Αποσπάσεις Διευθυντών-Υποδιευθυντών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτηση25975765-bdfc-4cb2-9cbf-feb2d966a807 713172

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

Αριθμός δικαιολογητικών

4

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Προθεσμία διεκπεραίωσης

2 μήνες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά την επιλογή υποψηφίων μόνιμων εκπαιδευτικών για τοποθέτηση σε θέση υποδιευθυντή και διευθυντή στα Ευρωπαϊκά Σχολεία για εννέα σχολικά έτη.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ, ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

2 έτη

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

Κατατίθεται από

Δημόσιους υπαλλήλους

Τίτλος

Aίτηση υποψηφιότητας για θέση Διεύθυντη ή/και Υποδιευθυντή στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποίηση με κωδικούς ΠΣΔ

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Κανόνες για την έλλειψη απάντησης από την αρμόδια αρχή και νομικές συνέπειες για τους χρήστες:

    Σιωπηρή απόρριψη

    Οι υποψήφιοι έχει δικαίωμα υποβολής ένστασης σε όλα τα στάδια της διαδικασίας επιλογής.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Αποσπάσεις Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Ευρωπαϊκά Σχολεία

      Γλώσσες παροχής

      Ελληνικά

      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Γνωστοποίηση/Ανακοίνωση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Αμφιστρεφής

       ,,


      • 1 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοι πρέπει να γνωρίζουν τουλάχιστον δύο γλώσσες εκ των τριών γλωσσών εργασίας (αγγλικά γαλλικά γερμανικά). Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν άριστα (επίπεδο Γ2) μία εκ των γλωσσών εργασίας και καλά (επίπεδο Β2) μια δεύτερη γλώσσα εργασίας.

       Όχι Όχι

      • 2 Εκπαιδευτικές Εκπαιδευτικοί της Δημόσιας Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας πρέπει να διαθέτουν τουλάχιστον τετραετή συνολική και αναγνωρισμένη διδακτική υπηρεσία στην οικεία βαθμίδα, μέχρι τις 31 Αυγούστου του σχολικού έτους κατά το οποίο υποβάλλεται η αίτηση.

       Όχι Όχι

      • 3 Εκπαιδευτικές Οι υποψήφιοιπρέπει να διαθέτουν πιστοποιημένη γνώση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) Α επιπέδου, σύμφωνα με τα οριζόμενα από το ΑΣΕΠ.

       Όχι Όχι

      • 4 Διοικητικές Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα κατάληψης θέσης Διευθυντή σχολικής μονάδας Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην ημεδαπή ή τη Διεύθυνση σχολικής μονάδας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

       Όχι Όχι

      • 5 Διοικητικές Οι υποψήφιοι πρέπει να μπορούν να ολοκληρώσουν τουλάχιστον την πρώτη θητεία πέντε (5) ετών, λαμβανομένης υπόψη προς τούτο της ηλικίας του/της υποψήφιου/ας και του υπολειπόμενου μέχρι την υποχρεωτική συνταξιοδότησή του/της χρόνου (υπό την επιφύλαξη θετικής αξιολόγησης κατά τη διάρκεια του 2ου έτους υπηρεσίας).

       Όχι Όχι

      • 1 Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών Αποδεικτικά έγγραφα προϋπηρεσίας

       Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4441

      • 2 Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά) Βιογραφικό σημείωμα

       Οι υποψήφιοι οφείλουν να υποβάλλουν το Βιογραφικό Σημείωμα στα Ελληνικά και σε δύο τουλάχιστον από τις τρεις γλώσσες επικοινωνίας (Αγγλικά-Γαλλικά-Γερμανικά)

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)

       Κατατίθεται από: Δημόσιους υπαλλήλους


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 7597

      • 3 Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου Αποδεικτικό σπουδών

       Αντίγραφα των τίτλων σπουδών του υποψηφίου

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (ψηφιακή)


       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 2825

      • 4 Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης

       Η διαδικασία αφορά στην έκδοση Αντιγράφου Ποινικού Μητρώου, το οποίο χορηγείται: α) στην ποινική διαδικασία και β) για έκδοση Διοικητικής Πράξης Δημόσιας Αρχής, όπου από το νόμο απαιτείται ως δικαιολογητικό. Η διάρκεια ισχύος του αντιγράφου είναι κατά κανόνα 3μηνη. Δυνατότητα να εκδώσουν ηλεκτρονικά αντίγραφα έχουν και φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, στις περιπτώσεις που το αντίγραφο Ποινικού Μητρώου αποτελεί εκ του νόμου απαραίτητο δικαιολογητικό για την ολοκλήρωση διοικητικής πράξης της αρμοδιότητάς τους. Εάν και για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η έκδοση του πιστοποιητικού ηλεκτρονικά, ο ενδιαφερόμενος κλείνει ψηφιακό ραντεβού στο myKEPlive για να εξυπηρετηθεί από υπάλληλο των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) μέσω τηλεδιάσκεψης.

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou


       Σχετιζόμενη διαδικασία: Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 4750

      • Νόμος 3025 2002 148 Α

       Περιγραφή Σύμβαση για το καταστατικό των Ευρωπαϊκών Σχολείων

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20020100148

      • Νόμος 16 4415 2016 159 Α

       Περιγραφή Όροι και προϋποθέσεις απόσπασης στα Ευρωπαϊκά Σχολεία- διάρκεια απόσπασης

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20160100159

      • Υπουργική Απόφαση Αριθμ. 26754/H2/10-2-22 2022 1165 Β

       Περιγραφή Διαδικασία επιλογής διδακτικού προσωπικού και υποψηφίων στελεχών διοίκησης για τα Ευρωπαϊκά Σχολεία.

       ΑΔΑ https://diavgeia.gov.gr/decision/view/60%CE%9A%CE%9446%CE%9C%CE%A4%CE%9B%CE%97-%CE%A32%CE%9D

      • 1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Σημειώσεις Η διαδικασία ξεκινά με την έκδοση της πρόκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή υποψηφιοτήτων για την θέση.

       Όχι Όχι


      • 2 Μοριοδότηση Υποψηφιοτήτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης μοριοδοτεί τις υποψηφιότητες

       Όχι Όχι


      • 3 Συνέντευξη υποψηφίων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος

       Περιγραφή Οι υποψήφιοι για την θέση συμμετέχουν σε συνέντευξη για την υποστήριξη της υποψηφιότητας τους

       Όχι Όχι


      • 4 Ανακοίνωση αποτελεσμάτων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση της οριστικής μοριοδότησης και την κατάταξη των υποψηφίων

       Όχι Ναι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.