Αποσπάσεις Εσωτερικού/Εξωτερικού Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηce79e8d4-4caf-47f1-a05b-9f3ec6614e4d 241786

Με μια ματιά

Υπεύθυνη οργανική μονάδα για την εκκίνηση της διαδικασίας

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

1 μήνας

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στις αποσπάσεις εσωτερικού ή εξωτερικού των στελεχών του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.).

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Σχετικοί σύνδεσμοι

Διάρκεια Ισχύος

6 μήνες

Παρατηρήσεις

Απόσπαση είναι η προσωρινή απομάκρυνση στελέχους ή ομάδας στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. από την Υπηρεσία, στην οποία ανήκουν οργανικά και η προσάρτησή τους σε άλλη Υπηρεσία για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών ή άλλων αναγκών, οι οποίες καθορίζονται σε ειδικές διατάξεις. Τα στελέχη Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., τα οποία αποσπώνται, εξακολουθούν να ανήκουν στην οργανική δύναμη της Υπηρεσίας, από την οποία αποσπώνται και συμμορφώνονται πλήρως με τις διαταγές της Υπηρεσίας απόσπασης, για θέματα εκτέλεσης υπηρεσίας.

Αίτηση

Τύπος αίτησης

Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

Κατάθεση

Αυτεπάγγελτη (χειροκίνητα)

Κατατίθεται από

ΝΠΔΔ, Φορείς του Δημοσίου

Τίτλος

Αποσπάσεις Εσωτερικού/Εξωτερικού Στελεχών Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.


Τι θα χρειαστείτε

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Ενδικοφανής Προσφυγή

    Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την ενδικοφανή προσφυγή κατά της απόφασης της τοποθέτησης, ή της μετάθεσης, ή της απόσπασης ενώπιον του αρμοδίου Συμβουλίου Προσφυγών εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 30 του ν. 4504/2017.

    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Διαχείριση αποσπάσεων εσωτερικού / εξωτερικού των στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Έναυσμα

       Αυτεπάγγελτη, Εισήγηση

       Τρόπος υποβολής

       Έγγραφο δημόσιας υπηρεσίας/δημόσιου φορέα

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,


      • Νόμος 29 4504 2017 184 Α

       Περιγραφή Αποσπάσεις - Διαθέσεις

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20170100184

      • Προεδρικό Διάταγμα 32, 33 11 2021 21 Α

       Περιγραφή Προϋποθέσεις αποσπάσεων - Διαδικασία αποσπάσεων. Διαθέσεις - Διαδικασία διαθέσεων.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20210100021

      • 1 Διατύπωση ερωτήματος από το αρμόδιο όργανο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Το όργανο που είναι αρμόδιο να αποφασίζει για τις αποσπάσεις, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4504/2017 διατυπώνει σχετικό ερώτημα.

       Όχι Όχι


      • 2 Κατάρτιση πίνακα αποσπάσεων από τη Διεύθυνση Προσωπικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Η Διεύθυνση Προσωπικού Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. καταρτίζει πίνακα αποσπάσεων, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό Μητρώου, τον βαθμό, το ονοματεπώνυμο των προς απόσπαση στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., την Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, την ημερομηνία παρουσίασης στην Υπηρεσία στην οποία υπηρετούν, τα υπηρεσιακά κριτήρια και εφόσον πρόκειται για τις αποσπάσεις των παρ. 1 και 2 του άρθρου 32 του π.δ. 11/2021 τις προϋποθέσεις των αποσπάσεων αυτών.

       Όχι Όχι


      • 3 Εισαγωγή του πίνακα αποσπάσεων στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ο πίνακας αποσπάσεων, που κατάρτισε η Διεύθυνση Προσωπικού ΛΣ-ΕΛΑΚΤ, εισάγεται στο αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων.

       Όχι Όχι


      • 4 Διατύπωση Απλής Γνώμης από το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Συλλογικό όργανο

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων διατυπώνει απλή γνώμη για τις αποσπάσεις, για τη διάρκεια των αποσπάσεων, η οποία δεν δύναται να υπερβαίνει τους έξι (6) μήνες, καθώς και για τον χρόνο εκτέλεσης των αποσπάσεων. Η γνώμη διατυπώνεται εντός της προθεσμίας που έχει ταχθεί για τον σκοπό αυτό από το όργανο το οποίο είναι αρμόδιο να αποφασίζει τις αποσπάσεις σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4504/2017. Στην περίπτωση που δεν έχει ταχθεί προθεσμία, το αρμόδιο Συμβούλιο Μεταθέσεων διατυπώνει τη γνώμη του εντός πέντε ημερών από την υποβολή του ερωτήματος.

       Όχι Όχι


      • 5 Αναγραφή της Απλής Γνώμης του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Η απλή γνώμη του αρμοδίου Συμβουλίου Μεταθέσεων αναγράφεται κάθε φορά στον πίνακα των αποσπάσεων.

       Όχι Όχι


      • 6 Κύρωση του πίνακα των αποσπάσεων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπουργός

       Τρόπος Υλοποίησης Υπογραφή

       Περιγραφή Ο πίνακας των αποσπάσεων κυρώνεται με απόφαση, η οποία εκδίδεται από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής ή από το υφιστάμενο κλιμάκιο διοικήσεως στο οποίο έχει μεταβιβασθεί η σχετική αρμοδιότητα, σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 29 του ν. 4504/2017

       Σημειώσεις Στην περίπτωση που βάσει ειδικών διατάξεων απαιτείται και η σύμπραξη και έτερου Υπουργού για την υλοποίηση της απόσπασης η απόφαση κύρωσης του πίνακα των αποσπάσεων συνυπογράφεται και από τον αρμόδιο Υπουργό κατά το μέρος που τον αφορά

       Όχι Όχι


      • 7 Έκδοση των διαταγών αποσπάσεων στελεχών του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδια Διεύθυνση

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Έκδοση των διαταγών απόσπασης για τα στελέχη του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. που αποφασίσθηκε από το αρμόδιο όργανο.

       Όχι Ναι


      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.