτουργού ή στρατιωτικού ή όχι, για το χρόνο εκδήλωσης του παθήματος και για το βαθμό της ανικανότητάς του.

       Κατάθεση από: Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα), Αυτεπάγγελτη (ψηφιακά)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 4 Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) με την οποία αποφαίνεται για τη σχέση του παθήματος με την υπηρεσία και άσχετα από τη θετική ή αρνητική γνώμη της για το θέμα αυτό, γνωματεύει για την ανικανότητα του παθόντος και το βαθμό της ανικάνοτητάς του. Γνωμάτευση

       Γνωμάτευση της Ανωτάτης Στρατού Υγειονομικής Επιτροπής (Α.Σ.Υ.Ε.) με την οποία αποφαίνεται για τη σχέση του παθήματος με την υπηρεσία και άσχετα από τη θετική ή αρνητική γνώμη της για το θέμα αυτό, γνωματεύει για την ανικανότητα του παθόντος και το βαθμό της ανικάνοτητάς του.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 8520

      • 5 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 6 Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος. Αποδεικτικό ΑΦΜ

       Εκκαθαριστικό σημείωμα του φόρου εισοδήματος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 5392

      • 7 Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Αποδεικτικό τραπεζικού λογαριασμού στον οποίο ο αιτών είναι πρώτος δικαιούχος.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου, Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Προεδρικό Διάταγμα 17, 20, 23, 45, 48, 51 169 2007 210 Α

       Περιγραφή Σύνταξη παθόντων από την Υπηρεσία, Υπολογισμός σύνταξης παθόντων, Διαδικασία αναγνώρισης σύνταξης παθόντος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • 1 Πρωτοκόλληση εισερχόμενου εγγράφου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Πρωτοκόλληση του διαβιβαστικού εγγράφου του Υπουργείου στο οποίο υποβλήθηκε η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης για αυτόν που έπαθε εξαιτίας της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • 2 Εξέταση ως προς το εάν ο υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός έπαθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Εξετάζεται εάν από από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι ο υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός έπαθε πρόδηλα και αναμφισβήτητα εξαιτίας της υπηρεσίας του.

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση πράξης κανονισμού σύνταξης ή απορριπτικής πράξης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Έκδοση πράξης κανονισμού σύνταξης λόγω ανικανότητας ή θανάτου εξαιτίας της υπηρεσίας ή έκδοση απορριπτικής πράξης ανικανότητας ή θανάτου εξαιτίας της υπηρεσίας.

       Όχι Όχι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.