Αποφάσεις χορήγησης αναρρωτικής άδειας Δικαστικών Επιμελητών έως ένα έτος

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηf0c6918b-60a7-427a-a0a8-404d1cf62b52 653503

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Εφετεία, Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

1 έως 2

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 ημέρες

Περιγραφή

Η διαδικασία αφορά στην χορήγηση αναρρωτικής άδειας Δικαστικών Επιμελητών έως ένα έτος. Ο Δικαστικός Επιμελητής λαμβάνει ύστερα από αίτησή του αναρρωτική άδεια και απέχει από την άσκηση των καθηκόντων του . Απευθύνεται σε δημόσιους λειτουργούς.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Οργανική μονάδα θεσμικού φορέα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Διεύθυνση νομικών επαγγελμάτων

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση

Τύπος αίτησης

Αίτηση

Κατάθεση

Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

Κατατίθεται από

Φυσικά πρόσωπα

Τίτλος

Η αίτηση υποβάλλεται από τον αιτούντα στην εισαγγελία εφετών της έδρας του Πρωτοδικείου που ανήκει ο Δικαστικός Επιμελητής και διαβιβάζεται από την εισαγγελία Εφετών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.


Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά


    Έννομα μέσα προστασίας ή έφεσης:

    Άλλο

                  Αίτηση θεραπείας ή ιεραρχική προσφυγή κατά το άρθρο 24 του ν. 2690/1999. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει, είτε από τη διοικητική αρχή η οποία εξέδωσε την πράξη, την ανάκληση ή την τροποποίησή της (αίτηση θεραπείας), είτε, από την αρχή η οποία προΐσταται εκείνης που εξέδωσε την πράξη, την ακύρωσή της (ιεραρχική προσφυγή).Η διοικητική αρχή στην οποία υποβάλλεται η σχετική αίτηση οφείλει να γνωστοποιήσει στον ενδιαφερόμενο την απόφασή της για την αίτηση αυτή το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, εκτός αν από ειδικές διατάξεις προβλέπεται διαφορετική προθεσμία.
    


    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Απόφαση, Διοικητική πράξη

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Εναλλακτικοί τίτλοι

      Αναρρωτική άδεια Δικαστικών Επιμελητών

      Επίσημος τίτλος

      Έκδοση απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας Δικαστικών Επιμελητών έως ένα έτος


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο), Αίτηση (επιστολή)

       Τύπος

       Εξωστρεφής

       ,


      • 1 Υγειονομικές Προσκόμιση από τον αιτούντα βεβαίωσης - γνωμάτευσης νοσοκομειακού γιατρού που αναφέρει το είδος της ασθένειας και το χρονικό διάστημα που θα πρέπει να απέχει από τα καθήκοντά του λόγω της ασθένειας

       Όχι Όχι

      • 1 Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει εξουσιοδότηση από τον αιτούντα Εξουσιοδότηση

       Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και από φυσικό πρόσωπο που έχει λάβει εξουσιοδότηση από τον αιτούντα

       Σχετικός σύνδεσμος: https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/psephiaka-eggrapha-gov-gr/ekdose-exousiodoteses

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σχετιζόμενη διαδικασία: Εξουσιοδότηση και ηλεκτρονική εξουσιοδότηση

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Ναι

       Προϋπόθεση δικαιολογητικού: Ταυτοπροσωπίας

       Όχι 3070

      • 2 Βεβαίωση - Ιατρική γνωμάτευση νοσοκομειακού γιατρού Βεβαίωση

       Βεβαίωση - Ιατρική γνωμάτευση νοσοκομειακού γιατρού

       Κατάθεση από: Κατάθεση από τον αιτούντα (δια ζώσης ή ταχυδρομικά)

       Κατατίθεται από: Φυσικά πρόσωπα

       Σημειώσεις: Στη βεβαίωση ή γνωμάτευση πρέπει να αναφέρεται το είδος της ασθένειας και το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ο αιτών θα πρέπει να απέχει από τα καθήκοντά του λόγω της ασθένειας

       Αποτελεί δικαιολογητικό υπό προϋποθέσεις: Όχι


       Όχι 9703

      • Νόμος 28 2318 1995 126 Α

       Περιγραφή Χορήγηση στο δικαστικό επιμελητή από το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναρρωτικής άδειας απουσίας μέχρι ένα το πολύ έτος.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=19950100126

      • 1 Υποβολή έντυπης αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Πρωτοκόλληση - Χρέωση σε Προϊστάμενο τμήματος-Ανάθεση σε αρμόδιο υπάλληλο

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 3 Επεξεργασία αίτησης

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος       Όχι Όχι


      • 4 Σύνταξη απόφασης χορήγησης αναρρωτικής άδειας

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιο Τμήμα

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 5 Ανακοίνωση της απόφασης στον αιτούντα

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια

       Περιγραφή Ανακοίνωση της απόφασης στον αιτούντα μέσω του εισαγγελέα εφετών

       Όχι Όχι      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.