Απόδοση Κωδικού Ελεγκτή Προγραμμάτων ΛΑΕΚ

Από Εθνικό Μητρώο Διοικητικών Διαδικασιών
Μετάβαση σε:πλοήγηση, αναζήτησηaaff75d6-ee1f-4815-a2f2-620f45568daf 832018

Με μια ματιά

Σημεία εξυπηρέτησης

Γενική διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης., ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Ψηφιακά σημεία παροχής

 • Δεν παρέχεται ψηφιακά

Αριθμός δικαιολογητικών

Δεν απαιτούνται

Κόστος

Παρέχεται χωρίς κόστος

Εκτιμώμενος χρόνος

15 λεπτά

Περιγραφή

Αναγκαιότητα ορθής ολοκλήρωσης των απαιτούμενων ελέγχων, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη υλοποίηση και αποπληρωμή των προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων.

Βασικές πληροφορίες

Θεσμικός φορέας

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Εποπτευόμενος ή θεσμικός φορέας ως σημείο εξυπηρέτησης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ (Δ.ΥΠ.Α.)

Υπηρεσία / οργανική μονάδα εποπτευόμενου φορέα

Γενική διεύθυνση επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης.

Σχετικοί σύνδεσμοι


Αίτηση
Τι θα χρειαστείτε

Μέσα εξακρίβωσης της ταυτότητας, ταυτοποίησης και υπογραφής

Ταυτοποιητικό έγγραφο

  Εκτύπωση

  Προϋποθέσεις

   Κόστος

    Σχετικά
    Εξερχόμενα

    Εξερχόμενα

    Ενημέρωση Μητρώου

    Βήματα

     Ψηφιακά βήματα

      Άλλες πληροφορίες

      Επίσημος τίτλος

      Απόδοση Κωδικού Ελεγκτή Προγραμμάτων ΛΑΕΚ


      Νομοθεσία

       Κατηγορίες

       Είδος διαδικασίας

       Έναυσμα

       Αιτούμενη, Εσωτερική

       Τρόπος υποβολής

       Αίτηση (έντυπο)

       Τύπος

       Εσωστρεφής

       ,,,


      • 1 Εργασιακές Η διενέργεια των ελέγχων πραγματοποιείται από τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου υπαλλήλους της ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ όλων των κλάδων ανεξαρτήτως της Υπηρεσίας που υπηρετούν, σύμφωνα με την με αριθ. 2/82850/0022 ΥΑ τεύχος 487/9-10-2013. Πιο αναλυτικά: Οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι πραγματοποιούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που κατέχουν θέση μέχρι και Προϊσταμένου Τμήματος και ανατίθενται σύμφωνα με τις αντίστοιχες προκηρύξεις ή εγκυκλίους. Οι Δευτεροβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από τους ανωτέρω υπαλλήλους που είναι Προϊστάμενοι Τμήματος και ανατίθενται από τους Διευθυντές των αντιστοίχων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με απόφαση τους για τη διενέργεια συγκεκριμένων ελέγχων Οι Τριτοβάθμιοι έλεγχοι εκτελούνται από υπαλλήλους, Προϊσταμένους Διεύθυνσης και Γενικής Διεύθυνσης κατ εντολή του Διοικητή του Ο.Α.Ε.Δ

       Όχι Όχι

      • Νόμος 18 2874 2000 286 Α

       Περιγραφή Η περίπτωση α ́ της παραγράφου 3 του άρθρου 19 του ν. 2639/1998 (ΦΕΚ 205 Α ́) αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε ως εξής: Η διαδικασία, τα όργανα, οι κατηγορίες, ο αριθμός, οι υπάλληλοι του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) και η αποζημίωσή τους για τη διενέργεια ελέγχων που αφορούν την εκτέλεση προγραμμάτων κατάρτισης και απασχόλησης και την υποστήριξη αυτών, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20000100286

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 2/82850/0022 2013 487 Υ.Ο.Δ.Δ.

       Περιγραφή Καθορισμός των προβλεπόμενων της παρ. 11 του άρθρου 34 του Ν. 4144/2013 σχετικά με τον Ενιαίο Λογαριασμό για την Εφαρμογή Κοινωνικών Πολιτικών (Ε.Λ.Ε.Κ.Π.)

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20131400487

      • Κοινή Υπουργική Απόφαση 1 2/34255/0022 2001 746 Β

       Περιγραφή Η διενέργεια ελέγχων πραγματοποιείται από τακτικούς και με σύμβαση εργασίας αρίστου χρόνου υπαλλήλους της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ)) των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ των κλάδων των υπηρεσιών του Οργανισμού.

       Νομικές παραπομπές https://www.et.gr/api/DownloadFeksApi/?fek pdf=20010200746

      • 1 Παραλαβή αιτήματος/δήλωσης υπαλλήλου-απόδοση πρωτοκόλλου

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Χειροκίνητη ενέργεια


       Όχι Όχι


      • 2 Έλεγχος στοιχείων

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Έλεγχος


       Όχι Όχι


      • 3 Καταχώρηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Λογαριασμού για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ)

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Αρμόδιος Υπάλληλος

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 4 Δημιουργία Χρήστη - Απόδοση Κωδικού

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι


      • 5 Αποστολή κωδικών στον ελεγκτή

       Αρμόδιος διεκπεραίωσης Λογισμικό

       Τρόπος Υλοποίησης Ενέργεια μέσω λογισμικού


       Όχι Όχι
      • Τα cookies μας βοηθούν να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες μας, συμφωνείτε στην χρήση των cookies από εμάς.