Απονομή σύνταξης σε θύματα τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί)

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση279103b8-7623-46ba-87d3-6d61f0d26bff 497330

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

3

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 έτος

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην απονομή σύνταξης θυμάτων τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (έμμισθων ή άμισθων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων, πολιτικών ή στρατιωτικών), ανεξάρτητα από το βαθμό και τα έτη υπηρεσίας τους, οι οποίοι καθίστανται πλήρως ανίκανοι για την εκτέλεση των καθηκόντων τους εξαιτίας ή εξ αφορμής τρομοκρατικής πράξης ή άλλου εγκλήματος βίας, που έγινε σε βάρος τους λόγω της ιδιότητας τους. Το ίδιο ισχύει εάν η τρομοκρατική πράξη έγινε σε βάρος προσώπου, λόγω της προηγούμενης ιδιότητάς του ως έμμισθου ή άμισθου δημόσιου λειτουργού ή υπαλλήλου πολιτικού ή στρατιωτικού ή λόγω της κατά τη διάρκεια της ιδιότητάς του αυτής άσκησης των καθηκόντων του. Ως πλήρης ανικανότητα θεωρείται αυτή που ανέρχεται σε ποσοστό 67% και άνω. Η σύνταξη που κανονίζεται βάσει των σχετικών διατάξεων καταβάλλεται στους δικαιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας. Για τη διαδικασία αναγνωρίσεως του συνταξιοδοτικού δικαιώματος από το Δημόσιο εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα Πολιτικών και Στρατιωτικών Συντάξεων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Παρατηρήσεις

Μηνιαίο βοήθημα ίσο με τη μηνιαία σύνταξη, που προβλέπουν οι διατάξεις του Κώδικα Πολεμικών Συντάξεων (Π.Δ. 1285/1981, ΦΕΚ 314 Α΄) για τους ανάπηρους πολίτες εκ του αμάχου πληθυσμού, που φέρουν το ίδιο ποσοστό ανικανότητας, δικαιούνται και οι ανασφάλιστοι Έλληνες πολίτες που καθίστανται πλήρως ανίκανοι για εργασία από τρομοκρατική πράξη στρεφόμενη κατά των προσώπων της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν.1897/1990 ή άλλων προσώπων ή στόχων των τρομοκρατών.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (αποκλειστικά δια ζώσης)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Αιτηση για την απονομή σύνταξης σε θύματα τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί)


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  1. Αίτηση θεραπείας στη Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής 2. Άσκηση έφεσης στο αρμόδιο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου
    

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Κατάθεση ποσού

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απονομή σύνταξης σε θύματα τρομοκρατικής πράξης ή βίαιου συμβάντος (δημόσιοι υπάλληλοι-λειτουργοί και στρατιωτικοί)


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Συμβάντα ζωής

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,,,


      • 1 Ασφαλιστικές Το θύμα τρομοκρατικής ενέργειας να είναι έμμισθος ή άμισθος δημόσιος υπάλληλος - λειτουργός ή στρατιωτικός ή ανασφάλιστος Έλληνας πολίτης.

       Όχι Όχι

      • 2 Αναπηρίας Να έχει επέλθει πλήρης ανικανότητα. Ως πλήρης ανικανότητα θεωρείται αυτή που ανέρχεται σε ποσοστό 67% και άνω. Για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που αυτή επήλθε αποφαίνεται η κατά περίπτωση Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή.

       Όχι Όχι

      • 3 Δικαστικές Ως προς τη φύση της πράξεως αποφαίνεται το δικαστικό συμβούλιο ύστερα από ανάκριση που θα διεξαχθεί.

