Απόδοση Κωδικού Ελεγκτή Προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaff75d6-ee1f-4815-a2f2-620f45568daf 832018

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

  Αριθμός δικαιολογητικών

  0

  Κόστος

  0

  Εκτιμώμενος χρόνος

  15
  Λεπτά

  Περιγραφή

  Αναγκαιότητα ορθής ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση και αποπληρωμή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

  Βασικές πληροφορίες

  Σχετικοί σύνδεσμοι

  Φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης


  Τελευταία ενημέρωση

  Αίτηση
  Τι θα χρειαστείτε

   Εκτύπωση

   Προϋποθέσεις

    Κόστος

     Σχετικά
     NACE

     Εξερχόμενα

     Εξερχόμενα

     Ενημέρωση Μητρώου

     Xρήσεις

     Δικαιολογητικό

     Βήματα

      Ψηφιακά βήματα

       Άλλες πληροφορίες

       Επίσημος τίτλος

       Απόδοση Κωδικού Ελεγκτή Προγραμμάτων ΛΑΕΚ


       Νομοθεσία

        Κατηγορίες

        Είδος διαδικασίας

        Έναυσμα

        Αιτούμενη, Εσωτερική

        Έναυσμα (τρόπος υποβολής)

        Αίτηση (έντυπο)

        Τύπος

        Εσωστρεφής

        ,,


       • 1 Εργασιακές Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται από τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετούν, σύμφωνα με την με αριθ. 2/82850/0022 ΥΑ τεύχος 487/9-10-2013. Πιο αναλυτικά: Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που κατέχουν θέση μέχρι και Προϊσταμένου Τμήματος και ανατίθενται σύμφω− να με τις αντίστοιχες προκηρύξεις ή εγκυκλίους. Οι Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Τμήματος και ανατίθενται από τους Διευθυντές των αντιστοίχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με απόφαση τους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων Οι Τριτοβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης κατ εντολή του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ

        Όχι Όχι

       • Νόμος 18 2874 2000 286 Α

        Περιγραφή Η περίπτωση α ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α ́) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθμός, οι υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEtf2Ep4n9LfndtvSoClrL8cLojBiiHY515MXD0LzQTLWPU9yLzB8V68knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIubPwB4UhgBtZRmMYehM5CIOvdeoRNOGUsDAWYQIHgLpQ

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/82850/0022 2013 487 Υ.Ο.Δ.Δ.

        Περιγραφή Καθορισμός των προβλεπόμενων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wEaosRGzKxO6XdtvSoClrL85nO7p1aIg 55MXD0LzQTLWPU9yLzB8V6PZKHBUSqIM6CiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv e6czmhEembNmZCMxLMtfxyg3sBVLz6bmghOzxdHyIMM9NJjDZwF7I63tCqTEuw

       • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 2/34255/0022 2001 746 Β

        Περιγραφή Η διενέργεια ελέγχων πραγματοποιείται από τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αρίστου χρόνου υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των κλάδων των υπηρεσιών του Οργανισμού.

        Νομικές παραπομπές http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wHgzIpqlooT4HdtvSoClrL8QMn5WI72GQR5MXD0LzQTLf7MGgcO23N88knBzLCmTXKaO6fpVZ6Lx3UnKl3nP8NxdnJ5r9cmWyJWelDvWS 18kAEhATUkJb0x1LIdQ163nV9K--td6SIuZpYmliucqTe7-Id8kbQhfRNAqPH6JXqioFplC1C ulb

       • 1 Παραλαβή αιτήματος/δήλωσης υπαλλήλου-απόδοση πρωτοκόλλου

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


        Όχι Όχι


       • 2 Έλεγχος στοιχείων

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


        Όχι Όχι


       • 3 Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 4 Δημιουργία Χρήστη - Απόδοση Κωδικού

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι


       • 5 Αποστολή κωδικών στον ελεγκτή

        Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

        Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


        Όχι Όχι
       • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.