       Όχι Όχι

      • 1 Ο φάκελος των ανακρίσεων, το αιτιολογημένο πόρισμα του δικαστικού συμβουλίου καθώς και η γνωμάτευση των κατά περίπτωση Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που αυτή επήλθε. Συμπληρωματικά δικαιολογητικά

       Ο φάκελος των ανακρίσεων, το αιτιολογημένο πόρισμα του δικαστικού συμβουλίου καθώς και η γνωμάτευση των κατά περίπτωση Ανώτατων Υγειονομικών Επιτροπών για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που αυτή επήλθε.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φορείς του Δημοσίου


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9102

      • 2 Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου. Ταυτοποιητικό έγγραφο

       Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας (και των δύο όψεων) ή διαβατηρίου.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2244

      • 3 Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, το οποίο φέρει ως πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερόμενα στοιχεία. Αποδεικτικό τραπεζικού λογαρισμού

       Φωτοαντίγραφο της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου του πιστωτικού ιδρύματος που τηρείται ο λογαριασμός, το οποίο φέρει ως πρώτο δικαιούχο τον ενδιαφερόμενο. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει βιβλιάριο, απαιτείται σημείωμα του πιστωτικού ιδρύματος με τα προαναφερόμενα στοιχεία.

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά), Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 6714

      • Προεδρικό Διάταγμα 23, 51 κλπ. 169 2007 210 Α

       Περιγραφή ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ - ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20070100210

      • Νόμος 1977 1991 185 Α

       Περιγραφή Προστασία παθόντων από βίαιο συμβάν και θυμάτων τρομοκρατών και άλλες διατάξεις.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19910100185

      • Νόμος 1897 1990 120 Α

       Περιγραφή Περί απονομής και παροχής βοηθείας σε θύματα τρομοκρατίας, τροποποιήσεως διατάξεων του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας και άλλων διατάξεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19900100120

      • 1 Πρωτοκόλληση υπόθεσης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού

       Περιγραφή Παραλαμβάνεται και πρωτοκολλείται για να χρεωθεί από το Ε΄ Τμήμα της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ο Υπηρεσιακός Φάκελος του αιτήματος απονομής σύνταξης.

       Σημειώσεις Η αίτηση για άσκηση δικαιώματος σύνταξης υποβάλλεται στο Υπουργείο που υπαγόταν ο υπάλληλος, από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον μετά τη γέννηση του δικαιώματος, με ποινή την έκπτωση από το δικαίωμα, σε προθεσμία πέντε ετών από τη γέννησή του. Κατόπιν των ενεργειών του Υπουργείου που υπαγόταν ο υπάλληλος βάσει των αναφερόμενων στα άρθρα 23 και 51 του π.δ. 169/2007, η γνωμάτευση της κατά περίπτωση αρμόδιας Ανωτάτης Υγειονομικής Επιτροπής, διαβιβάζεται με ολόκληρο το σχετικό φάκελο των ανακρίσεων στο Ε΄ Τμήμα της Δ/νσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους και με βάση τα στοιχεία εκδίδεται η σχετική πράξη ή απόφαση. Η κατά περίπτωση Ανωτάτη Υγειονομική Επιτροπή, ύστερα από εξέταση του παθόντος, εφόσον αυτή κρίνεται αναγκαία και είναι δυνατή, αποφαίνεται για το ποσοστό της ανικανότητας και το χρόνο που αυτή επήλθε. Σημειώνεται ότι η κατά περίπτωση Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή είναι: Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) για το Στρατό, την Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική καθώς και για τους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου, η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) για το Ναυτικό και η Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.) για την Αεροπορία

       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος δικαιώματος για σύνταξη θύματος τρομοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συμβάντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Εξέταση για το δικαίωμα για σύνταξη θύματος τρομοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συμβάντος, κατόπιν του πορίσματος του δικαστικού συμβουλίου και της γνωμάτευσης της κατά περίπτωση αρμόδιας Ανώτατης Επιτροπής.

       Σημειώσεις Η κατά περίπτωση Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή είναι: Η Ανωτάτη Στρατού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Σ.Υ.Ε.) για το Στρατό, την Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα και την Πυροσβεστική καθώς και για τους υπαλλήλους-λειτουργούς του Δημοσίου, η Ανωτάτη Ναυτικού Υγειονομική Επιτροπή (Α.Ν.Υ.Ε.) για το Ναυτικό και η Ανωτάτη Αεροπορίας Υγειονομική Επιτροπή (Α.Α.Υ.Ε.) για την Αεροπορία

       Όχι Όχι


      • 3 Έκδοση απόφασης για τη χορήγηση ή μη, της σύνταξης θύματος τρομοκρατικής ενέργειας ή βίαιου συμβάντος.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.